• No results found

Möte på en landsväg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Möte på en landsväg"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EN STEKANDE hET ApRILföRMIDDAg

2008 kommer en gammal man gående på en liten grusväg i norra Moçambique. Vä- gen, med en yta som en tvättbräda, är den nationella huvudvägen nummer ett och binder samman det långa landets norra och södra delar.

Mannens dammiga tår sticker fram ur de nedslitna skateboardskorna. På överkrop- pen har en välanvänd t-shirt, som nog en gång i tiden var svart, med tryck förestäl- lande Saddam Hussein. Mannen har en hacka vilande över axeln.

Han stannar till, berättar att han varit och brukat sin jord, passerar oss men är strax tillbaka. Denna gång med sin dotter.

Han förklarar att dottern vill lära känna oss, hon känner inga som oss eftersom hon föd- des efter självständigheten och de vita re- dan hade lämnat landet. Vi frågar vad dot- tern heter, mannen spricker upp i ett leende och säger att hon är döpt efter presidentens fru – en av landets främsta kvinnor.

Ett ögonblick fyllt av samtidshistoria;

dålig väg, begagnade skor från väst, en t- shirt som hyllar Saddam Hussein, jordbruk med hacka som enda redskap, en dotter, döpt efter presidentens fru, som vill titta på en vit.

Tänk vad många tankar som kan födas i ett kort möte – ett historiskt ögonblick.

KAJSA JOhANSSON

Möte på en landsväg

södra

4

södra södra södra södra

Foto: Kajsa Johansson

Ur tidskriften Södra Afrika nr. 2 2008

References

Related documents

Alternativ 1 har också anslutning till Södra Knästorpsvägen vilket ger fortsatt tillgång till hållplatsen från den spridda bebyggelsen kring denna väg liksom från Ädelholm..

När jag blickar tillbaka på min berättelse och funderar över mitt dilemma att vi pedagoger bemöter och tolkar leken så olika kan jag genom Sheridan Pramling och Johanssons

 Trafikverket föreslår att verket ska tydliggöra och vidareutveckla de juridiska och kommersiella förutsättningarna för digitalisering i transportsystemet inom ramen för

För att Sverige ska öka sina kunskaper om kombinerad mobilitet så fick Trafikverket i mars 2019 ett regeringsuppdrag som syftar till att Trafikverket ska genomföra

nas ideal, vilket visserligen särskilt hör ungdomen till men alltjämt om också inte så starkt lever kvar åren igenom — ansågs förr vara enbart en angelägenhet för kvinnorna

Vår förhoppning var att studenterna vid redovisningen i slutet på PBL-dagen skulle kunna visa att de, genom arbetet i grupp, utformat en egen systemskiss för

Då har de aktiva lärarna implementerat kursplanen i undervisningen och förhoppningsvis har övergången gått tillräckligt smidigt för att alla skall vara införstådda i hur man

146 För det tredje var denna sorts vänskap förbehållen män – till skillnad från kysk kärlek som var ett utpräglat kvinnligt fenomen och platonsk kärlek som kunde tolkas som