Att vara invandrare och patient i Sverige : Ett individorienterat perspektiv

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Errata gällande:

Att vara invandrare och patient i Sverige Ett individorienterat perspektiv

Elisabeth Björk Brämberg

Var? Vad? Skall vara:

S. 24 andra stycket rad 13

Det gemensamma för dessa studier är att…

Det gemensamma för flertalet av dessa studier är att…

S. 33 rad 25 Därför valdes ett

avgränsat begrepp som fokus för studien.

Därför valdes ett

avgränsat fenomen som fokus för studien.

S. 60 rad 22 Detta eftersom en teori kan tjäna som skydd mot att forskarens

förförståelse dominerar forskningsprocessen.

Detta eftersom en teori kan tjäna som skydd mot att forskarens

förförståelse dominerar forskningsprocessen (a a).

S. 108 rad 18 …men hon klarar sig bra eftersom hon mår bra, säger bra.

...men hon klarar sig bra eftersom hon mår bra, säger Sarah.

S. 125 rad 31 …som exempelvis Gerrish påstår.

...som exempelvis Gerrish (2001) påstår. S. 127 rad 12 Ekman, Martilla &

Emilsson, 2000

Ekblad, Martilla & Emilsson, 2000 S. 138 rad 27 …undersöker levda

erfarenheter av att vara både invandrare och patienter i Sverige bedömdes…

…undersöker levda erfarenheter av att vara både invandrare och patient i Sverige bedömdes…

Figure

Updating...

References

Related subjects :