Multimedia. Samhället och IT. Produkter och tjänster. Multimediaproduktion Projektet

15  Download (0)

Full text

(1)

Multimedia

• Samhälle och IT

• Multimediaproduktion

• Projektet

Samhället och IT

• Inte bara fördelar

• Virtuell och verklig verklighet

• Nya arbetssätt

• Nackdelar/Fördelar med virtuell verklighet -Hur undviker man att vissa hamnar utanför?

-Finns det risk att människors verklighetsuppfattning förändras?

Produkter och tjänster

• Info-/ edutainment

• DVD och Mp3

• E-learning

- Vilka ämnen passar?

(2)

Distribution och bandbredd

• Multicast

• Bredband

• Datorn som verktyg

-vad använder du datorn mest till?

-hur kommer framtidens dator att se ut?

Microsoft Media Center

* Digital video

Det är enkelt att sköta och titta på din samling av digital videofilm, med alla videofilmer på en och samma plats.

* Otrolig DVD-upplevelse

Njut av en imponerande DVD-upplevelse på fullskärm med tillgång till alla funktioner via fjärrkontrollen och barnskydd (MPAA-åldersgränser) för att skydda barnen.

* Det här är underhållning precis som du vill ha den

Nu kan du njuta av alla program, sånger, bilder, videofilmer med mera i en enda vy. Allt är bekvämt inom räckhåll var du än befinner dig i rummet.

* Ännu fler underhållningsalternativ att välja på

Du kan titta på DVD-film eller heminspelningar, visa bildspel med digitalfoton och till och med titta på och digitalt spela in från TV:n – och allt sköts med en enda fjärrkontroll.

* Egna videoinspelningar

Nu behöver du aldrig mer missa ditt favoritprogram på TV! Spela in TV-program och titta när du har lust.

Berättartraditioner

• Utveckling av gamla medieformer

• Kombination av många media

• Författarprogram

• Interaktivitet

(3)

Vanligt och Interaktivt berättande

BERÄTTANDE INTERAKTIVT

Film Spel

Åskådare Deltagare

Teater Improvisation Rollspel

Linjär Träd Nätverk

Matrix Myst Sim City

Utvecklingsfas

• Pionjärer

• Mest information

• CD-ROM omsätter mest

• Genrer och blandformer

-vilken genre kommer att skapa mest arbeten inom fem år?

Genre

FAKTA FICTION UNDERHÅLLNING

Uppslagsverk Berättelser Action

Lexicon Barnspel Rollspel

Läromedel

(4)

Spel

• Leder datorutvecklingen

• Omsätter mest

• Killar största målgruppen

-Är innehållet orsaken eller finns det andra orsaker?

Spel historia

• Spelkonsoler

• Skadlig inverkan

• 3 stora spelföretag

• Spelkonsol eller PC

-Vilket eller vilka av dina 5 sinnen används inte när du spelar dataspel?

Kategorier

• Familjespel

• Äventyrsspel

• Rollspel

(5)

Kategorier (forts.)

• Simulatorspel

• Action

• Strategi

• Sport

-varför har spel blivit så populära?

-bör man ha åldersgräns på spel?

Analysera ett spel

Fakta och kunskap

• Uppslagsverk

• Läromedel

• Utbildning

(6)

Utbildning och information

• Största delen av CD-ROM och internet produktioner

• Global kommunikation

• Komplement/förtydligande av text

• Information om verksamhet

Journalistik på webben

• Ökad mängd material

• Sökbarhet

• Förmedla på nya sätt

• Nya journalistiska former

• Nya forum

• Interaktivitet

Crossmedia

• Parallellpublicering

• Lämpligaste mediet

• Samarbete

(7)

Webbjournalistik

• Utnyttja webbens möjligheter

• Överblickbar text

• Använda ljud och rörlig bild

• Länkar -detail on demand

• Källkritik

Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se

Källkritiska principer

• Äkthet

• Tid

• Oberoende

• Tendens

(8)

CD-ROM eller ON-LINE

• Överföringshastighet

• Programmeringsspråk

• Mest information på internet

• Val av media, budbärare

Diskutera

• Vilka 10 spel är populärast i klassen?

• Vilka är målgrupperna för dessa spel?

• Hur anpassar man en tidningsartikel för internet?

Multimediaprojekt

• Projektledare

• Producent/produktionsledare

• Manusförfattare

• Grafiker

(9)

Produktionens moment

• Idéarbete/Workshop/Analys

• Manusproduktion

• Teknisk produktion

• Test

Idéarbete

• Syfte

• Målgrupp

• Budskap

• Programform

• Faktainsamling

Research

• Vilken åsikt har jag själv?

• Var söker jag fakta?

• Vilka är inblandade?

• Finns det sakkunniga och opartiska att tala

(10)

Synopsis

• Kortfattad beskrivning

• Presentera innehållet

• Sammanfatta produktionen

• Översikt

Systemkrav

• Operativsystem/browsers

• Minne

• Antal färger

• Processor

• Bandbredd

• m.m

Multimediamanus

• Beskriver en handling

• Handlingsplan - Berättarplan

• Gestaltningskomponenter

• Grovmanus - Detaljmanus

(11)

Gestaltningskomponenter

Grovmanus

Strukturskiss och flödesschema

(12)

Produktionsfas

• Prototyp

• Val av teknik och program

• Detaljmanus

• Referensgrupper

Användartester

• Koncepttest - Interaktionstest

• Förstå hur spelet fungerar

• Jämföra designförslag

• Se om designen fungerar

Vägen till master

• Alfa

• Beta

• de-buggning

• master

(13)

Kalkyl och budget

• Kostnader för upphovsrätt

• Manusarbete

• Layout och design

• Bild & textbearbetning

• Programmering och redigering

Projektarbete

• Skapa en avancerad webbapplikation

• 3 poäng = 120 timmars arbete

• Rapportdel och praktisk del

• 4 faser

• Uppföljningsmöten

Kriterier

• Projektplan i rapportform

• Webbapplikation

- använda sig av pedagogiska modeller och komponenter som ligger i nivå med

(14)

UM 1

• Problemformulering

• Bakgrund

• Problem

• Syfte – nyttan

• Mål – det som ska uppfyllas

• Avgränsningar

• Arbetssätt

• Synopsis

• Inlämning UM1

UM 2

• Strukturskiss och flödesschema

• Innehållsdesign

• Navigationsdesign

• Gränsnittsdesign

• Grovmanus

• Inlämning UM2

Projektdokumentation

• Logikdesign

• Diskussion och slutsatser

• Avslutande kommentarer

• Slutgiltig rapport

(15)

Förra året

http://www.boktorget.net/spotlight/

Lycka till!

Figure

Updating...

References

Related subjects :