Mångfald för ökad konkurrenskraft

Full text

(1)

Mångfald för ökad konkurrenskraft

Välkommen till dagens nätverksträff!

Den 4 april 2013 hos Stena Fastigheter i Malmö

(2)

Utbildning i normkritik Syrene Hägelmark

Syrene Hägelmark

Övning

Röd och grön zon

Film med diskussion

(3)

Att möta kritik

Förkasta lyssna utan att ta till dig.

Försvara brukar hända, du rår inte över…

Förklara så är det, vi jobbar så.

Förstå sätter dig in i kundens/den andres sits.

Förändra möta kritiken, ge kunden/den andre rätt.

Processledning

Susanne Brannebo

(4)

Appreciative Inquiry

(5)

Positive Core

Discovery

”The best of what is”

Dream

”What might be?”

Design

”What should be?”

Delivery

”Create what will

be”

Appreciative inquiry Problem Solving

1. Uppskattning och värdering av det

bästa som finns just nu. Identifikation av problemet.

2. Tänka sig hur det kan se ut i framtiden. Analys av orsaker till problemet

3. Skapa dialog om hur det borde se ut. Analys av möjliga lösningar på problemet.

4. Skapa, hur kommer det att se ut. Aktionsplan för att få bukt med problemet.

Processen

1

2

3 4

Källa: Stowell & West (1990)

(6)

Vad är strategiskt mångfalds- arbete och hur mäter vi det?

Sandra Novén

Historik & Agenda

Avstamp i forskningen (juni 2012)

Vad vet vi? - En forskningsöversikt om mångfald i företag och organisationer, Stockholms läns landsting 2011

Intervjuer och enkäter med ledning och medarbetare (aug 2012)

Strategier, mål och förväntningar från ledning och

medarbetare

Utarbetning av indikatorer på projektnivå (sep 2012)

Nulägesanalys (jan 2013 Trivector)

Förändringsanalys (jan 2014 Trivector)

Lärande utvärdering (vår och höst 2013, CTA på Malmö Högskola)

Processinriktad insats för att hitta berättelser

(7)

Vad är strategiskt mångfalds- arbete och hur mäter vi det?

Riktlinjer för framgångsfaktorer

Gemensam plattform, men olika prioriteringar.

Fokus på att utveckla metoder för att mäta.

Vilja och öppenhet att ta in nya

faktorer.

(8)

Synen på mångfald

Ledningens roll

Mål och strategier

Vinsten med mångfalds-

arbetet

Arbetskultur

Integration i det dagliga arbetet Kommunikation

Relationen med kunder Personal och

rekrytering

Kompetens

Framgångs-

faktorer

(9)

Kompetensplattformen

- Strategiskt verktyg för att se vilka

dimensioner som bidrar till kompetens inom ett företag.

- Modell att prata kring utveckling av medarbetare och sig själv.

Källa: Kristina Eneroth, Strategi och kompetensdynamik:

en studie i Axis Communications, Lund Univ. Press, 1997

Workshop

Susanne Brannebo

(10)

Kunskap

Motivation Förmåga att tillämpa

Kompetensplattformen

Källa: Kristina Eneroth, Strategi och kompetensdynamik:

en studie i Axis Communications, Lund Univ. Press, 1997

(11)

Motivation - Förmåga att tillämpa

Det krävs motivation för att tillämpa. Motivation bibehålles endast om tillämpningen ger resultat.

Kunskap

Motivation Förmåga att tillämpa

Kunskap - Motivation

Relationen mellan kunskap och motivation kan uttryckas som att det troligen finns en relation mellan kunskap och motivation, som indikerar att ju mer

motivation, desto mer kunskap.

Dock är det inte i sig givet att motivation genererar kunskap.

Kunskap - Förmåga att tillämpa Kunskap i sig har alltid ett värde men det är först när den kan tillämpas som den blir intressant ur ett affärssynsätt. Kunskap kan anses tillämpad när den materialiseras i ett företags produkter och tjänster. En risk finns dock att om ett företag tillämpar en viss kunskap för länge utan att tillföra någon ny, då förlorar de så småningom den initiala

eventuella konkurrensfördel de hade och sägs gå in i en kompetensfälla.

Källa: Kristina Eneroth, Strategi och kompetensdynamik:

en studie i Axis Communications, Lund Univ. Press, 1997

(12)
(13)

Workshop

• Gör en värdering enskilt av de 10 punkterna i relation till

kompetensplattsformens olika axlar. Jobba först enskilt.

• Sitt därefter i mixade grupper och diskutera det individuella

resultatet.

(14)

Det finns och fungerar väl.

Finns delvis men behöver mer

fokus.

Saknas/finns ytterst

lite av och behöver

tydlig fokus.

(15)

Hemläxa

• Upprätta ett möte mellan

strategiska nyckelpersoner och förändringsledare.

• Ta med lapparna från workshopen.

• Uppgift:

A: Kom överens om 4-6 olika ämnesområden som

företaget ska jobba aktivt med framöver och förflytta sig inom.

B: Kom med förslag på hur ni kan lyfta dessa

ämnesområden och när detta kan ske.

(16)

Stena Fastigheter

Helen Welander Möller berättar om Stena Fastigheter och företagets

relationsförvaltning

(17)

Tack för idag !

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :