• No results found

Schema HT 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Schema HT 2021"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för omvårdnad

Kursansvarig: Patrice Anderberg; Kursexaminator: Nana Waldréus; Utbildningsadministratör: Titti Svanljung

Schema HT 2021

Denna kurs innehåller tre moment som anges med en romersk siffra i schemat (I, II eller III):

I: Moment I, Forskningsmetodik 3 hp

II: Moment II, Sjuksköterskeprofessionen 4.5 hp III: Moment III, Omvårdnadsvetenskap 9 hp

I varje moment finns ett antal aktiviteter. En aktivitet kan vara föreläsning (online, inspelad), webbinarium* eller diskussionsforum, instudering av litteratur, enskilda förberedelser och gruppförberedelser som studenterna skall utföra inom det specifika ämnet. Webbinarium och diskussionsforum är obligatoriska aktiviteter.

I schemat finns schemalagda aktiviteter där du ser datum och tid. Inplanerade aktiviteter behöver förberedas med självstudier och/eller samarbete med studiekamrater. Alla aktiviteter i kursen är inplanerade för att hjälpa er att nå kursens lärandemål. Blåmarkerade aktiviteter är obligatoriska.

Utöver de i schemat planerade aktiviteterna ingår tid för självstudier och föreläsningar. Utbildningen ges på helfart, dvs en 40 timmars arbetsvecka.

Datum för föreläsningarna som är online i kursen är preliminära och kan komma att ändras innan kursstarten.

Länk till föreläsningarna i kursen publiceras i kursens modul KI övergripande information- Online föreläsningar- ZOOM länkar.

*Webbinarium= (webinar) – seminarium som hålls på webben.

(2)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 35 Självstudier

Bekanta dig med KI´s

programwebb och kurswebben.

Ta del av information som finns där och förbered dig för första kursen.

Ta del av instruktioner om ZOOM, ett online mötesrum (fungerar i webbläsare Chrom eller Firefox)

(1) På webbsidan nedan, ZOOM- anslut till lärarens onlinemöte:

https://ki.instructure.com/courses/195 /pages/zoom-anslut-till-lararens- onlinemote?module_item_id=2407

(2) Ta även del av webbsidan nedan, skrolla där ner till Grupper och samarbeten- ZOOM:

https://ki.instructure.com/courses/195 /modules

Ta del av information om lärplattformen Canvas där kurserna finns.

https://ki.instructure.com/courses/195

13.00-14.30 ZOOM Programintroduktion Välkommen till programmet, programdirektor Kristina Gottberg m.fl. och studentkåren välkomnar.

Upprop.

Se separat schema för programintroduktionen!

Kursstart

09.00–10.30 ZOOM Kursintroduktion Med kursansvarig 11.00-12.00 ZOOM Föreläsning

Sjuksköterskeprofessionens huvudområde - omvårdnad (kursmoment III)

Med docent Maria Arman

12.00–13.00 Paus/Lunch 13.00-14.00 ZOOM Information, viktigt:

Fältstudieveckan, e-tjänstekort och JOBSH

Med Linda Rydmell

14.30–16.00 ZOOM Föreläsning

Sjuksköterskeprofessionens framväxt och introduktion till teorier inom

omvårdnadsvetenskapen (kursmoment II och III) Med professor Ann Langius

Kursstart

08.30-10.00 ZOOM Kursintroduktion Studiegrupper träffas med grupplärare (grupp 1, 2)

A. Bilda smågrupper B. Förbereda

förhållningsöverenskommelse

10.30-12.00 ZOOM Kursintroduktion Studiegrupper träffas med grupplärare (grupp 3, 4)

A. Bilda smågrupper B. Förbereda

förhållningsöverenskommelse 10.00 eller 12.00–13.00 Paus/Lunch 13.00-14.30 ZOOM

Kursintroduktion

Introduktion till KI biblioteket 15.00-16.00 ZOOM

Kursintroduktion

Presentation och information från studievägledare

Med Christine Carlstedt

Program-/kursstart 09.00-12.00 ZOOM Programintroduktion Presentation av utbildningsplanen och introduktion till högskolestudier med programdirektor Kristina Gottberg

12.00-13.00 Paus/Lunch 13.00-14.00 ZOOM Kursintroduktion

Studenthälsan informerar och uppföljning kring frågor om JOBSH och e-tjänstekort Med Marie Åkerman och Linda Rydmell

14.30-16.00 ZOOM Kursintroduktion

Studieplanering i grupp samt slutföra samarbetsavtal (grupper 1, 2, 3, 4 utan lärare)

Programstart Rektor hälsar välkommen! Se separat program

Introduktion till KI- biblioteket, inspelad föreläsning som finns i kursen (cirka 30 min).

Titta på, valfri tid.

(3)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 36 Uppstart moment 1

09.00–09.30 ZOOM Kursdialog

Frågestund om moment 1 med kursansvarig

10.00-12.00 ZOOM Föreläsning Grundläggande

vetenskapsteori med Rebecca Popenoe.

13.00-15.00 ZOOM Föreläsning

Forskningsprocessen med Kristina Gottberg

Självstudier

-Informationssökning

09.00–11.00 ZOOM Webbinarium

Forskningsmetodik- uppstart (gr 1,4)

11.15–12.00 ZOOM Kursdialog

Support och frågestund om fältstudieveckan och

kursrummet Canvas med Linda Rydmell och Titti Svanljung

13.00–14.30 ZOOM Föreläsning

Pedagogik på KI med Lena Boman

Självstudier

-Informationssökning -Förberedelser enskilt och i grupp inför kommande webbinarium och examination moment 1

09.30–11.30 ZOOM Webbinarium

Forskningsmetodik- uppstart (gr 2,3)

Självstudier

-Förberedelser enskilt och i grupp inför kommande webbinarium och examination moment 1 -Informationssökning 09.00-10.30 ZOOM Föreläsning Det vetenskapliga

förhållningssättet; Fusk och plagiat; Diskriminering och trakasserier, med KI jurist.

Självstudier

-Förberedelser enskilt och i grupp inför kommande webbinarium och examination moment 1

09.00–11.00 ZOOM Workshop

Informationssökning KiB (Maria Wikstrand)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

37 Självstudier

-Forskningsetik med självtest (I)

13.00-15.30 ZOOM Webbinarium

Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt (I;

grupp 1)

Självstudier -Förberedelser inför kommande examination moment 1

-AHOS (I)

13.00–13.30 Canvas Kursdialog, om

examinationen moment 1 i diskussionsforum med kursansvarig

09.30-12.00 ZOOM Webbinarium

Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt (I;

grupp 2)

13.00-15.30 ZOOM Webbinarium

Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt (I;

grupp 3,4)

Introduktionsinternat obligatoriskt med programansvariga och

Medicinska Föreningens (MF´s) Studentförening. Information om anmälan, program och

kontaktuppgifter finns på KI students webbsida. Frågor ställs till MF.

Självstudier

Svara på quiz- treveckorskontroll om kursaktivitet (Canvas)

(4)

38 09.00-11.00 Canvas Examination moment I i Canvas, hemma vid egen dator.

Test, Canvas

Informationssökning utfört (KiB) moment I, inlämning senast 23.55

Test, Canvas

Forskningsetik moment I, inlämning senast 23.55

Senaste inlämning

ersättningsuppgifter moment 1 (23.55).

Uppstart moment 2 09.00–09.30 ZOOM Kursdialog

Frågestund om moment 2 med kursansvarig

11.00-12.00 ZOOM Kursdialog

Frågor inför fältstudieveckan och Klipp med Linda Rydmell

13.00-14.30 ZOOM Föreläsning

Interprofessionellt samarbete med Eva Broberger

15.00-16.30 ZOOM Föreläsning

Sjuksköterskeprofessionen i nutid med Anne-Marie Boström, Elin Lampa

Självstudier 09.00-12.00 ZOOM

Föreläsning/webbinarium Professionell utveckling med Eva Broberger och Carina Söderman

Vårdhygien (II), självstudier

Självstudier

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

39 11.00–12.00 ZOOM Föreläsning

Inför examination moment 2: Presentationsteknik med Lena Boman

13.00–15.30 ZOOM Föreläsning

Hälso- och sjukvårdens organisation med Marie Iwarzon

Vård på lika villkor (II), självstudier

10.00–12.00 ZOOM Föreläsning

Sociokulturellt perspektiv (del 1) med Rebecca Popenoe

13.00–15.00 ZOOM Föreläsning

Sociokulturellt perspektiv (del 2) med Rebecca Popenoe

Hälso- och sjukvårdens organisation (II), självstudier

13.00–13.30 Canvas

Kursdialog, om examinationen moment 2 i diskussionsforum med kursansvarig

09.00–12.00 ZOOM Föreläsning och Work Shop

Introduktion till

omvårdnadsprocessen med Gunnel Wärn-Hede.

13.00–16.00 ZOOM Föreläsning

Vårdhygien med Marianne Lindh

09.00-12.00 ZOOM Webbinarium

Sjuksköterskeprofessionen (II; grupp 1,2,4)

13.00-16.00 ZOOM Webbinarium

Sjuksköterskeprofessionen (II; grupp 3)

(5)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 40 08.00 (senast) Canvas

Inlämning av Powerpoint inför examination moment 2 (grupp 4)

13.00-16.00 ZOOM Examination

Moment 2 med studiegrupp och kurslärare (grupp 4)

15.00 (senast) Canvas

Inlämning av Powerpoint inför examination moment 2 (grupp 1,2,3)

Senaste inlämning

ersättningsuppgifter moment 2 (23.55).

