• No results found

Offentliga sektorns faktiska och strukturella finansiella sparande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Offentliga sektorns faktiska och strukturella finansiella sparande"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Offentliga sektorns faktiska och strukturella finansiella sparande

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

4 3 2 1 0 -1 -2 -3

4 3 2 1 0 -1 -2

-3 Faktiskt sparande

Strukturellt sparande

Procent av BNP respektive potentiell BNP

(2)

Maastrichtskuld och offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

60

40

20

0

-20

60

40

20

0

-20 Maastrichtskuld

Finansiell nettoförmögenhet i offentlig sektor

Procent av BNP

(3)

Strukturella inkomster i offentlig sektor

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

54 53 52 51 50 49 48 47

54 53 52 51 50 49 48

47 Huvudscenario

Oförändrade regler

Procent av potentiell BNP

(4)

Strukturella utgifter i offentlig sektor

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

54 53 52 51 50 49 48 47

54 53 52 51 50 49 48

47 Huvudscenario

Oförändrade regler

Procent av potentiell BNP

(5)

Offentliga sektorns utgifter

19 17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 70

65

60

55

50

45

8

6

4

2

0

-2 Procent av BNP

Procentuell förändring i löpande priser (höger) Genomsnittlig procentuell förändring 1994-2014

Procent av BNP respektive procentuell förändring i

löpande priser

(6)

Fördelning av offentliga sektorns utgifter 2014

Procent av totala utgifter

(7)

Befolkningstillväxt

24 20

16 12

08 04

00 96

92 88

84 80

1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

Procentuell förändring

(8)

Befolkningen utanför arbetsför ålder som andel av befolkningen i arbetsför ålder 20−64 år

Andel

24 20

16 12

08 04

00 96

92 88

84 80

0.80

0.78

0.76

0.74

0.72

0.70

0.68

0.80

0.78

0.76

0.74

0.72

0.70

0.68

(9)

Statliga och kommunala investeringar

19 17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0 Statliga investeringar

Kommunala investeringar

Procent av BNP

(10)

Arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring

19 17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 12

10

8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0 Arbetslöshet

Utgifter för arbetslöshetsförsäkring (höger)

Procent av arbetskraften respektive miljarder kronor

(11)

Skatter och avgifter

19 17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 2500

2000

1500

1000

500

50

48

46

44

42 Miljarder kronor

Skattekvot (höger)

Miljarder kronor respektive procent av BNP

(12)

Fördelning av offentliga sektorns inkomster 2014

Procent av totala inkomster

(13)

Hushållens inkomstskatter

18 16 14 12 10 08 06 04 02 00 98 96 94 15

10

5

0

-5

-10

15

10

5

0

-5

-10 Beskattningsbar inkomst

Inkomstskatt

Procentuell förändring, löpande priser

(14)

Arbetsgivaravgifter m.m. och lönesumma

18 16 14 12 10 08 06 04 02 00 98 96 94 15

10

5

0

-5

-10

15

10

5

0

-5

-10 Lönesumma

Arbetsgivaravgifter m.m.

Procentuell förändring, löpande priser

(15)

Statens aktieutdelningar

19 17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 25

20

15

10

5

0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 Miljarder kronor

Procent av BNP (höger)

Miljarder kronor respektive procent av BNP

(16)

Skattereduktioner för underskott av kapital Procent av BNP

21 16

11 06

01 96

91 1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

(17)

Tremånaders bolåneränta Procent

21 16

11 06

01 96

91 16 14 12 10 8 6 4 2 0

16 14 12 10 8 6 4 2 0

References