• No results found

RUBEN MAURY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RUBEN MAURY"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

22 Fjärde Världen 2–3/2013

RUBEN MAURY

EN PAPUANSK

FRIHETSKÄMPE

I början av åttiotalet arbe- tade jag som elektriker på Arla, på Enskedemejeriet.

Det var en av mina första dagar på jobbet och jag hade fått en arbetsorder där jag skulle serva en kvarn där man kasserade mjölkförpackningar som det blivit något fel på.

Det var ingen trevlig arbetsplats. Den stank av sur och rutten mjölk. Det var där jag mötte Ruben första gången.

Han hade nog rätt nyligen kommit till Sverige och talade ännu inte så bra svenska men vi hade inga problem att kommunicera. Han såg ofta glad ut och han gjorde servicearbetet vid kvarnen så mycket lättare. Lite längre fram mötte jag honom hemma. Jag bodde då på Granängsringen 28A i Bollmora och jag stötte ihop med honom utanför Domus i Centrum.

Kassettband med musik Det visade sig att vi var grannar, han bodde i 28B! Han bjöd hem oss på middag. Han sa att det skulle bli en middag från hans hemland och den var fantastisk och kryddstark! Han berättade att han var utbildad läkare, med utbildning i Holland. Han be- rättade om kriget och om kampen för självständighet. Vid ett tillfälle tog han fram några kassettband med musik. Jag förstod aldrig om det var han själv som var med och spelade men det var toner från hemlandet och det var vackert.

Min son Martin brukade vara med, han var bara två, tre år då och jag minns att Ruben bara skrattade när Martin i barnsligt oförstånd kastade en kudde på papegojan han skaffat.

Gojan klarade sig. En fredag när jag

kom upp till honom var han så glad.

Han bad mig sitta ned i soffan. Sen försvann han men var strax tillbaks med en kille lika liten som han själv, yngre men med ett lika brett och strå- lande leende. "-Det här är min son!".

De var så lyckliga.

Räddade livet på många Jag minns att Ruben visade bilder från kriget i djungeln. De levde/lever ju sina liv under mycket primitiva för- hållanden, jämfört med oss. Jag tror att hans roll som läkare var väldigt betydelsefull och han räddade livet på många av sina kamrater. Tyvärr är det mest minnesfragment jag har kvar från våra samtal.

En lustig sak jag minns är att han satte upp spelkort på olika ställen i sin lä- genhet. Över dörrar, på väggar under saker i nån hylla med mera. Jag frå- gade honom varför men då blev han lite besvärad och svarade bara "-Tabu".

Det var antagligen nåt magiskt, religi- öst som betydde saker för honom som jag aldrig förstod.

Vid ett tillfälle berättade han att han skulle resa till ett afrikanskt land, jag minns tyvärr inte riktigt klart vilket men det kan ha varit Madagaskar.

Han skulle delta i ett möte med sin exilregering, eller om det var ett möte arrangerat av FN. Tyvärr är även det luddiga minnen. Så här i efterhand önskar jag att jag hade skrivit ned det han berättade. Hans berättelser var både spännande och intressanta. Det är väl därför han har funnits i bakhu- vudet på mig under halva mitt liv.

Det är mycket jag själv undrar över och det skulle vara intressant att läsa vad andra skrivit. Jag kanske var en av de första svenskar han lärde känna, en ung ensamstående pappa som hade

fullt sjå att få livet att gå ihop. Jag var bara några år över tjugo men då som nu väldigt intresserad av andra männ- iskor och kulturer.

Frihetskämpe och överlevare Ruben hade svårt att få jobb som lä- kare i Sverige men han pluggade till apotekare och så vitt jag minns fick han även anställning. Jag bytte jobb och efter några år flyttade jag från Bollmora. Ruben och jag höll kontakt en tid men kontakten rann tyvärr ut i sanden. Kvar fanns minnen av en fri- hetskämpe och överlevare och jag har aldrig glömt honom. Många gånger har jag tänkt kontakta honom, men det blev aldrig av och nu är han död.

Det känns så sorgligt och mina tankar går till hans familj och vänner. Vila i frid Ruben.

Stefan Langwagen

(2)

23 Fjärde Världen 2–3/2013

Kondoleanser

”Vila i frid, Ruben, och må du från andra breddgrader slutligen åse ett självständigt och fritt Västpapua. Du var en person med ett varmt hjärta och ett varmt leende, och jag vet att du har spridit mycket glädje kring dej.”

/I all vänlighet, Klas Lundström journalist & författare

www.klaslundstrom.com

@KlasLundström”

”Ruben var en värmande solstråle i samband med kören Mozaiks före- ställning Sampari– Morgonstjärnan.

Måtte hans och andras kamp för ett fritt Västpapua leda till målet.

/Hälsning Börje Hall f.d. ordförande i kören Mozaik”

”Hej!

Jag har ett ledsamt meddelande.

Ruben Maury gick på lördagskväl- len bort efter en tids sjukdom. Ruben skulle ha fyllt 81 år på tisdag. Ruben var aktiv in i det sista.Hans glädje och stolthet i samband med föreställning- en Sampari– Morgonstjärnani Öster- sund i februari 2012 är oförglömlig.

