- för att avgöra om kemiska produkter klarar Trafikverkets kriterier

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2018-07-05

Översättningsnyckel till Trafikverkets kriterier för farliga ämnen i kemiska produkter

- för att avgöra om kemiska produkter klarar Trafikverkets kriterier

Gäller för kemiska produkter i entrepenader där storstäderna är beställare.

Översättningnyckeln är framtagen av Trafikverket och storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö i samverkan med BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus.

Kemisk produkt klarar Trafikverkets kriterier för Grupp A – Tillåten Kemisk produkt är

registrerad i BASTA

Kemisk produkt är bedömd av

Byggvaru- bedömningen som

”Rekommenderas”

eller ”Accepteras

Kemisk produkt är bedömd av SundaHus som ”A”,

”B” eller ”C+”

Kemisk produkt är granskad av Trafikverkets kemikaliegranskning

funktion, grupp A eller ”ej märkningspliktig”

Kemisk produkt klarar Trafikverkets kriterier för Grupp B - Riskminskning

Kemisk produkt klarar varken Trafikverkets kriterier för Grupp A eller Grupp B och klassas därmed i Grupp C

Grupp C – Utfasning

Produktvalsanalys, farobedömning och riskanalys ska genomföras innan användning

Kemisk produkt är registrerad i BETA

Kemisk produkt är granskad av Trafikverkets kemikaliegranskning

funktion, Grupp B

Grupp B – Riskminskning

Produktvalsanalys och farobedömning ska genomföras innan användning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :