• No results found

Optikerprogrammet -Synundersökningsmetodik 3 (SUM 3) T4 VT2108:15 - 09:45

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Optikerprogrammet -Synundersökningsmetodik 3 (SUM 3) T4 VT2108:15 - 09:45"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Version 11 Vecka Datum Föreläsningtider Kal v. 2021-01-18 Föreläsning:

3 Måndag

Termin Föreläsare:

1 Sal

Ter v.

1 2021-01-19 Föreläsning:

Kurs v. Tisdag

1 Föreläsare:

Sal

2021-01-20 Föreläsning:

Onsdag

Föreläsare:

Sal

2021-01-21 Föreläsning:

Torsdag

Föreläsare:

Sal

2021-01-22 Föreläsning:

Patient 1: kl 9.00

Fredag Patient 2: kl 9.30 Patient 4: kl 13.30

Föreläsare:

Sal

Lärarsignaturer: BS Besarta Sahiti AB Annika Botes

MN Maria Nilsson JH Johan Hedström ALP Anna Lindskoog Pettersson SG Susanne Glimne IH Isabel Helander MWR Marika Wahlberg Ramsay åk 2 och åk 3 åk 2 och åk 3

Patientgenomgång

Start kl 8.15 Patient 3: kl 13.00

kontrastseende

KUM-Ö grupp B KUM-Ö grupp B

åk 2 och åk 3 åk 2 och åk 3

KUM-Ö samling 13.00 grupp B KUM-Ö samling grupp B åk 2 och åk 3

MT Marguerite Tjernberg AV Abinaya Venkataraman ADV Alberto Dominguez Vicent

Visuell Perception

Digitalt Digitalt

Spatial Vision KUM-Ö grupp A

åk 2 och åk 3

Patient kl 13.30

Egen inläsning Ljus och Mörkerseende Rörelse perception

KUM Bågen / px Rum 1-7 Px Bågen från ?

Kursstart Sum 3 Vetenskaplig Strimma Avståndsbedömning och djupseende

introduktionsföreläsning

KUM-Ö grupp A

Samling 11.00 inför px pass

KUM-Ö samling 13.00 grupp A KUM-Ö samling grupp A

Patient kl 13.00 Patientgenomgång

Resultat Kursinformation

14:30 - 16:00

Patientpass grupp C Patientpass grupp C Patientpass grupp C Patientpass grupp C

Rum 1-8

Patientpass grupp B Patientpass grupp B

Grupp B

Samling kl 8.40

ADV Digitalt

Samling Bågen

MT / BS MT / BS

08:15 - 09:45

MT / BS Digitalt

10:00 - 11:30

ADV Digitalt

12:45 - 14:15

AV Digitalt

AV ADV ADV

KUM JH KUM JH / Px MT / BS KUM JH / Px MT / BS KUM JH / Px MT / BS

KUM rum 1-10 + Bågen

och temporala aspekter

Rum 1-8 Rum 1-8 + Bågen

Rum 1-10 Retina Retina

Rum 1-10 + Retina

MT / BS MT / BS

JH / BS JH / BS JH / BS JH / BS

Digitalt

Rum 1-8

(2)

Vecka Datum

Kal v. 2021-01-25 Föreläsning:

4 Måndag

Termin Föreläsare:

1 Sal

Ter v.

2 2021-01-26 Föreläsning:

Kurs v. Tisdag

2 Föreläsare:

Sal

2021-01-27 Föreläsning:

Onsdag

Föreläsare:

Sal

2021-01-28 Föreläsning:

Torsdag

Föreläsare:

Sal

2021-01-29 Föreläsning:

Patient 1: kl 9.00

Fredag Patient 2: kl 9.30 Patient 4: kl 13.30

Föreläsare:

Sal Lärarsignaturer:

Synfält

MT / BS Synfält AV

MT / BS

Egen inläsning

Start kl 8.15

Egen inläsning Digitalt

Samling kl 12.45 (kl 12.30 förbereda rum) Patientgenomgång Patient 1: kl 13.00 Patient 2: kl 13.30

