• No results found

Konsument verket • KO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konsument verket • KO "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Konsument verket • KO

Remissyttrande

Datum Vårt Dnr 2020-04-22 2020/319

Ert Dnr

I2020/00777/E

Infrastrukturdepartementet

Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Konsumentverket har inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I

handläggningen har också föredragande vej amhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

An a Stjärnhem" Vikström

Be uta e Föredragande

Postadress Fakturaadress

Besöksadress

Telefon/Fax

E-post/webbadress

Bankgiro Org.nr Box 48 FE 64

Tage Erlandergalan 8A

0771-42 33 00

konsumentverket@konsumentverket.se

5050-2806 202100-2064 651 02 Karlstad 838 73 Frösön

054-19 41 95

ynvw.konsumentverket.se

References

Related documents

handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström

handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström

handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström

handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström

ja Ohlsson Malin Lindquist skogar Beslutande Föredragande Konsument verket • KO Remissyttrande Datum Vårt Dnr 2019-09-20 2019/1199 Ert Dnr F12019/03089/S2

I egenskap av förvaltningsmyndighet med uppgift att bland annat kontrollera att företag följer de konsumentskyddande regler som Konsumentverket har ansvar för, kan verket arbeta

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell.. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia

handläggningen har också enhetschef Johan Ohlsson och föredragandejurist Cecilia Norlander deltagit:.