Det gröna näringslivet i samtliga län i Sverige, år 2016

Download (0)

Full text

(1)

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna

Län Näringsgren

BRP mnkr

BRP %

Sysselsatta Antal

Sysselsatta

% 01 Stockholm Jordbruk 418 0,0% 2 800 0,2%

Skogsbruk 933 0,1% 800 0,1%

Fiske 20 0,0% 100 0,0%

De gröna näringarna 1 371 0,1% 3 700 0,3%

Livsmedelsindustri 9 050 0,6% 9 400 0,7%

Skogsindusti 1 906 0,1% 2 300 0,2%

Grön industri 10 956 0,8% 11 700 0,9%

Totalt DGN 12 327 0,9% 15 400 1,2%

03 Uppsala Jordbruk 346 0,4% 2 500 1,5%

Skogsbruk 1 392 1,4% 1 700 1,0%

Fiske 10 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 1 748 1,8% 4 200 2,5%

Livsmedelsindustri .. .. 600 0,4%

Skogsindusti .. .. 900 0,5%

Livsmedelsindustri+Skogsindustri 1 595 1,6% .. ..

Grön industri 1 595 1,6% 1 500 0,9%

Totalt DGN 3 343 3,4% 5 700 3,4%

04 Södermanland Jordbruk 348 0,4% 2 000 1,7%

Skogsbruk 612 0,7% 500 0,4%

Fiske 10 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 970 1,1% 2 500 2,2%

Livsmedelsindustri 950 1,0% 1 700 1,5%

Skogsindusti 313 0,3% 200 0,2%

Grön industri 1 263 1,4% 1 900 1,6%

Totalt DGN 2 233 2,5% 4 400 3,8%

05 Östergötland Jordbruk 707 0,4% 4 200 2,0%

Skogsbruk 1 431 0,8% 1 000 0,5%

Fiske 15 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 2 153 1,2% 5 200 2,5%

Livsmedelsindustri 1 977 1,1% 2 800 1,3%

Skogsindusti 2 516 1,5% 2 600 1,2%

Grön industri 4 493 2,6% 5 400 2,6%

Totalt DGN 6 646 3,9% 10 600 5,0%

(2)

Län Näringsgren mnkr % Antal % 06 Jönköping Jordbruk 439 0,3% 2 200 1,2%

Skogsbruk 2 130 1,6% 2 600 1,4%

Fiske 19 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 2 588 1,9% 4 800 2,7%

Livsmedelsindustri 1 782 1,3% 1 600 0,9%

Skogsindusti 4 505 3,3% 6 900 3,8%

Grön industri 6 287 4,6% 8 500 4,7%

Totalt DGN 8 875 6,5% 13 300 7,4%

07 Kronoberg Jordbruk 227 0,4% 1 200 1,2%

Skogsbruk 1 833 3,3% 2 400 2,5%

Fiske 8 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 2 068 3,8% 3 600 3,7%

Livsmedelsindustri .. .. 700 0,7%

Skogsindusti .. .. 2 300 2,4%

Livsmedelsindustri+Skogsindustri 1 746 3,2% .. ..

Grön industri 1 746 3,2% 3 000 3,1%

Totalt DGN 3 814 6,9% 6 600 6,8%

08 Kalmar Jordbruk 867 1,1% 3 900 3,6%

Skogsbruk 1 569 1,9% 1 600 1,5%

Fiske 17 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 2 453 3,0% 5 500 5,1%

Livsmedelsindustri 1 658 2,0% 2 300 2,1%

Skogsindusti 3 227 4,0% 4 200 3,9%

Grön industri 4 885 6,0% 6 500 6,1%

Totalt DGN 7 338 9,1% 12 000 11,2%

09 Gotland Jordbruk 386 2,0% 1 600 5,3%

Skogsbruk 158 0,8% 200 0,7%

Fiske 5 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 549 2,9% 1 800 6,0%

