• No results found

Schema VT 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Schema VT 2021"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för omvårdnad

Kursansvarig: Nana Waldréus; Kursexaminator: Maria Arman; Utbildningsadministratör: Titti Svanljung

Schema VT 2021

Denna kurs innehåller tre moment som anges med en romersk siffra i schemat (I, II eller III):

I: Moment I, Forskningsmetodik 3 hp

II: Moment II, Sjuksköterskeprofessionen 4.5 hp III: Moment III, Omvårdnadsvetenskap 9 hp

I varje moment finns ett antal aktiviteter. En aktivitet kan vara föreläsning (online, inspelad), webbinarium* eller diskussionsforum, instudering av litteratur, enskilda förberedelser och gruppförberedelser som studenterna skall utföra inom det specifika ämnet. Webbinarium och diskussionsforum är obligatoriska aktiviteter.

I schemat finns schemalagda aktiviteter där du ser datum och tid. Inplanerade aktiviteter behöver förberedas med självstudier och/eller samarbete med studiekamrater. Alla aktiviteter i kursen är inplanerade för att hjälpa er att nå kursens lärandemål. Blåmarkerade aktiviteter är obligatoriska.

Utöver de i schemat planerade aktiviteterna ingår tid för självstudier och föreläsningar. Utbildningen ges på helfart, dvs en 40 timmars arbetsvecka.

Datum för föreläsningarna som är online i kursen är preliminära och kan komma att ändras innan kursstarten.

Länk till föreläsningarna i kursen publiceras i kursens modul KI övergripande information- Online föreläsningar- ZOOM länkar.

*Webbinarium= (webinar) – seminarium som hålls på webben.

(2)

till online rummen skickas i separat meddelande med schemat för vecka 3 till alla nya studenter.

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

3

”Lokaler” är online via ZOOM

LÄNKAR TILL kurs- och

programintroduktionen samt föreläsningarna tillkommer inför kursstarten

Förberedelser och programstart

Online via ZOOM

08.30-09.30 Självstudier

Bekanta dig med KI´s programwebb och kurswebben. Ta del av information som finns där och förbered dig för första kursen.

Ta del av instruktioner om ZOOM, ett online mötesrum (fungerar i webbläsare Chrom eller Firefox)

(1) På webbsidan nedan, ZOOM- anslut till lärarens onlinemöte:

https://ki.instructure.com/courses/195/pages/zoom- anslut-till-lararens-

onlinemote?module_item_id=2407

(2) Ta även del av webbsidan nedan, skrolla där ner till Grupper och samarbeten- ZOOM:

https://ki.instructure.com/courses/195/modules Ta del av information om lärplattformen Canvas där kurserna finns.

https://ki.instructure.com/courses/195

13.00-16.00 Programintroduktion

Välkommen till programmet, programdirektor Kristina Gottberg m.fl. och studentkåren välkomnar. Upprop.

Se separat schema för programintroduktionen!

Kursstart

Online via ZOOM

08.00-09.00 Självstudier

Bekanta dig med kursen i Canvas.

09.00–10.30 Kursintroduktion Med kursansvarig Nana Waldréus

11.00-12.00 Föreläsning

Sjuksköterskeprofessionens huvudområde - omvårdnad (kursmoment III)

Med kursexaminator Maria Arman

12.00–13.15 Paus/Lunch 13.30-14.00

Kursdialog, frågestund Med kursansvarig Nana Waldréus

14.30–16.00 Föreläsning

Sjuksköterskeprofessionens framväxt och introduktion till teorier inom

omvårdnadsvetenskapen (kursmoment II och III) Med professor Ann Langius

Program/kursstart

Online via ZOOM

09.00-10.30 Kursintroduktion Pedagogik på KI, introduktion - med Lena Boman och kursansvarig Nana Waldréus 10.45–12.00 Kursintroduktion Presentation och

information om fältstudier och förberedelser inför detta med Erika Allder Usakova/Linda Rydmell, och studievägledning med Christine Carlstedt

11.45–13.00 Paus/Lunch 13.00-14.30

Kursintroduktion Studiegrupper träffas med grupplärare (grupp 1, 2, 3, 4)

A. Test av Zoom med respektive lärare för grupp 1, 2, 3, 4

(onlinemötesrum där webbinarier äger rum) B. Bilda smågrupper C. Komma överens i gruppen om förhållningsregler

Program/kursstart

Online via ZOOM

09.00-10.30 Föreläsning

Sjuksköterskeprofessionen i nutid (kursmoment II) med docent Anne-Marie Boström m.fl.