Patientpass grupp C Patientpass Grupp C

Patientpass grupp A Patientpass grupp A Patientpass grupp A Patientpass grupp A

Patient 3: kl 13.00 Patientgenomgång

Digitalt

AV AV

föreläsning av Dr Danson föreläsning av Dr Danson

MT / BS

ADV ADV MT / BS MT / BS

Dr Danson

Digitalt Digitalt

14:30 - 16:00

Rum 1-8

Digitalt Digitalt Rum 1-7 + Bågen Rum 1-7 + Bågen

Färgseende

Neurologiska tester Reflektionsseminarie

Rum 1-8 Rum 1-8 + Retina

Higher Visual Processing

Perception

AV AV /ADV /MT AV /ADV /MT

Digitalt

Egen inläsning i synundersökningen Visuell perception, kontrast, ljus

och mörker, rörelse, temporala aspekter

Visuell perception, kontrast, ljus och mörker, rörelse, temporala aspekter

OBS! 9.00-12.00 OBS! 9.00-12.00

Reflektionsseminarie

Digitalt

MT / BS

08:15 - 09:45 10:00 - 11:30 12:45 - 14:15

i synundersökningen

Neurologiska tester

Higher Visual Processing Egen inläsning

Fundus factors Fundus factors

Digitalt

Perception

Samling kl 8.40

Digitalt Dr Danson Färgseende

Rum 1-8

(3)

Vecka Datum

Kal v. 2021-02-01 Föreläsning:

5 Måndag

Termin Föreläsare:

1 Sal

Ter v.

3 2021-02-02 Föreläsning:

Kurs v. Tisdag

3 Föreläsare:

Sal

2021-02-03 Föreläsning:

Onsdag

Föreläsare:

Sal

2021-02-04 Föreläsning:

Binofall Binofall

Torsdag

Föreläsare:

Sal

2021-02-05 Föreläsning:

Patient 1: kl 9.00

Fredag Patient 2: kl 9.30 Patient 4: kl 13.30

Föreläsare:

Sal Lärarsignaturer:

Patientpass grupp A

BS

14:30 - 16:00

Bino Seminarie

Digitalt Digitalt

Rum 1-8 Rum 1-8 Rum 1-8

Fundus + synfält 12:45 - 14:15

10:00 - 11:30

Psykofysiska metoder Vetenskapliga strimman

Patientpass grupp B Patientpass grupp B Patientpass grupp B

Patientpass grupp A

MT MT

Psykofysiska metoder

Rum 1-8 + Retina

ADV / AV / MT ADV / AV / MT

Visual Perception, Psykofysiska metoder Visual Perception, Psykofysiska metoder

Rum 1-7+ Linsen Rum 10-16 + Linsen

Digitalt Digitalt

Digitalt Digitalt

08:15 - 09:45

Patientpass grupp B Vetenskalpliga strimman

Föreläsning Synfält Egen inläsning Egen inläsning

MT / BS MT / BS

Digitalt

Egen inläsning Egen inläsning

MT / BS MT / BS

MT / BS

Patient 3: kl 13.00 Patientgenomgång

MT / BS

ADV ADV

Reflektionsseminarie

Patient 1: kl 13.00 Patient 2: kl 13.30

Samling kl 8.40

Reflektionsseminarie

AV AV

BS

Digitalt Digitalt

Digitalt

Samling kl 12.45 ( kl 12.30 förbereda rum) Patientgenomgång Neurotester, Färggseende, Higher Neurotester, Färggseende, Higher

Start kl 8.15

Föreläsning Synfält

Tolka/Analysera Tolka/Analysera inför binoseminarie inför binoseminarie

Bino Seminarie Fundus + synfält

(4)

Vecka Datum

Kal v. 2021-02-08 Föreläsning:

6 Måndag

Termin Föreläsare:

1 Sal

Ter v.

