• No results found

Bli social med dina kunder

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bli social med dina kunder"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Vi vänder oss till små och medelstora livsmedelsföretag, lantbruksföretag som har intresse av att vässa sin marknadsföring på sociala medier.

Hur kan du bygga ett starkare varumärke eller tydligare företagsprofil med hjälp av innehållsmarknadsföring? Behrang Kianzad är journalisten/juristen som ofta anlitas som föreläsare i ämnet. 2016 anordnade han en heldag om sociala medier under Internetdagarna. Hör honom belysa grunderna i det som kallas ”content marketing”.

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Lokalproducerat i Väst och görs inom det EU-finansierade projektet REFRAME.

Enklare förtäring ingår. Anmäl dig via evenemanget på gronamoten.se

Välkomna!

Bli social med dina kunder –

fördjupning i innehållsmarknadsföring på sociala medier

Foto Ulrika Åkesson

Dag: Onsdag 6 december 2017

Plats: Green Tech Park, Skara

Tid: 09.30 - 13.30

(2)

Program

09.30 Mingel i caféet

09.50 Gröna Möten hälsar välkomna

10.00 REFRAME – EU-projekt med mål att öka tillväxten för matproducenter i Västra Götaland Nicklas Lundberg, projektkoordinator REFRAME, ger oss en uppdatering på arbetet inom projektet.

Han berättar om ICA Maxibutikers satsning på regionalt producerade produkter under nytt varumärke.

10.20 Kullans Lycka – en dalkulla i Norra Kedum

Agnetha Björnsdotter Berglund driver en småskalig fårgård. I motiveringen för priset Årets lokala livsmedelsproducent i Skaraborg 2017 står det bland annat ”… Med sin närvaro i sociala medier visar hon på ett personligt och äkta engagemang både för djur, natur och sin egen Lycka.” Hör Agnetha dela med sig av hur hon arbetar med att bygga sitt varumärke.

10.50 Paus

11.00 Ta kontrollen över din produkt och ditt företag på sociala medier

Behrang Kianzad, utbildningsledare vid Medieinstitutet i Malmö, har lång erfarenhet av arbete med digitala medier och varumärkesprofilering. Han visar hur du bygger intresse för din verksamhet och det du vill sälja, bland annat genom att inte fokusera på att sälja.

12.15 Lunch i caféet

Vi bjuder på god lokalproducerad mat med svenska råvaror.

13.00 Antag en utmaning

Lokalproducerat i Väst berättar om arbetet de gör för att lyfta kompetens och stötta i marknadsföringsfrågor.

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 28-11-2017.

Vi förbehåller oss rätt att efterdebitera utebliven närvaro med 300:-/deltagare exkl moms.

Detta då antalet platser är begränsat.

Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:

Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel, Lokalproducerat i Väst

Gröna Möten finansieras av:

Foto Ulrika Åkesson

References

Related documents

Cidsep och Internationella juristkommissionens svenska avdelning genomförde från 2001 projektet ”Reforma Legal y Acceso a la Justicia”(Rättsreform och tillgängligheten

Centralt för vår studie i denna kontext är då om det som mediekonsument och väljare går att skapa sig en någorlunda god bild av vad de olika politiska partierna står för,

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur användare av sociala medier förhåller sig till och varför de väljer att följa företagssidor i sociala medier, vad

Sociala medier är även en viktig kanal för kommunikation med kundgruppen och för att effektivt kunna sprida information om till exempel nyheter eller kampanjer (Text 100, 2012).

Kristallengalan 2016 producerades av produktionsbolaget Nexiko och direktsändes i Kanal 5 söndagen den 4 september 20:00.. Hela listan –

The results from the experimental analysis shows that there is a strong cor- relation between the number of visitors entering the park and the number of unique MAC addresses sniffed

Det som studien visat på är hur hög användningsfrekvens samt sociala normer har påverkan på sömnen som vidare påverkar den psykiska hälsan hos barn och ungdomar. I och med dessa

Eftersom en ställföreträdare är så avgörande för den enskildes välfärd samt för att det har varit svårt att rekrytera gode män eller förvaltare behövs en översyn av

Jag har valt att ta med en väldigt kort bakgrundsfakta om de två ämnena som det tematiska arbetet ska handla om för att det är inte alla som vet så mycket

För att finna passande undersökningspersoner har ett strategiskt urval gjorts. Detta urval betyder att vi, i ett inledande skede, väljer ut ett antal variabler vilka är

När respondenterna tillfrågades hur deras aktivitet med Facebook och Twitter ser ut var svaren delade då respondenterna har varierande arbetsuppgifter gällande sociala medier. Den

Då andra partier ännu inte är lika aktiva på sociala medier som Fi och det är uppenbart att partiet dragit nytta av denna typ av kommunikation tror jag att att sociala medier

Denna resultatdel hjälper till att besvara frågeställningen: ”Vilken grad av engagemang generar olika fokus på partiernas Facebook-sidor?” Engagemang för inlägg som

Från vänster, Magnus Brantheim - SKAPA Framtidens Innovatör, Roice Braine Oru - Årets Nybyggare, Gunnar Bergström - SKAPA priset.. 2017-10-03

Inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. För att kunna förklara hur individer tillgodogör sig kunskapen och färdigheterna som de exponeras för

The Struggle Museum in Cyprus uses the visual vocabulary of martyrdom in order to present the suppression of the Greek Christian population of the island by the British, but also

Intressant är också att flera intervjupersoner poängterade att de inte skulle ha kunnat medverka i intervjun om det inte hade varit för det faktum att de hade lärt sig att läsa

Till skill- nad från svensk jordbrukspolitik har danskt lantbruk alltid haft politiskt stöd för export av livsmedel.. Vld inträdet i EG fick det danska lantbruket över en

men att sociala medier som till exempel bloggskrivande och engagemang i communities, i stor utsträckning handlar om självuttryck och nära relationer är väldokumenterade i

Vi har valt att även lägga fokus på privatlivet eftersom sociala medier har öppnat upp nya sätt att dela information, vilket resulterar i en förändring av både attityd och

Få företag talar till sina läsare i inläggen och bjuder därför inte direkt in till interaktion, däremot är kommunikationen öppen och om läsaren vill finns

Enligt Jones, Borgman & Ulusoys (2015) tidigare forskning och teori kan det bero på ekonomiska faktorer, att företagen inte har de ekonomiska resurserna som krävs för

Som motpol till hans upptäckter så visade mitt resultat istället på, att männen tolkade denna typ av kvinnliga instagramkonton som skapta för skryt och med syfte att visa upp