Mänskliga rättigheter

Download (0)

Full text

(1)

Uppsala Missionsförsamling och Studieförbundet Bilda presenterar:

Mänskliga rättigheter

– en programserie i Missionskyrkan

SEPTEMBER

Mån 5 sep 19.00 Mänskliga rättigheter MR är ett begrepp inom etiken, den internationella rätten och politiken och har fått en allt star- kare ställning efter andra världs- kriget, bland annat genom FN.

Vilka mänskliga rättigheter finns det? Filosofisk konstruktion eller inspiration för arbetet för en bättre värld? Västerländskt privilegium eller hävstång mot våld och förtryck? Vad är grunden för mänskliga rättig- heter? Beslut i FN, Guds vilja eller vad?

Göran Gunner, pastor, teol dr och en av de huvudansvariga för den framgångsrika MR-linjen vid Teologiska högskolan Stockholm (THS), inleder Missionskyrkans höstserie.

Värdar: Anders Gustafsson, Lars Lindberg

Mån 19 sep 19.00 Fred och försoning Hur bygger man fred och för- soning bland människor med

hänsyn till FN:s konventioner om mänskliga rättig heter? Kan Kyrkornas Världsråd ge väg- ledning efter sin stora fredskonfe- rens i Kingston, Jamaica?

En kväll med Björn Cedersjö, direktor för frågor om kyrka och samhälle pi Sveriges Kristna Rid.

Värd: Kerstin Lönnå

Tor 22 sep 19.00 Vi och dom

Eskil Franck, överintendent pi Forum för Levande Historia, om intolerans, fördomar och etnisk diskriminering i dåtid och nutid.

Mån 26 sep 19.00 De små tingens gud

Arundhati Roy, indisk författare, samhällsdebattör och freds- aktivist, tilldelades Bookerpriset för romanen De små tingens gud.

Romanen är fylld av en familjs tragedier och – trots allt – livs- glädje inom det socialt hårt skiktade och sexistiska syd- indiska samhället.

Inledare: Agneta Kristenson, Anna-Karin Widman

(2)

OKTOBER

Mån 3 okt 19.00 Alla är vi människor!

Samtal kring rättighetsfrågor utifrån FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Bland annat kring rättigheter för personer med funktionsnedsätt- ning och för kvinnor samt kring religiösa rättigheter.

Samtalsledare: Per Duregård, Kerstin Lönnå

Mån 10 okt 19.00 Om inte nu så när

Annika Thors nya roman, hennes andra för vuxna läsare, handlar om svensk flyktingpolitik före och under andra världskriget, ett skamligt kapitel i svensk historia.

Vi möter en rad människor, som drabbas av de paranoida stäm- ningar, som präglade vårt land i form av Tysklands anpassning, misstänksamhet mot främlingar och en ibland öppen antisemi- tism.

Inledare: Anita Jonsson, Ola Larsmo

Tor 13 okt 19.00

I krig kränks alla värden Kirsti Kolthoff,

kvinnorättsaktivist och ordförande i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och

Frihet, om kvinnornas bidrag till internationell rätt och

säkerhetsrådets resolutioner 1325 och 1888. Dessa förespråkar ökat inflytande för kvinnorna och en intensifierad kamp mot våldtäkt som vapen i krig.

Lör 15 okt 13.00

Paradisets barn – Vernissage Utställning 15–30 oktober om barnsoldater av Uppsala- konstnären Kajsa Haglund.

Mån 17 okt 19.00 Mänskliga rättigheter – funktionshinder och våra allmänmänskliga erfarenheter Först under senare år har FN antagit en konvention om rättig- heter för personer med funktions- nedsättning.

Arne Fritzson, pastor och teolog, har arbetat med dessa rättigheter både i vårt eget land och

internationellt genom Kyrkornas Världsråd.

I sitt föredrag tar han upp situationen för människor med funktionshinder, sjukdomar och ohälsa, samt vår existentiella oro, vår människosyn, livsåskådning och tro på Gud. Hur ska vi tolka det tvetydiga i våra liv? Varför har ordet handikapp ersatts med funktionshinder?