Livsmedelsindustri 288 1,5% 700 2,3%

Skogsindusti 42 0,2% 300 1,0%

Grön industri 330 1,7% 1 000 3,3%

Totalt DGN 879 4,6% 2 800 9,3%

10 Blekinge Jordbruk 351 1,2% 2 100 2,9%

Skogsbruk 482 1,7% 800 1,1%

Fiske 48 0,2% 100 0,1%

De gröna näringarna 881 3,0% 3 000 4,2%

Livsmedelsindustri .. .. 1 100 1,5%

Skogsindusti .. .. 900 1,3%

Livsmedelsindustri+Skogsindustri 2 492 8,6% .. ..

Grön industri 2 492 8,6% 2 000 2,8%

Totalt DGN 3 373 11,7% 5 000 7,0%

(3)

Län Näringsgren mnkr % Antal %

12 Skåne Jordbruk 3 361 0,7% 16 200 2,7%

Skogsbruk 1 671 0,3% 1 600 0,3%

Fiske 77 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 5 109 1,0% 17 800 2,9%

Livsmedelsindustri 9 404 1,9% 11 300 1,9%

Skogsindusti 3 391 0,7% 3 700 0,6%

Grön industri 12 795 2,6% 15 000 2,5%

Totalt DGN 17 904 3,6% 32 800 5,4%

13 Halland Jordbruk 861 0,8% 3 400 2,4%

Skogsbruk 883 0,8% 1 100 0,8%

Fiske 43 0,0% 100 0,1%

De gröna näringarna 1 787 1,6% 4 600 3,2%

Livsmedelsindustri 2 003 1,8% 3 000 2,1%

Skogsindusti 2 666 2,4% 3 100 2,2%

Grön industri 4 669 4,3% 6 100 4,3%

Totalt DGN 6 456 5,9% 10 700 7,5%

14 Västra GötalandJordbruk 1 629 0,2% 8 600 1,0%

Skogsbruk 2 681 0,4% 2 200 0,3%

Fiske 352 0,0% 800 0,1%

De gröna näringarna 4 662 0,6% 11 600 1,4%

Livsmedelsindustri 9 397 1,3% 11 100 1,3%

Skogsindusti 6 607 0,9% 7 100 0,8%

Grön industri 16 004 2,1% 18 200 2,2%

Totalt DGN 20 666 2,8% 29 800 3,6%

17 Värmland Jordbruk 339 0,6% 1 600 1,3%

Skogsbruk 1 925 3,5% 2 900 2,4%

Fiske 18 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 2 282 4,2% 4 500 3,8%

Livsmedelsindustri .. .. 1 300 1,1%

Skogsindusti .. .. 4 000 3,4%

Livsmedelsindustri+Skogsindustri 6 883 12,7% .. ..

Grön industri 6 883 12,7% 5 300 4,5%

Totalt DGN 9 165 16,9% 9 800 8,3%

18 Örebro Jordbruk 248 0,2% 1 500 1,1%

Skogsbruk 1 423 1,3% 1 100 0,8%

Fiske 18 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 1 689 1,5% 2 600 1,9%

Livsmedelsindustri 1 768 1,6% 1 700 1,2%

Skogsindusti 2 298 2,1% 1 600 1,2%

Grön industri 4 066 3,6% 3 300 2,4%

Totalt DGN 5 755 5,1% 5 900 4,2%

(4)

Län Näringsgren mnkr % Antal % 19 Västmanland Jordbruk 191 0,2% 1 000 0,8%

Skogsbruk 585 0,6% 600 0,5%

Fiske 9 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 785 0,8% 1 600 1,3%

Livsmedelsindustri 344 0,3% 600 0,5%

Skogsindusti 414 0,4% 300 0,3%

Grön industri 758 0,8% 900 0,8%

Totalt DGN 1 543 1,6% 2 500 2,1%

20 Dalarna Jordbruk 244 0,2% 1 100 0,9%

Skogsbruk 3 332 3,2% 3 500 2,8%

Fiske 17 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 3 593 3,5% 4 600 3,6%

