• No results found

Särskilt boende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Särskilt boende"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Särskilt boende

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare Götene hemvård

Lidköpingsvägen 6, 533 32 Götene

Telefon: 0511-38 69 66 (västra), 0511-38 60 52 (centrum, norra)

Källby hemvård

Sjökvarnsvägen 25, A 533 73 Källby Telefon: 0511-38 62 57

Lundsbrunns hemvård

Lundagårdsvägen 1, 533 72 Lundsbrunn Telefon: 0511-38 62 57

Hällekis hemvård

Backlyckevägen 2, 533 74 Hällekis Telefon: 0511-38 62 50

www.gotene.se

(2)

Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i ditt eget hem

För att beviljas särskilt boende ska du ha ett

omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över en stor del av dygnet

Behovet kan vara av fysiskt, psykiskt eller socialt.

Det är det individuella behovet som avgör rätten till bistånd

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För ansökan till särskilt boende kontaktar du biståndshandläggaren i det område där du bor.

Hemtjänst i särskilt boende

När du flyttar in på särskilt boende träffar du biståndshandläggaren och tillsammans går ni igenom vilken hjälp du behöver för att klara din vardag.

Om du vistas på korttidsvistelse när du erbjuds särskilt boende

Om du tackar nej till anvisad lägenhet på särskilt boende under din korttidsvistelse, kan du inte vänta tills nästa erbjudande utan får återgå till ditt hem med

hemtjänstinsatser.

Överklagan

Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga. Vid behov kan

biståndshandläggaren hjälpa till med en överklagan.

Tillsammans planerar ni en tid för hembesök. Vid

hembesöket frågar handläggaren dig om

nödvändig information, som sedan ligger till grund för bedömning och beslut om din rätt till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen.

Kan jag ställa mig i kö till särskilt boende?

Du kan inte ställa dig i kö till särskilt boende för eventuella framtida behov. Det är dina behov vid ansökningstillfället som ligger till grund för beslut om bistånd.

Erbjuden lägenhet Om du beviljats särskilt boende försöker biståndshandläggare

att ta hänsyn till ditt önskemål, men kan anvisa annat boende om det inte finns plats på det boende som du helst önskar.

Vem kan ansöka om särskilt

boende?

References

Related documents

Det finns vissa skillnader i taxesystemen kommunerna emellan och det kan vara intressant att titta närmare på vilka konsekvenser det får. Det har vi gjort redan i år utifrån

Hur upplever den äldre flytten till särskilt boende, och att flytta från det egna hemmet.. Överensstämmer den äldres förväntningar som hon hade innan hon flyttade, med den

 Kontaktpersonen har det övergripande ansvaret för att dina önskemål och vanor tillgodoses och att du och dina anhöriga får information om planerade, pågående och

- Misstänkt fall: mer än 38 graders feber och influensaliknande symptom (två eller fler av följande symptom: hosta, halsont, snuva, muskel/ledvärk, huvudvärk) samt frånvaro av

När du vet vilket minimibelopp (levnadskostnader) som du har rätt till och din boendekostnad och lägger ihop dessa två summor får du vad vi kallar ditt förbehållsbelopp.

Om du är missnöjd med ditt avgifts- beslut, debitering eller för att rätta till eventuella felaktigheter bör du i första hand framföra dina synpunkter till

Med modulbygge erhålls byggnad enligt standardmoduler eller kravspecifikation (boendeenheter, gemensamhetsytor, kök, matsal m.m.) Hyresnivån landar på c:a 2100:- / m2 och

För att få bedriva vård och omsorg inom ett område som Kommunalförbun- det Sjukvård och 0msorg i Norrtälje beslutat att upphandla enligt lagen om valfrihetssystem, krävs att