Värdar: Anders Gustafsson,

(3)

Lars Lindberg

(4)

Tor 20 okt 19.00 Vilka försvarar barnens rättigheter?

Ida B Lindman, verksamhetschef för Barnombudsmannen,

Uppsala, om barnkonventionens vardag och lokala verklighet.

Mån 24 okt 19.00

Människor helt utan betydelse Darlingfilmaren Johan Kling debuterar med en finstämd flanör roman om Magnus, 32, floppad frilansare i TV- branschen, som under en dag flanerar sig igenom all den förnedring som ett stekhett Stockholm kan erbjuda. Det är en roman om svaghet, om det opassande i att vara en mes i en värld som går ut på att ta för sig.

Inledare: Kerstin Cullhed, Ingrid Kallin

Tor 27 okt 19.00 Mänskliga rättigheter – huvudvärk för oense regeringar

Fredsforskaren Peter Wallensteen, tillfälligt hemma från sin

professur i USA, om spänningen mellan idealism och realpolitik.

Finns det en motsättning mellan fredssträvanden och försvar av mänskliga rättigheter?

Mån 31 okt 19.00 Mänskliga rättigheter:

Med lusten som drivkraft – tankar om kvinnlig styrka Anna Kettner, pastor och politiker, projektledare för ”Kristen och kvinna” i den nya

tresamfundskyrkan Gemensam framtid, talar om kvinnors rättig- heter, särskilt rätten till jämlikhet.

Hur påverkar det några att ständigt vara i underläge? Hur finner man ett språk för styrka mitt i orättvisans strukturer?

Har kvinnor rätten att vara glada och arga, starka och triumferande?

Värdar: Lars Lindberg, Kerstin Lönnå

NOVEMBER

Tor 3 nov 19.00 Mänskliga rättigheter – varför då?

Folkrättsprofessor Ove Bring granskar de mänskliga rättig- heternas motiveringar och plats i juridiken och litteraturen. I sin nyligen publicerade bok De mänskliga rättigheternas väg presenterar han deras orientaliska rötter och för sen läsaren genom historien ända fram till vår tids aktuella frågor.

(5)

UPPSALA

MISSIONSKYRKA

www.uppsalamissionskyrka.se www.bilda.nu

Tor 10 nov 19.00

Vi här uppe – dom där nere Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, om de försummade ekonomiska och sociala rättigheterna.

Sön 13 nov 11.00

Du såg mig innan jag föddes Gudstjänst om vem som ger människan värde.

Mån 14 nov 19.00

Religionsfriheten i dagens Sverige – dess begränsningar och möjligheter

Många stred för religionsfrihet i 1800-talets Sverige. Idag tenderar begreppet att snarare handla om ”frihet från reli- gion”.

Hur ser vi på detta och hur möter vi företrädare för andra religioner och trossamfund och deras behov? Hur tänker vi om slöjor i skolan, om moské- byggen, kosherslakt osv.

Andreas Miller, journalist och chef för Radio Uppland, leder ett samtal med företrädare för olika trossamfund och livs- åskådningar.

Tor 17 nov 19.00 Ordet är fritt

– men ofta alltför dyrt Svenska PEN:s ordförande Ola Larsmo om hoten mot yttrandefriheten, som tvingar bland annat författare att fly.

Sön 20 nov 11.00

Dessa minsta av mina bröder Gudstjänst på domssöndagen om solidaritet.

Mån 28 nov 19.00 Barmhärtighet eller en mänsklig rättighet?

Vilken är skillnaden? Vad får den för konsekvenser? Samtals- kväll.

Samtalsledare: Per Duregård, Kerstin Lönnå

Måndagsserierna om livsfrågor och teologi respektive

skönlitteratur ingår i MR-serien.

För torsdagsserien utgår en separat terminsavgift på 100 kr.

Enstaka samling: 30 kr.

Figure

Updating...

References

Related subjects :