09.00-12.00 ZOOM Examination

Moment 2 med studiegrupp och kurslärare (grupp 1,2)

13.00-16.00 ZOOM Examination

Moment 2 med studiegrupp och kurslärare (grupp 3)

Test Canvas

Hälso- och sjukvårdens organisation (moment 2), utfört senast 23.59

Uppstart moment 3 09.00–09.30 ZOOM Kursdialog

Frågestund om moment 3 med kursansvarig

Huvudområdet omvårdnad del 1- Koncensusbegrepp (III),

självstudier

Referenshantering- Quiz övning (III)

Självstudier Självstudier

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

41 09.30-12.00 ZOOM Webbinarium

Huvudområdet omvårdnad del 2- Teorier och begrepp (III;

grupp 1,4)

13.00-15.30 ZOOM Webbinarium

Huvudområdet omvårdnad del 2- Teorier och begrepp (III;

grupp 2, 3)

08.45-10.15 ZOOM Föreläsning

Det mellanmänskliga mötet i en vårdkontext med Anna Slettmyr

10.30-12.00 ZOOM Föreläsning

Omvårdnadens etiska grunder med Maria Arman

13.00-14.00 ZOOM Kursdialog

Frågor inför fältstudieveckan med kursansvarig och Linda Rydmell

09.00-12.00 ZOOM Work Shop

Akademiskt skrivande med Karl Gudmundsson och Patrice Anderberg

Hälsa och lidande (III), självstudier

23.59 Canvas 1.Inlämning av Vetenskapligt arbetssätt (III), senast 23.59

09.00 Canvas

2.Vetenskapligt arbetssätt (III) Kamratgranskning av ett arbete delas ut

09.00-11.00 Canvas Omexaminationmoment 1.

Föranmälan krävs 1 vecka före.

(6)

42

Fälstudievecka i Stockholm, obligatorisk.

Fältstudieveckan ska innefatta 32 tim fältstudier/vecka (må; ons; to; fre).

Schema planeras tillsammans med handledare på kliniken.

Tisdagen är en dag med Inter-Professionellt- Lärande (IPL) och är en del av fältstudieveckan.

Fältstudievecka (II) 08.30-16.00 IPL-dagen (II) Ta del av information i kursen om innehåll och plats. Obligatoriskt.

Fältstudievecka (II) Fältstudievecka (II) Fältstudievecka (II)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

43 Självstudier 08.00-16.00 CANVAS

Diskussionsforum Vårdetisk analys- Reflektionsseminarium (III; grupp 1,2,3,4)

Självstudier

23.59 Canvas

3. Vetenskapligt arbetssätt (III) Kamratgranskning lämna in, senast 23.59

Självstudier 09.30-12.00 ZOOM Webbinarium

Patientens värld (III; grupp 1,2)

13.00-15.30 ZOOM Webbinarium

Patientens värld (III; grupp 3,4)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

44 Etik för omvårdnad- Medlidande & Compassion (III), självstudier

Workshop

Etik- mellanmänsklighet med Anna Slettmyr (III).

Anmälan krävs

Självstudier

13.00–13.30 Canvas

Kursdialog, om examinationen moment 3 i diskussionsforum med kursansvarig

09.30-12.00 ZOOM Webbinarium

Etik för omvårdnad- Teori och begrepp (III; grupp 1,2)

13.00-15.30 ZOOM Webbinarium

Etik för omvårdnad- Teori och begrepp (III; grupp 3,4)

Självstudier

09.30-12.00

Omexaminationmoment 2.

Föranmälan krävs 1 vecka före.

Självstudier

(7)

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 45 Självstudier

Senaste inlämning

ersättningsuppgifter moment 3 (23.55).

Självstudier Självstudier Självstudier

23.59 Canvas Inlämning senast

Examination moment 3

References

Related documents

Det innebär att vi också söker liberalt sinnade personer som inte för närvarande är medlemmar, men som är intresserade av att bidra med sin kompetens, bli kandidater för

Stäng av din mikrofon när du inte pratar för att göra det lättare för andra deltagare att höra vad som sägs under mötet.. Du stänger av din mikrofon genom att klicka

Schema T3 VT-21 Vård vid ohälsa och sjukdom 30 hp, Campus - Kurskod: 1SJ022 Moment 4 Läkemedelsberäkning. Ämnesansvarig Georgios Panagiotidis, MD, PhD, Docent/Lektor

Inför webbinarium krävs förberedelser som anges i aktuellt webbinarium samt i de studieuppgifter där webbinarium ingår. Kursansvarig lärare: Ingeli.simmross@ki.se

Mån den 10/1 Deadline 08:59 Läseuppgift för PU2 Den odödliga Henrietta Lacks av Rebecca Skloot – – 9:00–12:00 *Seminarium för PU2 Etiska aspekter inom forskning och vård

[r]

[r]

Datum Tid Undervisning Lokaler och Grupper samt Lärare Reserv.. Onsdag 10 feb 13.45 Grupparbete BZ