AVGIFTSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN

Full text

(1)

AVGIFTSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN

Avgifterna enligt denna bilaga har fastställts av kommunfullmäktige 2014-10-06, § 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Avgift 1 jan 2014 Avgift 1 jan 2015 inkl. moms inkl. moms

B12 Brunt 120 l

Brunt kärl 120l 1ggr/14:e dag 403 kr / år 403 kr / år

B12D Brunt 120 l (delar)

Brunt kärl 120l 1ggr/14:e dag 215 kr / år 215 kr / år

B12D3 Brunt 120 l (3 som delar)

Brunt kärl 120 l 1ggr/14:e dag 153 kr / år 153 kr / år

B12EX Brunt 120 l (extra tömning) 50 kr st 50 kr st

B12FH Brunt 120 l(Frit hus)

Brunt kärl 120l 1 ggr/14:e dag 164 kr / år 164 kr / år

B12FHD Brunt 120 l (Frit hus delar)

Brunt kärl 120l 1 ggr/14:e dag 89 kr / år 89 kr / år

B12HF Brunt 120 l (hyresf fast ab)

Brunt kärl 120l 1ggr/14:e dag 456 kr / år 456 kr / år

B12HFV Brunt 120 l (hyresf veckotömn)

Brunt kärl 120 l 1 ggr/veckan 914 kr / år 914 kr / år

B24 Brunt 240 l

Brunt kärl 240l 1ggr/14:e dag 578 kr / år 578 kr / år

B24 EX Brunt 240 l (extra tömn) 100 kr st 100 kr st

B24HF Brunt 240 l (hyresf)

Brunt kärl 240l 1ggr/14:e dag 578 kr / år 578 kr / år

B24HFV Brunt 240 l (hyresf veckotömn)

Brunt kärl 240 l 1ggr/veckan 1 155 kr / år 1 155 kr / år

G14 Grönt 140 l

Grönt kärl 140l 1ggr/14:e dag 889 kr / år 889 kr / år

G14D Grönt 140 l (delar)

Grönt kärl 140 l 1ggr/14:e dag 476 kr / år 476 kr / år

G14EX Grönt 140 l (extra tömn) 75 kr st 75 kr st

G14D3 Grönt 140 l (3 som delar)

Grönt kärl 140 l 1ggr/14:e dag 318 kr / år 318 kr / år

G14FH Grönt 140 l (Frit hus)

Grönt kärl 140l 1ggr/14:e dag 351 kr / år 351 kr / år

G14FHD Grönt 140 l (Frit hus delar)

Grönt kärl 140l 1ggr/14:e dag 209 kr / år 209 kr / år

G14HF Grönt 140 l (hyresf fast ab)

Grönt kärl 140 l 1ggr/14:e dag 953 kr / år 953 kr / år

G14HFV Grönt 140 l (hyresf veckotömn)

(2)

Grönt kärl 140 l 1ggr/vecka 1 906 kr / år 1 906 kr / år

G14KV Grönt 140 l Kv-hämtn. B-omr 146 kr / år 146 kr / år

G14M Grönt 140 l (månads) A-omr

Grönt kärl 140l 1ggr/4:e vecka 476 kr / år 476 kr / år

G24 Grönt 240 l

Grönt kärl 240l 1ggr/14:e dag 1 426 kr / år 1 426 kr / år

G24D Grönt 240 l (delar)

Grönt kärl 240 l 1ggr/14:e dag 713 kr / år 713 kr / år

G24EX Grönt 240 l (extra tömn) 100 kr / st 100 kr / st

G24HF Grönt 240 l (hyresf fast ab)

Grönt kärl 240 l 1ggr/14:e dag 1 426 kr / år 1 426 kr / år

G24HFV Grönt kärl 240 l (hyresf veckotömn) 2 860 kr / år 2 860 kr / år

G24VS Grönt kärl 240 l (vintersäs) 1 426 kr / år 1 426 kr / år

G37 Grönt kärl 370 l 1ggr/14:e dag 2 028 kr / år 2 028 kr / år

G37EX Grönt 370 l (extra tömn) 125 kr st 125 kr st

G37HFV Grönt 370 l (hyresf veckotömn) 4 056 kr / år 4 056 kr / år

G66 Grönt 660 l

Grönt kärl 660l 1ggr/14:e dag 3 413 kr / år 3 413 kr / år

G66EX Grönt 660 l (extra tömn) 275 kr / år 275 kr / år

G66HF Grönt 660 l (hyresf fast ab)

Grönt kärl 660l 1ggr/14:e dag 3 413 kr / år 3 413 kr / år

G66HFV Grönt 660 l (hyresf veckotömn)

Grönt kärl 660 l 1ggr/vecka 6 824 kr / år 6 824 kr / år

LSO125 LÖSA SOPOR 125 L

Lösa sopor 125 l/st 45 kr / år 45 kr / år

LSO160 LÖSA SOPOR 160 L

Lösa sopor 160 l/st 67 kr / år 67 kr / år

LSO130 LÖSA SOPOR 130 L

LÖSA SOPOR 130l/st 54 kr / år 54 kr / år

GEMP Gemensam hämtningsplats perm.boende

grönt och brunt kärl 775 kr / år 775 kr / år

GEMK Gemensam hämtningsplats perm.boende

grönt kärl (hemkomp.) 534 kr / år 534 kr / år

GEMF Gemensam hämtningsplats fritidshus

grönt och brunt kärl 309 kr / år 309 kr / år

GEMFK Gemensam hämtningsplats fritidshus

grönt kärl (hemkomp.) 210 kr / år 210 kr / år

OS140 Osorterat köksavfall (Grönt 140 l villa)

