Se ritning hur cafédelen med mera är utformat

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RWC 6.5 m²

UTESERVERING

SPRINKLER 10.0 m²

BARN

VARUMOTT. CAFÉ

GRÄNS KVÄLLSTID (rullgaller)

5-12 ÅR MAX 50 PERS NORMAL 10-15P

kryp in med

Skaparvägg?

30P

FÖRSKOLEKLASS NORMALT 10-12P

Sittpöl

Boklådor

4 5 6

7

Berättarfotölj Läshörna/sitta lyssna

BARNVAGNAR

AMNINGSFOTÖLJ

VERKSTAD/FÖRELÄSNINGAR 446 m²

FLEXYTA BIBLIOTEK/CAFÉ 54 m²

EI60

www.ijohansson.se JÖNKÖPING 036-291 11 00

A B

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :