• No results found

Slutbetänkande Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Slutbetänkande Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SCB Datum Beteckning

701 89 Örebro 2021-02-24 Dnr A2020/4395

Ert datum Er beteckning 2020-12-16 S2020/08966/SOF 1/1 Besöksadress: Klostergatan 23, Örebro Karlavägen 100, Stockholm Telefon Fax E-post 010-479 40 00 010-479 70 80 08-661 52 61 scb@scb.se Momsregistreringsnr: SE202100083701 Organisationsnr: 20 21 00-0837

Slutbetänkande Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

(SOU 2020:70)

Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent. Inga av de överväganden och förslag som behandlats i utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) påverkar SCB:s roll som statistikproducent. SCB har därför inga synpunkter på utredningen.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström samt enhetschef Maj Eriksson Gothe,

föredragande.

SCB, Statistiska centralbyrån

Joakim Stymne

Maj Eriksson Gothe YTTRANDE

Avdelningen för Befolkning och välfärd Maj Eriksson Gothe

010-479 4793

Regeringskansliet Socialdepartementet

References

Related documents

Regionen stödjer utredningens förslag gällande att den fasta omsorgskontak- ten behöver ha rätt kompetens för uppdraget men ställer sig negativ till att personen måste

Jag avstår från att lämna

Myndigheten är positiv till att äldre personer som har insatser i form av hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt, även om myndigheten gärna hade sett att förslaget omfattade

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, chefsjurist Joachim Angermund samt enhetschef Jenny

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Anna Elvkull, enhetschef

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström, enhetschef Cecilia

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström, enhetschef Cecilia

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Marie Haldorson, enhetschef Katarina Wizell