Avgift kr/år Exkl moms Inkl moms 190 L grönt kärl L brunt kärl

Full text

(1)

G:\Administration\Gemensam\sekreterare\Dokument\RH-bolaget\Prislistor\Avfallshämtning\Prislista avfallshämtning 2014-07-01_rev 160913.docx

PRISLISTA RENHÅLLNING 2016

Prislistan gäller från 2014-07-01 enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-05-27.

Från och med 2016-10-01 försvinner möjligheten till tillägg för dragväg enligt beslut om nya hämtningsanvisningar i Karlskoga kommun, SBN §5 2016-06-14.

Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 procent.

Med budning avses extra hämtning eller tömning utöver ordinarie tillfällen.

Avfallshämtning – varannan vecka

Grundpaket

Specifikation Avgift kr/år

Exkl moms Inkl moms

190 L grönt kärl + 140 L brunt kärl 1 908 2 385

Stort paket

Specifikation Avgift kr/år

Exkl moms Inkl moms

370 L grönt kärl + 140 L brunt kärl 2 780 3 475

Hemkompostering Specifikation

Kund som komposterar köks- och trädgårds- avfall i av Karlskoga Energi & Miljö AB godkända behållare.

Avgift kr/år

Exkl moms Inkl moms

190 L grönt kärl 1 716 2 145

370 L grönt kärl 2 500 3 125

Delat kärl Specifikation

Grundpaket som delas med granne, max 8 personer och två hushåll.

Avgift kr/år och hushåll Exkl moms Inkl moms

190 L grönt kärl + 140 L brunt kärl 1 240 1 550

(2)

Extra hämtning

Specifikation Avgift kr/tillfälle

Exkl moms Inkl moms

Tömning av kärl eller hämtning av extra säck 208 260

Övrigt

Specifikation Avgift kr/tillfälle

Exkl moms Inkl moms

Felsorteringsavgift 1 908 2 385

Grundavgift

Specifikation Avgift kr/år

Exkl moms Inkl moms

Grundavgift villa 572 715

Grundavgift fritidshus 288 360

Ägare till villa eller fritidshus kan beviljas uppehåll enligt §§ 60 och 62 i renhållnings- ordningens föreskrifter. Då ska ägaren betala grundavgift.

Hämtning en gång per vecka

Specifikation Avgift kr/kärl och år

Exkl moms Inkl moms

370 L kärl 3 448 4 310

600 L kärl 4 880 6 100

Matavfallskärl

Specifikation och hämtningsintervall Avgift kr/år

Exkl moms Inkl moms

140 L brunt kärl var 14 dag 928 1 160

140 L brunt kärl varje vecka 1 852 2 315

240 L brunt kärl var 14 dag 1 072 1 340

240 L brunt kärl varje vecka 2 144 2 680

(3)

Container 7 m³

Specifikation och hämtningsintervall Avgift kr/container och år Exkl moms Inkl moms

Hämtning en gång per vecka 41 384 51 730

Hämtning två gånger per vecka 87 068 108 835

Hämtning tre gånger per vecka 130 600 163 250

Tilläggsavgift

Specifikation Avgift kr/gång

Exkl moms Inkl moms

Budning per hämtningstillfälle 756 945

Fritidsbostäder 15 april – 15 oktober, varannan vecka

Specifikation Avgift kr/kärl och år

Exkl moms Inkl moms

190 L kärl vid respektive fastighet 956 1 195

Områdesgemensamt hämtställe och kärl, storlek och antal anpassat till antal hushåll.

Per hushåll

668 835

Fritidsbostäder 15 april – 15 oktober, varannan vecka med hemkompostering

Specifikation Avgift kr/kärl och år

Exkl moms Inkl moms

190 L kärl vid respektive fastighet 860 1 075

Fritidsbostäder 15 april – 15 oktober, budningshämtning

Specifikation Avgift kr/kärl och tillfälle

Exkl moms Inkl moms

190 L kärl 248 310

Denna taxa tillämpas för kunder som har uppehåll från sophämtning enligt beslut från Karlskoga kommun, myndighetsnämnden, om så kallad budningshämtning.

Sopbehållaren från fastigheten hämtas efter beställning från kund en gång per säsong.

(4)

Latrinhämtning

Fast bebyggelse

Specifikation Avgift kr/kärl och år

Exkl moms Inkl moms

Hämtning en gång varannan vecka 6 700 8 375

Hämtning en gång per månad 3 100 3 875

För hämtning från byggarbetsplatser, parker och friluftsområden tillämpas budningstaxa.

Fritidsbostäder, 15 april – 15 oktober, hämtning en gång per månad

Specifikation Årsavgift

Exkl moms Inkl moms

Sju behållare per säsong 2 400 3 000

Kunden får totalt sju latrinkärl för hämtningssäsongen.

Budningshämtning

Specifikation Avgift kr/kärl och tillfälle

Exkl moms Inkl moms

Budningshämtning en gång per säsong 400 500

Budningstaxan tillämpas för kunder som har uppehåll från latrinhämtning enligt beslut från Karlskoga kommun, myndighetsnämnden. Latrinet från fastigheten hämtas efter beställning från kund.

Slamtömning

Avstånd mellan bil och brunn högst 10 meter

Specifikation Avgift kr

Exkl moms Inkl moms

Brunnsvolym högst 2 m³, per gång 984 1 230

Brunnsvolym 2-4 m³, per gång 1 332 1 665

Brunnsvolym 4-6 m³, per gång 1 828 2 285

Brunnsvolym över 6 m³, per timme 1 620 2 025

(5)

Tilläggsavgift

Specifikation Avgift kr/gång

Exkl moms Inkl moms

Avstånd mellan bil och brunn mer än 10 m 120 150

Budning (utöver ordinarie tömning) när tömning måste ske inom tre arbetsdagar.

Läggs till ordinarie avgift.

556 695

Budning (utöver ordinarie tömning) när tömning kan ske efter tre arbetsdagar.

Läggs till ordinarie avgift.

172 215

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :