• No results found

VÄG 723

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VÄG 723"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

52 52

52

52 52

52

52

52 53

53 53

53 53

53 53

53

53

53

53 54

54

54

54

54

54

54

54

55

55

55

56

51 51

51 51

51 51 51 51

51

51

51

51 52

52 52

52 52

52

52 52 52 52 52 52 52 52

52 52 52 52 52

52 52 52 52 52

52 52

52 52

52

52 52

52

52

52

52 52

52

52 52 52 52

52 52

52 52

52 52

52 52

52

52

52 52

52 52

52

5252 52 52

52 52

52

52

52 52 52

5252 52

52 52 52 52

52

52 52

52

52 52

52

52

53

53

53 53 53 53

53

53

53 53

53

53 53

53 53

53

53

53 53

53 53

53 535353 53

53

53 53 53 53 53 53

53 53

53

53

53

54

54

54 54 54

54

54

54 54 54

54 54 54

54 54 54

5454

54 54

54

54

54 54

54

54

54 54

54

54

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55 55

55 55

55 55

55 55

55

55

55

55 55

55 55

55

55 55

55

55

55 55

56

56

56

56

56

56

56 56 56

56 56

56

56 56

56

56

56

56

56

56

56 56

56

56

56

56 56

56 56

56 56

56 56

57

57

57 57

57

57

57

57

57

57 57

57

57 57

57

57 57

57 57

57

57 57

58

58

58 58

58 58

58 58

58

58

58

58 58

58 58

58

59

59

59

59 59

60

60

60 60 60

VÄG 723

VÄG 723 S A L A

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

2021-09-10

GC-VÄG RANSTA-

KUMLA KYRKBY, VÄG 723

GC-VÄG, VÄG 723

GEMENSAMT

J YLANDER 5001-1917

K SJÖHOLM MARK

ILLUSTRATIONSKARTA

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK KM 3/000-3/464

A1 2 00 T 05 04

1:1000

164906

VÄG XX

VMN164906VP, ankomst 2021-09-17, ver 4, jobb 61

(2)

VÄG 723

VÄG 728 R A

N S T A ←

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

2021-09-10

GC-VÄG RANSTA-

KUMLA KYRKBY, VÄG 723

GC-VÄG, VÄG 723

GEMENSAMT

J YLANDER 5001-1917

K SJÖHOLM MARK

ILLUSTRATIONSKARTOR - DETALJER T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK

BUSSHÅLLPLATSER SÖDER OM HEDEN KM 1/930-2/180

A1 2 00 T 05 51

1:500

164906

VÄG XX

VMN164906VP, ankomst 2021-09-17, ver 4, jobb 61

(3)

VÄG 723

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

2021-09-10

GC-VÄG RANSTA-

KUMLA KYRKBY, VÄG 723

GC-VÄG, VÄG 723

GEMENSAMT

J YLANDER 5001-1917

K SJÖHOLM MARK

ILLUSTRATIONSKARTOR - DETALJER T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK HEDEN

KM 2/180-2/460

A1 2 00 T 05 52

1:500

164906

VÄG XX

VMN164906VP, ankomst 2021-09-17, ver 4, jobb 61

(4)

VÄG 723

S A L A

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

2021-09-10

GC-VÄG RANSTA-

KUMLA KYRKBY, VÄG 723

GC-VÄG, VÄG 723

GEMENSAMT

J YLANDER 5001-1917

K SJÖHOLM MARK

ILLUSTRATIONSKARTOR - DETALJER T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK BUSSHÅLLPLATSER KUMLA KYRKBY KM 3/300-3/464

A1 2 00 T 05 53

1:500

164906

VÄG XX

VMN164906VP, ankomst 2021-09-17, ver 4, jobb 61

References

Related documents

Arvode utgår med 0,32% av riksdagsledamotsarvodet, för närvarande 209 kronor per timme. Vi deltagande i sammanträde/förrättning, oavsett antal, som sammantaget varar

[r]

[r]

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK FÖRÄNDRAT VÄGHÅLLARANSVAR BEFINTLIG VÄG 53. A1 1 00 T

Projektet omfattar anläggning av en cirka 3,5 km ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats Parkvägen), längs

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

ANTAL BLAD 1

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Samrådsmöten i tidigt skede hölls med enskilda som kan antas bli särskilt berörda den 12 februari 2020 och den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

Gång- och cykelvägen ger ökade möjligheter att underlätta och utveckla alternativ kommunikation till biltransporter mellan Ransta och Kumla kyrkby, men även till och

[r]

[r]

[r]

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

TYPSEKTION ILLUSTRATION VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK VÄG E2 OCH RAMPER TPL LEDSJÖ. A1 2 00 T

TYPSEKTION ILLUSTRATION VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK VÄG E20, RAMPER TPL LEDSJÖ OCH ALLMÄNNA LOKALVÄGAR. A1 2 00 T

VÄG 40 - ALTERNATIV BLÅ

[r]

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK FÖRÄNDRAT VÄGHÅLLARANSVAR BEFINTLIG VÄG 53. A1 1 00 T

Samråd i tidigt skede hölls den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda i Kumla församlingshus i Kumla

Ett samrådsmöte med enskilt berörda hölls digitalt den 3 juni 2021 och samrådshandlingen fanns tillgänglig för synpunkter under perioden 31 maj–24 juni 2021 på Medborgarkontoret,

Samråd i tidigt skede hölls den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda i Kumla församlingshus i Kumla