• No results found

– Fler människor måste få berätta sin historia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "– Fler människor måste få berätta sin historia"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

76

KuRT ORdeRSON VILLe STudeRA fILm efter gymnasiet i Kapstaden. Han hade dock inte råd med filmskola utan sökte upp alla chanser till praktik, eller att hänga med professionella filmare på deras jobb.

Genom att låna kameror från olika håll kunde han ibland göra egna kortfilmer. Detta ledde till anställningar, så småning- om på det nationella tv-bolaget SABC med att göra de första nyhetsprogrammen för barn.

Efter en tid tog han tjänstledigt och flyttade till USA för att lära ut filmskapande. I Baltimores ghetton arbetade han med barn och ungdomar i utsatta miljöer – de allra flesta hade någon förälder som satt inne eller gick på crack eller både och. Kurt kunde förklara länken till Afrika för ungdomarna som oftast var afroamerikaner.

Men hemma igen stod han bara ut med SABC i tre månader till.

– Jag kunde inte längre göra de program jag ville så jag slu- tade för att bilda ett eget företag, Azania Rising. Vi arbetar med enskilda organisationer som Sikhula Sonke, ILRIG, SPP och AIDC för att deras budskap ska komma ut i nya media som YouTube och andra. Vi har också gjort egna filmer, sju stycken nu.

VI, deT äR hAN OCh KIm muNSAmy. Hon flyttade som sjuttonåring från Durban till Johannesburg för att studera film.

Studierna var ganska akademiska till en början, men fick Kim att inse vilket kraftfullt verktyg för aktivism film kan vara.

– Jag förstod hur man kan använda dokumentärer för att

främja arbetarklassens rättigheter. Man kan säga att jag kom in i politiken genom konsten.

Kims första anställning var på Workers World Media Produc- tions i Kapstaden där hon producerade programmet Labour Show som sänds en gång i veckan. Arbetet gav ett bra utbyte mellan hennes konstnärliga verksamhet och de frågor som är vik- tiga för folk i samhället. De kontakter Kim skapade med folk och organisationer fick henne att förstå behovet som fanns av att göra dokumentärer om deras frågor och arbete och gjorde det möjligt för henne att grunda ett eget företag, Reel Rainbow.

hON TRäffAde KuRT uNdeR eN INSpeLNING av en musik- video i Johannesburg och nu har de både ett privat och ett ar- betsmässigt förhållande. De delar passionen för att ge fler möj- lighet att berätta sin historia.

– Konst är inte något bara för eliten, man behöver inte dyra kameror och annan utrustning.. Har man en historia att berätta kan man använda vad som helst, som en mobiltelefon. Och bris- ten på utbildning gör ibland att folk vågar, de är inte begränsade av all teori. Vi hade en workshop med kvinnor som aldrig sysslat med film tidigare och på 4-5 dagar lärde de sig att berätta ge- nom film. De insåg hur viktigt det är att de genom att berätta sin personliga historia även kan ta politisk ställning.

VIKTORIA OLAuSSON East London

Kim munsamy och Kurt Orderson packar ner sin utrustning inför en filmning. Foto: Viktoria Olausson

– Jag vill visa berättelser om Afrika, glorifiera oss afrikaner på sätt och vis, eftersom ingen annan gör det. Jag ser mig själv som aktivist, som erbjuder ett alternativ till kommersiell media, säger Kurt Orderson.

På Youtube har han lagt ut sina filmer om hur vanliga människor kämpar för sina rättigheter.

– Fler människor måste få

berätta sin historia

Ur tidskriften Södra Afrika nr. 2 2010 

References

Related documents

I resultatet påvisas täta interaktioner mellan personal och patient och samtidigt som teknik och omvårdnad är nödvändiga element i vårdandet av intensivvårdspatienter kan

verklighet, men den har också skapat en ny sinnesförnimmelse, en ny form av varande. Detta varande kanske vid första anblicken ter sig ålderdomlig, förlegad, människor ser ju inte

De vanligast förekommande jämförelserna mellan skolor är baserade på betyg eller provresultat eller andelen elever som klarar eller inte klarar ett visst betyg i ett eller

Palmlund hade en prövande hållning till sitt tema och tog upp ett antal frågeställningar som borde belysas, till exempel svårigheterna att definiera begreppet

I och med att bokens syfte är att hjälpa homosexuella kvinnor och män att ”komma ut” för sina föräldrar visar det på, anser jag, att komma ut-processen i förhållande till

Det är en väldigt komplex situation där det finns många aspekter att ta hänsyn till, till exempel samhället och arbetsmarknadens uppbyggnad som inte är rustat för att

I framtiden tror vi att besökarna blir mer integrerade i museiutställningarna genom att museerna i större utsträckning kommer att visa enskilda individers historia

Under denna rubrik skildras litteratur om den intressegrupp som till stor del ger