Nu ska vi öka återvinningen. Målet är minst 50%

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nu ska vi öka återvinningen. Målet är minst 50%

materialåtervinning. Då behöver vi hjälpas åt.

Så här gör vi:

NYHETER på din återvinningscentral

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB Box 63, 186 21 Vallentuna

08-505 804 00 - www. sorab.se - info@sorab.se

Vi har högt uppsatta mål i avfallsplanen som din kommun beslutat om. Mål som ska nås till 2020.

Hög återvinningsgrad på återvinningscentralen betyder mycket för att nå målen. Vi slänger ca 230 kg avfall per invånare i soppåsen och ca 175 kg på återvinningscentralen. Soppåsen blir el och värme. Av avfallet på återvinningscentralen återvinns ca 37%, 53% blir el och värme och 10%

läggs på tippen.

Mer information fi nns på vår hemsida www.sorab.se

Vi tar bort containern för ej brännbart avfall

Vi sätter dit en ny container för isolering, glas & porslin

Vi sätter upp nya tydligare skyltar

Du tömmer i fortsättningen alla säckar

Du lägger den tömda säcken i den särskilda tunnan

Du sorterar noga enligt skyltarna

VI DU

De nya skyltarna ska nu vara på plats - så nu kör vi igång. Hänger du med?

Sören svarar på dina sorteringsfrågor på www.soren.nu

Figure

Updating...

References

Related subjects :