• No results found

arter!Kom ihåg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "arter!Kom ihåg"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Ent. Tidskr. I l7 (1996)

Baagoe, H. J. 1986. Summer occunence c:f Vespertilkt murinu.s Linn6 - 1758 and Epte,sicus.ter.r/i,?u.t (Schre- ber-1780XChiroptera, Mammalia) on Zealand, Den mark, based on records of roosts and registrations with bat detectors.

- Annalen des Naturhistorisches Museums in Wien 88-89: 28 1 291

.

Baagoe, H. J. 1987. The Scandinavian bat fauna: adap- tive wing morphology and free flight in the field.

1fl. Fenton, M. B., Racey, P. A. & Rayner, J. M. - V.

(eds.) Recent advances in the study of bats: 57-7u1.

Cambridge, England (Cambridge University Press).

Roeder. K. D. 1967. Nerve cells and insect behaviour, 2nd ed.

- Cambridge, USA (Harvard University Press).

Rydell, J. 1991. Seasonal use of illuminated areas by foraging northern bals Eptesicus nils.soni. Holarc-

tic Ecology 11: 203-201.

Rydell, J. 1992. Exploitation of insects around street- lamps by bats in Sweden.

- Functional Ecology 6:

144-150.

Rydell, J. & Racey. P. A. 199-5. Streetlamps and the f'eeding ecology of insectivorous bats.

- 1z. Racey,

P. A. & Swift, S. M., (eds.) Ecology, evolution and behaviour of bats: 291-301. Symposium of the zoological Society of London No.67. London

(Clarendon Pt'ess).

Rydell, J.. Jones, G. & Waters. D. A. 1995. Echolocating bats and hearing rnoths: who are the winners'l Oikos 73: 419-124.

Rydell, J., Natuschke, G., Theiler, A. & Zingg, P E.

1996. Food habits of the barbastelle bat Barba.stella barbastelLus. Ecographyl9:62-66.

F ladde rmö

s

s oc h fj ärilar

Svensson. M. C. E. 1996. Sexual selection in moths: the role of chemical communication. Biological Re- view 7l: ll3-135.

Summary

Streets and roads lit by mercury vapour street- lamps provide important feeding habitats for several species of bats, because the lights attract insects, including moths, which thus become easily accessible to the predators. Some common Scandinavian bat species, mostly the northern bat (.Eptesicus nil,s.sonii), the particoloured bat (Vespertilio murinus) and the serotine (Eptesicus serotintLs). occur at high densities near streetlights (usually 2-5 bats per km, occasionally up to 20 per km). Bats foraging around streetlights catch male moths in large numbers. The effect of the in- creased predation on the moth populations is unknown. Mercury vapour lights are currently replaced by environmentally more friendly orange sodium lights in many areas. Sodium lamps do not attract insects to the same extent. The replacement

will therefore result in decreased food availability fbr bats that lbrage near lights (such as those mentioned above). Our threatened bat species sel- dom feed near streetlights, and will therefore not be afl'ected directly by the replacement.

Rapportera in rödlistade arter!

Kom ihåg att rapportera in fynd av rödlistade arter

till ArtDatabanken. Du har säkert flera arter i dina samlingar som finns med på den svenska röd- listan. Det kan också hända att Du har antecknat observårtioner av sådana arter. Det är viktigt att dessa rapporteras in så noggrant som möjligt så att art-fynden kan tzrs hänsyn till i planerings- sammanhang och för att vi ska kunna följa deras status och utbredning.

Du kan ett excelblad med de viktigaste inmatningsfälten på diskett för inlagring i din da- tor eller beställa C e ramby x-blanketter.

Skriv, ring, fara eller E-posta till Anna LejJelt- Sahlön eller Björn Cederberg, ArtDatabanken, Box 7002, SLU, 75007 Uppsala. 018-6727 51

eller 67 27 48 (tel.), 018-67 35 37 (JAx). E-po,st:

Anno. Lejfelt

-

S ahlön @ vilt. s Lu. s e, Bj o rn. C e de r- berg@ dhu.slu.se

135

References

Related documents

IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2)

Några barn från stjärnan har börjat att hälsa på inne på regnbågen nu, och några barn från regnbågen vill gärna hälsa på inne på stjärnan också, för att hjälpa till!.

domaren/domarna klart avvikit från gällande regler. Dessutom skall de eventuellt felaktiga domsluten ha haft en avgörande betydelse för matchutgången. B) Protesten skall

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på

För att få ersättning behöver vi originalkvitto som styrker din resekostnad eller en kopia av ett kvitto som är vidimerat av förskolans/skolans administrativa assistent eller

arbetsuppgifter får elever ej använda eller utföra, blir du osäker så fråga eller ring mig.. Var alltid noga med att följa din

Om nyckeln saknas när du ska hämta bilen, försök kontakta den som haft bilen 
 närmast innan.. Kolla i bokningssystemet (enklast

Företagsfusionen innebar en 1) ny struktur med tanke att skapa 2) One Company. One Company upplevdes bara vara en klyscha som den 3) nya ledningen slängde ur sig.

Enligt Lindell så verkar folklustspel anses ha lägre status än de andra grenarna inom teatern och hon menar även på att det är människor som är verksamma inom den

The different approaches on estimating harmonic emission from load aggregation have been considered through both the combination of equal loads (HPS lamps connected to

A balance diagram, a neutral point estimation function, a landing gear plot and a trim program was created in order to extend the weight and balance analysis.. Results show

Product P11 is actually no longer produced and the average production level for P16 is very low (< 1%). The numbers above each bar indicate the number of shutdowns throughout the

 Ett eventuellt utredningsuppdrag av 20 § fiskelagen bör även omfatta en analys av hur det påverkar möjligheterna att uppfylla mål 14b i Agenda 2030, om att säkerställa

The plastic that the construction industry sends for material recycling is sorted plastic waste, including flooring waste, and plastic from sorted mixed waste.. •

Inventeringsresultaten ska ge underlag för uppföljning av nationella och regionala mål för rovdjursstammarnas status och utveckling och ligger bland annat till grund för

Qualitative and quantitative records of insects feeding on hazel leaves (Corglus avellana L.). The present inventory of leaf-eating insects on hazel at Andersby ängsbackar

Keywords: Sports, sport psychology, social cohesion, moral and character development, participatory communication, , peace and development, corruption, life skills, Timor

När livet blir extra tufft kom ihåg att fröken tycker

Eftersom att predikat är den enda satsdelen som alltid är ett verb så brukar man plocka ut predikatet först när man letar efter satsdelar i en mening.. Laila går

Considering that the abundance of functional genes (Supplementary Table 6), bacterial communities (16S rRNA, Figure S4) and the Hg-methylating communities (hgcA, Fig. 4,

Paper III investigates the historical relationship between South American and Chilean species of Jovellana in a gene tree – species tree framework, through