• No results found

Åre kommun, samhällsbyggnadsnämnden Yttrande med anledning av promemorian

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Åre kommun, samhällsbyggnadsnämnden Yttrande med anledning av promemorian"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DnrLIV.2020.1243 1(2)

Åre kommunŸBox 201, 830 05 JärpenŸBesöksadress: Norra vägen 21 C

Tel växel: 0647-161 00ŸFax: 0647-161 05ŸOrg nr: 212000-2494ŸBankgiro: 5813-5245

E-post: kundtjanst@are.seŸInternet: www.are.se Handlings. nr 748459

2020-08-27 Samhällsbyggnadsnämnden

Justitiedepartementet

Åre kommun, samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande med anledning av promemorian

Ändringar i det

tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar

Sammanfattning

Åre kommun anser att det deltagargränsen bör bedömas vid varje enskild sammankomst eller tillställning där hänsyn kan tas till lokalen och andra förutsättningar istället för att i förhand bestämma en deltagargräns. Eftersom sådana allmänna sammankomster eller tillställningar behöver tillstånd från polisen är det rimligt att polisen prövar deltagargränsen mot de förutsättningar som finns på platsen/lokalen.

Åre kommun anser att det kan finnas ekonomiska konsekvenser för kommunerna med ett eventuellt utökat tillsynsansvar.

Avsnitt 4.2 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen

Förslaget är att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska undantas från förbudet mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar.

Åre kommun tolkar förslaget som att det innebär att det kan bedrivas t ex konserter, klubb eller liknande tillställningar på restauranger eller caféer där besökare inte omfattas av ett begränsat antal besökare och de inte behöver sitta ned. Det innebär dessutom att kommunen har tillsynsansvar för detta enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526).

Denna lag förväntas börja gälla 1 okt 2020. Vi väntar en säsong som i vanligt fall innefattar nattklubbsliv måndag till söndag, samt konserter på serveringstillfällen vid flera tillfällen i veckan. Kommunen har inte möjlighet att utföra tillsyn i den omfattningen som krävs om vi inte kompenseras för de ökade kostnaderna, vi bedömer vidare att det finns en stor risk för smittspridning vid sådana typer av sammankomster och tillställningar. De bör begränsas med ett antal besökare även

(2)

DnrLIV.2020.1243 2(2)

Åre kommunŸBox 201, 830 05 JärpenŸBesöksadress: Norra vägen 21 C

Tel växel: 0647-161 00ŸFax: 0647-161 05ŸOrg nr: 212000-2494ŸBankgiro: 5813-5245

E-post: kundtjanst@are.seŸInternet: www.are.se Handlings. nr 748459

de, som bedöms efter varje serveringsställes förutsättningar – det vill säga lokalernas utformning.

Detta yttrande har fattats av undertecknad med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Can Savran ordförande

References

Related documents

Jenny reste fram och tillbaka två gånger mellan städerna?. Hur långt blev

För att Åre skulle nå upp till detta mål krävdes det 200 000 mer gäster, 5000 mer turistbäddar, 2500 nya restaurangstolar, 1600 nattklubbplatser, fler flyg och dessutom 20

Byggnadens tak är som en upplyft del av marken som sedan delas på mitten för att skapa en rörelse från backen via byggnaden ner till platsens ankomstområde. Rörelsen

Nordvästra delen av området omfattas av detaljplaner, liksom Frönäsuddens bostadsområde och västerut längs Årevägen. Skistar planerar att anlägga en ny dalstation för en lift

Dokumentation från samråden efter 2012 för denna vägplan finns hos Trafikverket under diarienummer TRV 2014/63356.. Samråd med berörd länsstyrelse Länsstyrelsen i

Om förstudien inte räcker för att kunna ta ett beslut om vilket alternativ Trafikverket ska gå vidare med utan ytterliga studier behövs tas en Vägutredning fram som studerar de

Syftet med den här förstudien är att studera behov och förutsättningar samt undersöka olika alternativ för en gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset, Öster om Åre by i

För boende och verksamheter i Huså och längs vägen finns få eller inga alternativa vägar och begränsade möjligheter till alternativa transportsätt... Väg 662