• No results found

Inbjudan och anmälan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Inbjudan och anmälan"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Är du säker på att du inte är dopad?

- en digital föreläsning om dopning, kosttillskott och skeva kroppsideal.

I en utmanande och underhållande lunchföreläsning av antidopningsexperten Johan Öhman får du svar på följande frågor:

- Vad vet vi om dopningsmedel och kosttillskott och hur de kan påverka oss?

- Hur ser den mediala bilden av den perfekta kroppen ut och hur påverkar den oss?

- Kan vi skapa våra egna kroppsideal?

- Kan vi vara säkra på att vi inte är dopade?

Hur långt är vi beredda att gå för att få Hur långt är vi beredda att gå för att få den perfeka kroppen?

den perfeka kroppen?

Det har aldrig funnits så mycket kroppsförändrande preparat i omlopp som det gör idag och efterfrågan har aldrig varit större. Media förser oss konstant med budskap om hur vi ska se ut, hur vi ska träna och vad vi ska äta. Antalet användare av anabola steroider är rekordstort och det säljs kosttillskott för miljardbelopp i Sverige varje år.

Under den här föreläsningen får du lära dig mer om vilka samband det finns mellan dopning, kosttillskott och de kroppsideal som råder i dagens samhälle. Du får också veta mer om vilka faror det kan finnas med att använda förbjudna preparat. Hur långt är vi beredd att gå för att få den perfekta kroppen. Föreläsningen vänder sig till alla som tränar, föräldrar, tränare eller till dig som bara är intresserad äv ämnet.

Registrera dig här

Torsdag 14 oktober 12:00-13:00

Fota QR koden med din mobilkamera för att komma direkt till registreringen.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Johan Öhman är en uppskattad föreläsare med hela Sverige som arbetsfält. Han är VD och grundare av BoJ Utbildning AB.

Johan är medgrund- are av det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), har skrivit en veten- skaplig rapport om dopning och kosttillskott vid Luleå tekniska universitet och är medförfattare till boken ”Ren träning - en handbok kring dopning”

References

Related documents

sjukdomar som typiskt kvinnorelaterade. Medierna lyfter fram kvinnor som får personifiera dessa hälotillstånd. Det blir ett problem. Förvirring skapas hos de män som faktiskt lider av

Detta stärks från en studie som presenterades i bakgrund där fler män än kvinnor var positiva till dopningspreparat (23), vilket ger en logik kring varför de även har en

Den digitala plattformen ska spegla och stödja den föreslagna processen för förarutbildning samt vara ett stöd för att handledare och blivande förare ska kunna följa strukturen i

31 F 32 Trafiksäkerhetsskäl, som är ett angeläget allmänt intresse, talar för att det bör ställas krav på lämplighet och kompetens hos de organ som vill bedriva

Skapandet av skolan som en rökfri verksamhet kan vara en del av att skapa en trygg skola där elever, skolpersonal, föräldrar och andra stödfunktioner i kommunen behöver samarbeta.

• Gävle kommun skall ha ett strategiskt och tydligt samarbete med polisen och andra organisationer som arbetar med bekämpning av narkotika, illegal alkohol och tobak samt

Mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. Tidig upptäck är det mest effektiva för att

Elever får inte inneha, använda, missbruka eller bedriva handel med droger eller vapen, och inte vistas på skolans område eller i verksamhet i skolans regi vid tobaksrökning eller

De personer som skattade sin kunskap som relativt hög (mycket eller ganska mycket) kring effekter och biverkningar av dopning är även de enda som instämt till att vara beredd att

Resultatet visar att 78 procent av konsumerande eleverna i årets undersökning har den uppfattningen att deras föräldrar inte känner till att de dricker alkohol, motsvarande

I samverkan med Skellefteå Fris (förebygganderådet i Skellefteå) genomfördes hösten 2016 för fjortonde året i rad den årliga ANDT undersökning (alkohol, narkotika, doping

22 procent av eleverna i år 9 i Norsjö och Malå känner till någon i sin egen ålder som använt eller använder narkotika, vilket är en minskning från fjolårets undersökning..

Resultatet visar att 50 procent av konsumerande eleverna i årets undersökning har den uppfattningen att deras föräldrar inte känner till att de dricker alkohol, motsvarande

Resultatet visar att drygt 53 procent av konsumerande elever i årets undersökning har den uppfattningen att deras föräldrar inte känner till att de dricker alkohol, motsvarande

Troligtvis kom- mer olje- och råvarupriser att sättas både i dollar och euro under de närmaste fem till tio åren, vilket inte nämnvärt borde skada den

Målet för ett föräldramöte om droger kan vara att stärka föräldrarna att prata med sina barn om alkohol, narkotika, dopning och tobak eller att skola och

• Vid misstanke om att en elev använder alkohol, droger eller dopningsmedel anmäls detta till skolledning eller elevhälsoteamet. • Utsedd person pratar

Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan.. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Both Gordini and Rancati (2017) and Campbell and Mínguez-Vera (2008) found that gender diversity on boards did have a positive and significant effect on firm financial

Det skulle på så sätt antas vara ett medvetet val av Hellquist att uttala sig som hon gör eftersom avbrott, inom politiska intervjuer, kan användas som en teknik att ställa

att använda alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak för att glömma bort sina problem.. I denna broschyr får

Bland pojkarna i årskurs 9 var andelen som spelat för 100 kronor eller mer de senaste 30 dagarna, i det närmaste oförändrad, omkring 6–8 procent.. Under det senaste året har

Grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Individ- och familjenämnden, Nämnden för personer med funktionsnedsättning, Nämnden för idrott, fritid och