10.30-12.00 Självstudier

Bekanta dig med kursen, programmet och dina nya studiekamrater. Träffas gärna i era grupper online i ZOOM (bjud in till mötesrum som ni själva skapar).

12.00-13.30 Paus/Lunch 13.00-16.00

Programintroduktion Presentation av utbildningsplanen och introduktion till högskolestudier med programdirektor Kristina Gottberg

Programstart Rektor hälsar välkommen!

Se separat program

Introduktion till KI- biblioteket, inspelad föreläsning som finns i kursen (cirka 30 min). Titta på, valfri tid.

(3)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 4 Uppstart av Moment 1- Se

inspelning Introduktion till Forskningsmetodik (Canvas)

09.00–09.30 ZOOM Kursdialog

Frågestund om moment 1 med kursansvarig Nana Waldréus

10.00-12.00 ZOOM Föreläsning

Grundläggande vetenskapsteori med Rebecca Popenoe.

13.00-15.00 ZOOM Föreläsning

Forskningsprocessen med Kristina Gottberg

09.30–12.00 ZOOM Webbinarium

Forskningsmetodik- uppstart (gr 1, 4)

13.00–15.30 ZOOM Webbinarium

Forskningsmetodik- uppstart (gr 2)

Självstudier

-Informationssökning

09.30–12.00 ZOOM Webbinarium

Forskningsmetodik- uppstart (grupp 3)

Självstudier

-Informationssökning

Självstudier

-Förberedelser enskilt och i grupp inför kommande webbinarium och examination moment 1 -Informationssökning

09.00–11.00 ZOOM Workshop

Informationssökning KiB (Maria Wikstrand)

Självstudier

-Förberedelser enskilt och i grupp inför kommande webbinarium och examination moment 1

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

5 Självstudier

-Forskningsetik med självtest (I) -AHOS (I)

-Förberedelser enskilt och i grupp inför kommande webbinarium och examination moment 1

Självstudier

-Förberedelser enskilt och i grupp inför kommande webbinarium och examination moment 1

09.00-10.30 ZOOM Föreläsning Det vetenskapliga

förhållningssättet; Fusk och plagiat; Diskriminering och trakasserier, med KI jurist.

Introduktionsinternat med programansvariga och

Medicinska Föreningens (MF´s) Studentförening. Information om anmälan, program och kontaktuppgifter finns på KI students webbsida. Frågor ställs till MF.

09.30-12.00 ZOOM Webbinarium

Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt (I;

grupp 1,2,3,4)

(4)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 6 Uppstart av Moment 2

Canvas

Se inspelning i Introduktion till Sjuksköterskeprofessionen

09.00-10.00 ZOOM Föreläsning

Interprofessionellt samarbete.

Självstudier

Vård på lika villkor (II)

Självstudier

Inför fältstudierna (II) och Hälsointyg inför fältstudier (II) Förbered Hälsointyg;

JOBSH test; E- tjänstekort.

09.00-11.00 Canvas

Examination moment I i

Canvas, hemma vid egen dator.

Test, Canvas

Informationssökning utfört (KiB) moment I

, inlämning senast 23.55

09.00-12.00 ZOOM Föreläsning/webbinarium Professionell utveckling med Eva Broberger och Carina Söderman

Självstudier Vårdhygien (II)

Självstudier

Hälso- och sjukvårdens organisation (II)

Test Canvas

Hälso- och sjukvårdens organisation (moment 2), utfört innan fältstudieveckan v 50 senast 23.59

10 08.30-16.00

IPL-dagen (II)

Ta del av information om innehåll och plats

Vecka 7–15

Kurs Anatomi och Fysiologi

Se kurswebben för information om kontaktuppgifter för kursansvarig, alla frågor om kursen ställs till kursansvarig Rodrigo Fernandez-

Gonzalo

(5)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 16 Uppstart av Moment 3

Se inspelning i Introduktion till Omvårdnadsvetenskap (Canvas)

10.30-11.00 ZOOM Uppstart av kursen

Genomgång för grupp 1,3,4:

A. Grupper, samarbete B. Aktiviteter i moment 2 och 3 med lärare för gruppen

15.45-16.15 ZOOM Uppstart av kursen

Genomgång för grupp 2:

A. Grupper, samarbete B. Aktiviteter i moment 2 och 3 med lärare för gruppen

Självstudier

Huvudområdet omvårdnad del 1- Koncensusbegrepp (III)

10.00–10.30 Canvas Kursdialog, Moment 2 Frågestund i diskussionsforum om t.ex. fältstudieveckan eller examinationen moment 2, med kursansvarig Nana Waldréus

13.00 Canvas

Föranmälan Work Shop

Vetenskapligt skrivande och referenshantering (III) via Canvas.