4 2021-02-09 Föreläsning:

Kurs v. Tisdag

4 Föreläsare:

Sal

2021-02-10 Föreläsning:

Onsdag

Föreläsare:

Sal

2021-02-11 Föreläsning:

Torsdag

Föreläsare:

Sal

2021-02-12 Föreläsning:

Patient 1: kl 9.00

Fredag Patient 2: kl 9.30 Patient 4: kl 13.30

Föreläsare:

Samling kl 12.45 ( kl 12.30 förbereda rum)

Grupp C + B1 Grupp C + B1 Grupp A + B2 Grupp A + B2

åk 2 och åk 3 Labb Perception

KUM-Ö samling 13.00 grupp A

Rum 1-16 + Retina Rum 1-16 + Retina

KUM-Ö samling grupp C

AB / BS

08:15 - 09:45 10:00 - 11:30

Patientgenomgång

KUM rum 8-16 + Retina KUM rum 8-16 + Retina / Px rum 1-7 KUM rum 8-16 + Retina / Px rum 1-7 +Bågen

Egen inläsning Seminarie fundus synfält

JH/ BS JH/ BS

KUM JH /ALP KUM JH / px MT / BS

MT / BS MT / BS

JH /BS

Retina åk 2 och åk 3

KUM-Ö samling 13.00 grupp A

Patientpass grupp A Patientpass grupp A

AV / MT AV / MT ADV / MT ADV / MT

Retina + 2 US rum Retina + 2 US rum

Digitalt Digitalt

Seminarie fundus synfält Retina + 2 US rum

Samling kl 8.40

Patient 1: kl 13.00 Patient 2: kl 13.30

KUM JH / px MT / BS KUM rum 8-16 + Retina

Patientpass grupp A Patientpass grupp A

AB / BS AB / BS AB / BS

Patientgenomgång KUM-Ö samling 13.00 grupp C

Labb Perception Labb Perception Labb Perception

KUM JH /ALP

åk 2 och åk 3

JH / BS

Start kl 8.15 Patient 3: kl 13.00

Patientpass grupp B Patientpass grupp B

KUM-Ö grupp C KUM-Ö grupp C

åk 2 och åk 3

Retina Egen inläsning

KUM-Ö grupp A KUM-Ö grupp A

Retina + 2 US rum

12:45 - 14:15 14:30 - 16:00

(5)

Vecka Datum

Kal v. 2021-02-15 Föreläsning:

7

Måndag

Termin Föreläsare:

1 Sal

Ter v.

5 2021-02-16 Föreläsning:

Patient 4: kl 13.30

Kurs v. Tisdag

Grupp A Grupp A

10:00 - 11:30 12:45 - 14:15 14:30 - 16:00

08:15 - 09:45

Refraktionslabb + bågen

Grupp B Grupp B

Torra ögon Torra ögon G Torra ögon Torra ögon

Ex.jobb redovisning G

Torr ögon

Refraktionslabb + bågen

Patientpass Grupp C Torr ögon

JH / BS (ALP? ) JH / BS (ALP?)

Ex.jobb redovisning Ex.jobb redovisning

Patientpass Grupp C

Grupp C Grupp C

Ex.jobb redovisning

Samling kl 12.45 ( kl 12.30 förbereda rum) Patientgenomgång

Grupp A / B / C Grupp A / B / C Grupp B / C Grupp B / C

(6)

2021-02-17 Föreläsning:

Onsdag

Föreläsare:

Sal

2021-02-18 Föreläsning:

Torsdag

Föreläsare:

Sal

2021-02-19 Föreläsning:

Fredag

Föreläsare:

Sal Lärarsignaturer:

Finns möjlighet att lyssna på exjobbsredovisning hela dagen

Egen Inläsning

Digitalt Digitalt Digitalt

Egen Inläsning

Praktiskt prov synundersökning Praktiskt prov synundersökning Praktiskt prov synundersökning Konferens

se separat schema

(MT) MWR / MN / BS / JH

se separat schema se separat schema

4:a rum + Linsen Linsen?

