• No results found

Se ritning hur cafédelen med mera är utformat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Se ritning hur cafédelen med mera är utformat"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RWC 6.5 m²

UTESERVERING

SPRINKLER 10.0 m²

BARN

VARUMOTT. CAFÉ

GRÄNS KVÄLLSTID (rullgaller)

5-12 ÅR MAX 50 PERS NORMAL 10-15P

kryp in med

Skaparvägg?

30P

FÖRSKOLEKLASS NORMALT 10-12P

Sittpöl

Boklådor

4 5 6

7

Berättarfotölj Läshörna/sitta lyssna

BARNVAGNAR

AMNINGSFOTÖLJ

VERKSTAD/FÖRELÄSNINGAR 446 m²

FLEXYTA BIBLIOTEK/CAFÉ 54 m²

EI60

www.ijohansson.se JÖNKÖPING 036-291 11 00

A B

References

Related documents

gorna såväl i tidiga planeringsskeden som vid byggnadslov.särenden. Dä akut fara för skred föreligger, konstaterad genom tex pågående sprickbildning, övertar staten ansvaret i

Lagledaren kan vara en ledare eller nån som kanske inte vill vara med och springa runt under leken.. - Varje lag samlas runt sin lagledare och alla kan vara i t.ex den

Det finns dock en mycket bättre funktion för integralberäkning inbyggd i

• Se till att den mat som ska friteras är torr innan du sänker ned den i oljan eller fettet, eftersom för fuk- trik mat blir mjuk efter friteringen (framför allt potatis)..

Lokal storlek m²

Lokal storlek m²

Modern säger att hon tycker det är svårt att sätta gränser för Max i situationer när han blir arg och att hon därför ofta låter honom göra som han vill, som att t

UTSKRIFTSDATUM: 2017-10-06 12:38 A-40-1-0200-8202A.DWG