Se gärna: http://www.youtube.

com/watch?v=2zt1PNbLBx4 Den papuanska motståndskampen har nu mist en av sina mest hängivna och ödmjuka trotjänare. Jag har mist en av mina finaste vänner. Rubens fa- milj har mist en djupt älskad familje- medlem, och det är till dem jag i idag sänder mina tankar.

/Med vänliga hälsningar Thomas Petersson ”

Bild tagen i

Östersund i februari 2012, i samband med kören Mozaiks föreställning ”Sampari -Morgonstjärnan”.

I mitten Ruben Maury, till vänster står Benny Wenda och till höger Erisam Ap.

Foto: Suzanna Petersson Kero

”Detta var mycket tråkigt att höra.

Vi träffade Ruben Maury ett par gånger, i samband med en intervju och något mer tillfälle – men det var ganska många år sedan. Hans dotter höll, med en uppstoppad paradisfå- gel på huvudet, senare ett föredrag på ett arrangemang vi genomförde.

Jag minns detta som om det var igår.

Ruben Maury gjorde starkt intryck och det är en stor förlust att han nu inte längre går bland oss här på jor- den.

/Henrik Persson,

Föreningen Fjärde Världen”

”Gjorde starkt

intryck”

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna som rör förarbevis för vattenskoter även bör omfatta båtar som kan framföras i 35 knop eller mer

the “onAction te. In the firs tion software approach wa extra Firefo ions 4.1.3 an he prototype. To d Zotero Wor ne by makin file within th s.. In was not defi ActivePresent When

I resultatet påvisas täta interaktioner mellan personal och patient och samtidigt som teknik och omvårdnad är nödvändiga element i vårdandet av intensivvårdspatienter kan

Syftet med denna undersökning är att analysera fyra läroböcker skrivna för skolämnet religionskunskap, för att diakroniskt kunna undersöka hur begreppet levd religion

(Toni anmärkning: varför redogör man inte vart årligen 5 miljarder tar vägen som branschen erhåller från skattebetalarna och via EU som också är våra pengar) Det

The cases we will discuss have been situated in the intersection between our Malmö Living labs activities, the European funded project Peripheria, the city of Malmö’s projects

Det bästa sättet vi kan skapa jobb är därför genom att underlätta för företag att starta, ut- veckla och etablera sig i Väsby.. Vi har de senaste åren gjort mycket för att

Persson nämner att kvinnor antas vara mer utsatta för åldersrelaterade normer, något som också be- kräftas av litteraturen på fältet, men med det perspektiv som avhandlingen

Artikeln ska alltså belysa inte bara vegetarianism, utan hela friskvågen. Vegetarianismen fungerar som inkörsport på samma sätt som studiet av "gammal mat med ny

Det är viktigt att du och din handledare går igenom frågorna tillsammans, då dina svar kommer att ligga till grund för att göra. feriepraktiken ännu bättre

Om en feriepraktikant fått en tillsägelse av handledare och händelsen upprepas ska handledaren kontakta ansvariga för feriepraktiken.. En muntlig och skriftlig varning kan

Le dernier film de la société, THE SQUARE, dirigé par Ruben Östlund, a nécessité 78 jours de tournage en Suède et en Allemagne et a été sélectionné pour concourir à la

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ge goda möjligheter till fysiska och kulturella upplevelser och gemenskap som bidrar till att Botkyrkaborna har ökat välbefinnande och

Based on classroom observations and interviews with students and teachers, this study aims to present knowledge of how students’ learning strategies change when

Beräkningen är inte exakt då den inte tar hänsyn till felkällor som att det arbetar människor i Övik som är bosatta i andra kommuner, men den är god nog för att ge en indikation

Företaget finns till för kunder som vill ha saker och ting gjorda men inte hinner med.. En viktig sak för mig är

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka varför företag har provanställning och om anställda och chefer anser att individer beter sig eller handlar annorlunda som provanställda

arbetsmiljöarbetet, till exempel att arbetsgivaren underhåller sin maskinpark på ett organiserat sätt kan då anses vara en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 507 - 508)

arbetsplatsen i sig. En uppfattning om utanförskap bland informanterna var anledningen till att arbetsplatsen inte sågs som sin egen. Arbetsplatsens upplevelse påverkade

Det som krävs för att få arbete genom bemanningsföretag ur arbetsgivarens perspektiv avser en individs kompetenser, utbildning, livsbetingelser och personlighet Om en

Konsulterna återkom under intervjuerna ofta till att deras mål är att hjälpa sina deltagare att finna en så lämplig sysselsättning som möjligt och att det inte är

De orsaker som bidragit till att respondenterna blivit socionomkonsulter och därmed valt att arbeta inom den privata sektorn har för samtliga grundat sig i att den offentliga

Genom att diversifiera dina sociala medier konton får du ut mest av alla plattformar och kan använda var och en för att ”sälja” olika delar av din personliga profil och skapar