Grönt kärl 140 l 1ggr/14:e dag 1 778 kr / år 1 778 kr / år

OS240 Osorterat köksavfall (Grönt 240 l hyresf fast ab)

Grönt kärl 240 l 1ggr/14:e dag 2 853 kr / år 2 853 kr / år

(3)

OS370 Osorterat köksavfall (Grönt 370 l hyresf fast ab)

Grönt kärl 370 l 1ggr/14:e dag 4 026 kr / år 4 026 kr / år

OS660

Osorterat köksavfall (Grönt 660 l hyresf fast ab)

Grönt kärl 660 l 1ggr/14:e dag 6 824 kr / år 6 824 kr / år

OMKL

Omklassning komp.avfall 200 kr st 200 kr st

OS140FH

Osorterat köksavfall (grönt 140 l Frit hus) 702 kr / år 702 kr / år GRUNDF

Grundavgift FRITIDS HUS

Grundavgift renhållning 625 kr / år 625 kr / år

GRUNDL

Grundavgift LÄGENH

Grundavgift per lägenh 338 kr / år 365 kr / år

GRUNDS

Grundavgift för FH med 26 tömn

Grundavgift renhållning 625 kr / år 625 kr / år

GRUNDV

Grundavgift VILLOR

Grundavgift renhållning 1 150 kr / år 1 150 kr / år

GRUNDA

Grundavgift ANNAN 625 kr / år 625 kr / år

BYTE AV KÄRL 601 kr / st 601 kr / st

RENGÖR. AV KÄRL 183 kr / st 183 kr / st

LATRIN RE/LA

Latrintömning/st 479 kr / st 719 kr / st

SLA25

Slamtömn >3 M3 25 % 207 kr / st 207 kr / st

SLA3 RE/SL

Slamtömning < 3 m³/st 828 kr / st 828 kr / st

Deponeringsavg/st 108 kr / st 108 kr / st

Slamtömn köksavl/st 200 kr / st 200 kr / st

Slamtömn endast köksavl/st 828 kr / st 828 kr / st

Slang<20 m(slanglängd extra) 0 kr / st 0 kr / st

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 828 kr / st 828 kr / st

SLA3-6 RE/SL

Slamtömning 3-6 m³ /st 1 184 kr / st 1 184 kr / st

Deponeringsavg/st 108 kr / st 108 kr / st

Slamtömn köksavl/st 200 kr / st 200 kr / st

Slamtömn endast köksavl/st 828 kr / st 828 kr / st

Slang<20 m (slanglängd extra) 0 kr / st 0 kr / st

Saneringsvätska 0 kr / st 0 kr / st

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 1 184 kr / st 1 184 kr / st

SLA6 RE/SL

Slamtömning > 6m³/st 1 184 kr / st 1 184 kr / st

Deponeringsavg/st 108 kr / st 108 kr / st

Slamtömn köksavl/st 200 kr / st 200 kr / st

Slamtömn endast köksavl/st 828 kr / st 828 kr / st

Slang <20 m (slanglängd extra) 0 kr / st 0 kr / st

> 6m³/kbm 139 kr / st 139 kr / st

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 1 184 kr / st 1 184 kr / st

SLA6/2 RE/SL

Slamtömn 3-6 m³ delat på 2 st 592 kr / st 592 kr / st

(4)

Dep avg/st delat på 2 st 54 kr / st 54 kr / st

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 592 kr / st 592 kr / st

SLAM/2 RE/SL

Slamtömn 3 m³ delat på 2 st 414 kr / st 414 kr / st

Dep avg/st delat på 2 st 54 kr / st 54 kr / st

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 414 kr / st 414 kr / st

SLAM/3 RE/SL

Slamtömn 3 m³ delat på 3 st 276 kr / st 276 kr / st

Dep avg/st delat på 3 st 37 kr / st 37 kr / st

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 276 kr / st 276 kr / st

SLAM/4 RE/SL

Slamtöm 3-6 m³ delat på 4 st 328 kr / st 328 kr / st

Dep avg/st delat på 4 st 27 kr / st 27 kr / st

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 328 kr / st 328 kr / st

SLA75

Slamtömn > 3M3 75 % 621 kr / st 621 kr / st

SLFETT RE/SL

Slamtömn fettavskiljare/tim 1 296 kr / st 1 296 kr / st

Deponeringsavg 0 kr / st 0 kr / st

Tippavgift 913 kr / st 913 kr / st

SLSPOL RE/SL

Slamtömn och spoln /timpris 1 174 kr / st 1 174 kr / st

Deponeringsavgift/st 108 kr / st 108 kr / st

Spolning/timpris 1 174 kr / st 1 174 kr / st

SLTIM RE/SL

Slamtömning/tim 1 258 kr / st 1 258 kr / st

Saneringsvätska/liter 122 kr / st 122 kr / st

Deponeringsavgift/st 108 kr / st 108 kr / st

Enskild beställning

( beställning och fakturering sker direkt genom kommunens entreprenör )

Slamtömning 0-3 m3 gm budning hos entrepr, exkl destr 865 kr / st 865 kr / st Slamtömning 3-6 m3 gm budning hos entrepr 1 158 kr / st 1 158 kr / st Slamtömning >6 m3 gm budning hos entrepr jämte 1 158 kr / st 1 158 kr / st

tillägg per m3 > 6m3 128 kr / st 128 kr / st

Destruktionsavgift ingår ej i priserna för enskild beställning ovan.

Destruktion slam kr per m3 85 kr / st 85 kr / st

Ovanstående priser vid enskild beställning förändras fro m 1 september med det procenttal som index T92 SÅ E2 förändras med från och med augusti 2008 (basmånad) till och med juli månad nästkommande år.

(5)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :