• No results found

SE-01-04-00 Sestava z i e

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SE-01-04-00 Sestava z i e"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

A-A ( 1 : 10 )

KUSOVN K

SLO V KRESU KS N ZEV

POZICE

1 DE-01-04-01

Rozra e spalin velk 1

1 DE-01-04-02

Veden trubky 2

1 DE-01-04-03

Obru veden z i e 3

1 DE-01-04-04

Trubka z i e doln 4

1 DE-01-04-05

5 Z i

1 DE-01-04-06

Trubka z i e horn 6

1 DE-01-04-07

Dr k z st ny ho ku 7

1 DE-01-04-08

Ventilace poklice 8

1 DE-01-04-09

Ventilace poklop 9

A

A

VYTVO ENO VE V UKOV M PRODUKTU SPOLE NOSTI AUTODESK VYTVO ENO VE V UKOV M PRODUKTU SPOLE NOSTI AUTODESK

VYTVOENO VE VUKOVM PRODUKTU SPOLENOSTI AUTODESK VYTVOENO VE VUKOVM PRODUKTU SPOLENOSTI AUTODESK

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6

A A

B B

C C

D D

1

A3

SE-01-04-00 Sestava z i e

Stav Zm ny Datum Jm no

Nakreslen Zkontrolov n Norma

Datum Jm no

ilh n D.

1133 409592

9 8 5 6

1 7 3 4 2

161

572

ISO 2768-mK

506

a3 44

a3 58

Svar dle ISO 13920

1 : 5

536

References