• No results found

Schema VT/HT 22

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Schema VT/HT 22"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad Specialistsjuksköterskeprogrammet - Barn och ungdom

Uppdaterad 211104

Schema VT/HT 22

(preliminärt)

Kurs: Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp distans, avancerad nivå Kurskod: 2SP032

Kursansvarig: Anna Lena Brorsson, PhD, adjunkt, specialistsjuksköterska Kursexaminator: Veronica Lindström

Lärare: Lise-Lott Rydström (Specialistansvarig lärare) och Maria Ödling Observera att undervisning i denna kurs är digital.

Vecka 3

Datum, tid Aktivitet

Mån 17 jan

Kl 13-15

Program och kursintroduktion med lärarlaget ZOOM-länk

Påbörja arbete med examination Artikelgranskning (Canvas Modul 1) Onsd 19 jan

9.00-10.00

Omvårdnadsämnets betydelse i specialistutbildningarna Föreläsare: Professor Ann Langius-Eklöf

ZOOM webinar (samma länk hela dagen)

10.10-11.00 Components of study objective

Föreläsare: Zarina Nahar Kabir (Obs! Föreläsning sker på engelska)

11.05-12.05 Att förstå kvantitativ forskning Föreläsare: Anna Jervaeus

13.00-13.45 Reliabilitet och validitet i kvantitativ forskning Föreläsare: Kay Sundberg

14.00-15.00 Att förstå kvalitativ forskning Föreläsare: Anna Lena Brorsson 15.15-16.15 Introduktion till språkverkstaden

Föreläsare: Kristina Froelich

Vecka 4

Datum, tid Aktivitet

Senast tisd 25 jan

Förbered frågor till frågestunden kring föreläsningen: Att designa ett kvantitativt forskningsprojekt tillsammans med din studiegrupp. Titta på filmerna i Canvas. En

person/grupp mailar frågor till anna.jervaeus@ki.se

On 26 jan Sista dag för inlämning artikelgranskning Inlämnas i Canvas modul 1.3

(2)

Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad Specialistsjuksköterskeprogrammet - Barn och ungdom

Uppdaterad 211104

Datum, tid Aktivitet

Tor 27 jan 9.00-10.00

10.15-11.15 12.30-13-30

Omvårdnad och vetenskapsteori4 Föreläsare: Albertine Ranheim Forskningsetik

Föreläsare: Mathilde Hedlund Lindberg

Frågestund kring föreläsningen: Att designa ett

kvantitativt forskningsprojekt (se inspelad föreläsning i Canvas innan)

Föreläsare: Anna Jervaeus

Zoom Webinar (samma länk hela dagen

Senast 27 jan Förbered frågor till frågestunden kring föreläsningen: Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt tillsammans med din studiegrupp. Titta på filmerna i Canvas. En

person/grupp mailar frågor till anna-lena.brorsson@ki.se Fred 28 jan

Kl 8-12

Examinerande seminarium 1: Artikelgranskning (Se instruktioner i Canvas Modul 1.4)

Obs! Obligatoriskt

Grupp 1 (Studiegrupp 1-X) Zoom:

Kl 12.15-16- 15

Grupp 2 (Studiegrupp x-x) Zoom:

Vecka 5

Datum, tid Aktivitet

Påbörja arbete med examination dataanalys och tolkning av resultat (Canvas Modul 2) 31 jan

Kl 9-11

Frågestund kring föreläsningen: Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt (se inspelad föreläsning i Canvas innan) Lärare: Anna Lena Brorsson

Zoom Webinar

Kl 11.15-12 Introduktion till uppgift dataanalys och tolkning av resultat (modul 2)

Zoom:

(3)

Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad Specialistsjuksköterskeprogrammet - Barn och ungdom

Uppdaterad 211104

Vecka 6

Datum, tid Aktivitet Tillhörande uppgift

10 feb kl 8.30-12.30

Examinerande seminarium 2: Dataanalys och tolkning av resultat (Se instruktionerna i Canvas Modul 2.4) Obs! Obligatoriskt

Grupp 1

Zoom:

11 feb kl 8.30-12.30

Examinerande seminarium 2: dataanalys och tolkning av resultat (Se instruktionerna i Canvas Modul 2.4) Obs! Obligatoriskt

Grupp 2

Zoom:

V 50, 2022–2, 2023

Datum och tid Aktivitet

Påbörja arbete med examination forskningsplan (Canvas Modul 3) Må 12 dec

Kl 9-11

Introduktion till del av kurs och uppgift Forskningsplan

Zoom:

• Sista anmälningsdag till KIB (Biblioteket)

➢ Att systematiskt söka vetenskapliga artiklar

➢ Skrivarworkshop

Webinar: Anmälan görs via CANVAS

Senast kl 23.59 • Anmäl vem du skriver forskningsplanen med Canvas-Modul 3.3 Tor 15 dec

Kl 9-11 Kl 13-15

Att söka vetenskapliga artiklar

Anmälan krävs till en av tiderna, se CANVAS Att söka vetenskapliga artiklar

Anmälan krävs till en av tiderna, se CANVAS

Webinar: Se Canvas för Zoom länk

Tis 20 dec Kl 9.30-12 Kl 13-15.30

Skrivarworkshop – Webinar (Grupp 1) Skrivarworkshop – Webinar (Grupp 2)

Se Canvas för Zoom länk

Ons 21 dec Lärare tillgänglig för frågor via Zoom Zoom:

Mån 9 jan 2022 Lärare tillgänglig för frågor via Zoom Zoom:

Sö 15 jan 2023 senast kl 23.59

Inlämning av Examination 3: Forskningsplan Inlämning i CANVAS modul 3.4

26 feb 2022 senast kl 23.59

Omexamination Inlämning via samma

kursrum i CANVAS

References

Related documents