4:a rum + Linsen 4:a rum + Linsen

(MT) MWR / MN / BS / JH (MT) MWR / MN / BS / JH

TENTAMEN Sum 3 TENTAMEN Sum 3

MT MT

Genomgång Tentamen via Zoom

(MT) MWR / MN / BS / JH MT

Egen Inläsning Egen Inläsning

(7)

Vecka Datum

Kal v. 2021-02-22 Föreläsning:

8 Måndag

Termin Föreläsare:

1 Sal

Ter v.

6 2021-02-23 Föreläsning:

Kurs v. Tisdag

6 Föreläsare:

Sal

2021-02-24 Föreläsning:

Onsdag

Föreläsare:

Sal

2021-02-25 Föreläsning:

Torsdag

Föreläsare:

Sal

2021-02-26 Föreläsning:

Fredag

Föreläsare:

Sal Lärarsignaturer:

Rum 8-16 + Retina Retina Retina

KUM-Ö samling 13.00 grupp B KUM-Ö samling grupp B åk 2 och Mag/DO

Praktiskt prov synundersökning

MN Rum 8-16 + Retina

KUM-Ö grupp B MT / BS / ALP / SG

BS / JH / MWR / SG (MT)

Praktiskt prov synundersökning Praktiskt prov synundersökning Konferens

Praktiskt prov synundersökning Praktiskt prov synundersökning Konferens

BS / JH / MWR / SG (MT)

MN /JH MN /JH MN

Praktiskt prov synundersökning Praktiskt prov synundersökning Praktiskt prov synundersökning Konferens

TEMA 2 ? BS / JH / MWR / SG (MT)

JH / ALP /IH

MT / BS / JH / SG MT / BS / JH / SG MT / BS / JH / SG MT / BS / JH / SG

4:a rum + Linsen 4:a rum + Linsen 4:a rum + Linsen Linsen?

se separat schema se separat schema se separat schema

se separat schema

Retina KUM-Ö grupp C

åk 2 och Mag/DO

åk 2 och Mag/DO

JH / ALP /IH JH / ALP /IH JH / ALP /IH

Rum 8-16 + Retina Rum 8-16 + Retina

åk 2 och Mag/DO

KUM-Ö samling 13.00 grupp C KUM-Ö samling grupp C KUM-Ö grupp C

se separat schema

MT / BS / ALP / SG

4:a rum + Linsen 4:a rum + Linsen 4:a rum + Linsen Linsen?

08:15 - 09:45 10:00 - 11:30 12:45 - 14:15 14:30 - 16:00

BS / JH / MWR / SG (MT)

4:a rum + Linsen 4:a rum + Linsen 4:a rum + Linsen Linsen?

Retina KUM-Ö grupp B

Praktiskt prov synundersökning

se separat schema se separat schema se separat schema

MT / BS / ALP / SG MT / BS / ALP / SG

se separat schema

References

Related documents

När ett barn kommer till Sverige tillsammans med den släkting som inte är barnets vårdnadshavare enligt svensk lagstiftning skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas

När ni preciserat ändringarna och vet vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som kommer att beröras av förändringen, ska ni bedöma vilka risker för ohälsa och

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken förelägga Älvsbyns Energi AB, organisa- tionsnummer 556216-7451,

Regeringskansliet har via kommunstyrelsen remitterat Naturvårdsverkets förslag till förändring av förordningen om producentansvar för däck.. Miljödepartementet vill ha synpunkter

Enhetschef Lena Bäckman redovisar arbete utifrån fastslagen mätplan för patientnämnden 2020, avseende perioden januari-februari 2020.

Målgrupp: Lärare/pedagoger i förskola, Lärare/pedagoger i förskoleklass, Lärare/pedagoger i 1-3, Lärare/pedagoger 4-6, Lärare/pedagoger 7-9, Lärare/pedagoger gymnasium, Skolledare,

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att godkänna bokslut för kultur- och fritidsnämnden samt sända det till ekonomikontoret.. Beskrivning

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att avsatta medel om 100 tkr i 2020 års investeringsbudget för vårdsängar överförs till 2021