14.00 Canvas Inlämning

Frivilligt, frågor inför Work Shop

Vetenskapligt skrivande och referenshantering (III) via Canvas.

09.00–12.00 ZOOM Work Shop

Vetenskapligt skrivande och referenshantering (III) med Karl Gudmundsson och Nana Waldréus. Föranmälan krävs.

13.30-16.00 ZOOM Webbinarium

Huvudområdet omvårdnad del 2- Teorier och begrepp (III; grupp 3)

09.30-12.00 ZOOM Webbinarium Huvudområdet omvårdnad del 2- Teorier och begrepp (III;

grupp 1, 2, 4)

13.00-15.00 Canvas Omexamination moment 1. Föranmälan krävs.

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

17

Fälstudievecka i Stockholm, obligatorisk.

Fältstudieveckan ska innefatta 32 tim fältstudier/vecka och 8 tim

självstudier/vecka

Planeras tillsammans med handledare på kliniken.

Förberedelser inför examination moment II.

Förberedelser inför Reflektion från fältstudieveckan (II).

Fältstudievecka (II) Fältstudievecka (II) Fältstudievecka (II) Fältstudievecka (II) Fältstudievecka (II)

(6)

18 08.00-17.00 Canvas Diskussionsforum Reflektion från

fältstudieveckan (II; grupp 1,2, 4)

08.00-17.00 Canvas Diskussionsforum Reflektion från

fältstudieveckan (II; grupp 3)

15.00 (senast) Canvas

Inlämning av Powerpoint

inför examination moment 2

09.00-12.00 ZOOM

Examination

Moment 2 med studiegrupp och kurslärare (grupp 1,2,3,4)

23.59 Canvas 1. Inlämning av

Vetenskapligt arbetssätt (III)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

19 Canvas

2. Vetenskapligt arbetssätt (III) Kamratgranskning av ett arbete delas ut

09.30-12.00 ZOOM Webbinarium

Patientens värld (III; grupp 1,2,3,4)

13.00-14.30 ZOOM Föreläsning

Omvårdnadens etiska grunder med Maria Arman

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

20 08.00-17.00 Canvas

Diskussionsforum

Hälsa och lidande (III, grupp 1,2,3,4)

Canvas

3. Vetenskapligt arbetssätt

(III) Kamratgranskning

lämna in senast 23.59

(7)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 21

Självstudier Etik för omvårdnad- Medlidande & Compassion (III)

09.30-12.00 ZOOM Webbinarium

Etik för omvårdnad- Teori och begrepp (III; grupp 1, 3)

13.00–13.30 Canvas Kursdialog, om

examinationen moment 3 i diskussionsforum med kursansvarig Nana Waldréus

09.30-12.00 ZOOM Webbinarium

Etik för omvårdnad- Teori och begrepp (III; grupp 2, 4)

23.59 Canvas Inlämning Vårdetisk analys (III)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

22 Senaste inlämning ersättningsuppgifter 23.55

09.00-12.00 ZOOM Omexamination moment 2.

Föranmälan krävs.

23.59 Canvas Inlämning senast

Examination moment 3

References

Related documents

Vissa föreläsningar kommer hållas på campus, andra på zoom och ytterligare andra förinspelas och finns tillgängliga på Canvas.. TID FÖRELÄSNINGSTEMA FORM/SAL

Varje grupp deltar endast i ett obligatoriskt seminarium enligt

Individuell betygssättning och kommentarer mailas senast inom 10 arbetsdagar av examinerande lärare

Ylva Lidén (YL) är specialistsjuksköterska, med dr, inriktning anestesi och smärta med mångårig erfarenhet av att arbeta som smärtsjuksköterska med främst akut-, och

Frågestund kring föreläsningen: Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt (se inspelad föreläsning i Canvas innan) Lärare: Anna Lena Brorsson.

Ylva Lidén (YL) är specialistsjuksköterska, med dr, inriktning anestesi och smärta med mångårig erfarenhet av att arbeta som smärtsjuksköterska med främst akut-, och

mott, stud Eget arbete.. Mottagning CfD,

Detta år hade vi tre huvudlärare inom varsitt ämne som höll alla föreläsningar inom bakteriologi, virologi, och immunologi vi hade också en ögonläkare samt en lärare som