Livsmedelsindustri 1 111 1,1% 1 300 1,0%

Skogsindusti 3 227 3,1% 3 300 2,6%

Grön industri 4 338 4,2% 4 600 3,6%

Totalt DGN 7 931 7,6% 9 200 7,3%

21 Gävleborg Jordbruk 283 0,3% 1 800 1,5%

Skogsbruk 2 871 2,9% 3 000 2,4%

Fiske 14 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 3 168 3,2% 4 800 3,9%

Livsmedelsindustri 312 0,3% 500 0,4%

Skogsindusti 5 600 5,7% 5 300 4,3%

Grön industri 5 912 6,0% 5 800 4,7%

Totalt DGN 9 080 9,2% 10 600 8,6%

22 VästernorrlandJordbruk 264 0,3% 1 200 1,0%

Skogsbruk 3 461 3,8% 3 700 3,2%

Fiske 17 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 3 742 4,1% 4 900 4,3%

Livsmedelsindustri 359 0,4% 500 0,4%

Skogsindusti 4 294 4,7% 4 000 3,5%

Grön industri 4 653 5,0% 4 500 3,9%

Totalt DGN 8 395 9,1% 9 400 8,2%

23 Jämtland Jordbruk 293 0,6% 800 1,4%

Skogsbruk 2 363 5,2% 3 300 5,6%

Fiske 18 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 2 674 5,9% 4 100 6,9%

Livsmedelsindustri 266 0,6% 400 0,7%

Skogsindusti 696 1,5% 900 1,5%

Grön industri 962 2,1% 1 300 2,2%

Totalt DGN 3 636 8,1% 5 400 9,1%

(5)

Län Näringsgren mnkr % Antal % 24 Västerbotten Jordbruk 468 0,7% 1 100 0,9%

Skogsbruk 2 017 3,2% 3 100 2,4%

Fiske 27 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 2 512 4,0% 4 200 3,3%

Livsmedelsindustri .. .. 1 300 1,0%

Skogsindusti .. .. 2 900 2,3%

Livsmedelsindustri+Skogsindustri 2 576 4,1% .. ..

Grön industri 2 576 4,1% 4 200 3,3%

Totalt DGN 5 088 8,1% 8 400 6,6%

25 Norrbotten Jordbruk 231 0,2% 1 100 0,9%

Skogsbruk 2 094 2,0% 2 900 2,4%

Fiske 29 0,0% - 0,0%

De gröna näringarna 2 354 2,3% 4 000 3,3%

Livsmedelsindustri 633 0,6% 900 0,7%

Skogsindusti 3 753 3,6% 2 900 2,4%

Grön industri 4 386 4,2% 3 800 3,1%

Totalt DGN 6 740 6,4% 7 800 6,4%

Sverige Jordbruk 12 501 0,3% 61 900 1,3%

Skogsbruk 35 846 0,8% 40 600 0,8%

Fiske 791 0,0% 1 100 0,0%

De gröna näringarna 49 138 1,1% 103 600 2,1%

Livsmedelsindustri 45 140 1,0% 54 800 1,1%

Skogsindusti 56 909 1,3% 58 800 1,2%

Grön industri 102 049 2,3% 113 600 2,3%

Totalt DGN 151 187 3,4% 217 200 4,4%

Sverige exkl. StockholmJordbruk 12 083 0,4% 59 100 1,6%

Skogsbruk 34 913 1,2% 39 800 1,1%

Fiske 771 0,0% 1 000 0,0%

De gröna näringarna 47 767 1,6% 99 900 2,8%

Livsmedelsindustri 36 090 1,2% 45 400 1,3%

Skogsindusti 55 003 1,8% 56 500 1,6%

Grön industri 91 093 3,1% 101 900 2,8%

Totalt DGN 138 860 4,7% 201 800 5,6%

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna

Figure

Updating...

References

Related subjects :