Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering

(ska styrkas genom skriftliga bilagor) Blanketten skickas till: Miljöenheten

523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

När din meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning. På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan.

https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/

Identifieringsuppgifter

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Tidigare tillstånd för alkoholservering

Tidsperiod (fr.o.m. - t.o.m.) Restaurangens namn, ort Bilaga nr

Tidigare ansvar för alkoholservering

Tidsperiod (fr.o.m. - t.o.m.) Restaurangens namn, ort Bilaga nr

Övrig branschvana

Tidsperiod (fr.o.m. - t.o.m.) Befattning, ansvar Bilaga nr

Utbildning och kurser

Tidsperiod (fr.o.m. - t.o.m.) Utbildning, skola Bilaga nr

Underskrift av kontrollant/kontrollanter

Datum och underskrift

Namnförtydligande

Telefon (även riktnr)

Datum och underskrift

Namnförtydligande

Telefon (även riktnr)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :