Lokaler, skola och förskola

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

T J Ä N S T E S K R I V E L S E

2019-11-19 Sida 1 av 1 Dnr BUN 2019/270

Barn- och utbildningsförvaltningen

Till Barn- och utbildningsnämnden

Lokaler, skola och förskola

Förslag till beslut

Klicka här för att skriva förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet Information och diskussion.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. Om ej aktuellt lämnas tomt.

Handläggare

Handläggare på ärendet (namn och titel) och ansvarig chef (namn och titel)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :