• No results found

12. Protokollsutdrag - Valberedningen, 2017-11-27, § 1 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i nämnderna för mandatperioden 2018-01-01 -2018-12-31

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "12. Protokollsutdrag - Valberedningen, 2017-11-27, § 1 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i nämnderna för mandatperioden 2018-01-01 -2018-12-31"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Diariekod: 024

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i nämnderna för mandatperioden 2018- 01-01 - 2018-12-31

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige beslut följande:

1. För mandatperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 väljs ledamöter och ersättare i nämnderna enligt bilagda förteckningar 1-9.

2. Till ordförande i barn- och ungdomsnämnden för mandatperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 väljs Soley Aksöz Lithborn (M), till 1:e vice ordförande väljs Carlos Romero (KD) och till 2:e vice

ordförande väljs Swapna Sharma (S).

3. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 väljs Magnus Ramstrand (KD), till 1:e vice ordförande väljs Bo Hallbert (M) och till 2:e vice ordförande väljs Tanja Bojovic (S).

4. Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 väljs Oscar Nyströmer (M), till 1:e vice ordförande väljs Gunnar Bergqvist (L) och till 2:e vice ordförande väljs Gunilla Wallén (MP).

5. Till ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 väljs Sonia Lunnergård (KD), till 1:e vice ordförande väljs Marie Hård (M) och till 2:e vice ordförande väljs Richard Meyer (S).

6. Till ordförande i stadsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2018- 01-01 – 2018-12-31 väljs Thomas Ardenfors (M), till 1:e vice ordförande väljs Seppo Karmitsa (KD) och till 2:e vice ordförande väljs Joakim Jonsson (S).

7. Till ordförande i trafik- och fastighetsnämnden för mandatperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 väljs Moa Rasmusson (L), till 1:e vice ordförande väljs Birgitta Schwinn (M) och till 2:e vice ordförande väljs Peter Godlund (MP).

8. Till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 väljs Henrik Thureson

(2)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

10. Till ordförande i vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 väljs Anna-Lena Johansson (L), till 1:e vice ordförande väljs Birgitta Sturesson (M) och till 2:e vice ordförande väljs Gunilla Hultman (S).

Beslutsexpediering:

Akt

(3)

Barn- och ungdomsnämnden

Ledamöter

Soley Aksöz Lithborn (M) Ordförande Rickard Truedsson (M)

Hanna Olofsson (M) Per Altenberg (L) Magnus Blixt (L)

Carlos Romero (KD) 1:e vice ordförande

Swen Bergling (KD)

Swapna Sharma (S) 2:e vice ordförande Juwanro Haddad (S)

Agneta Garnström (MP) Hannes Waldetoft (V)

Ersättare

Diana Mamendi (M) Peder Ekstrand (M)

Jacquline Anagrius Collin (M) Malin Barthelson (M)

Arman Karegar (L)

Christina Sternerup Falkenström (KD) Irina Alewert (SP)

Lars Westberg (S)

Farhiya Osman Mohamed (S) Leo Hellström (S)

Lasse Jäger (MP)

(4)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

Magnus Ramstrand (KD) Ordförande Bo Hallbert (M) 1:e vice ordförande Margaretha Svegander (M)

Andras Patay (M)

Christina Nelson Södersten (L) Ann-Charlotte Helmersson (L)

Tanja Bojovic (S) 2:e vice ordförande Bashar Tancro Hussein (S)

Jerker Dalunde (MP)

Ersättare

Birgitta Hultkvist (M) Latifeh Sedigheh Amiri (M) Ulf Boethius (L)

Ann-Charlotte Erixon (L) Jan Better (KD)

Irina Alewert (SP) Kerstin Edlund (S) Isis Lindfeldt (S) Rasmus Cedergren (V)

(5)

Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamöter

Oscar Nyströmer (M) Ordförande Henrik von Vegesack (M)

Lennart Friis (M)

Inger Hjalmarson Vertovec (M)

Gunnar Bergqvist (L) 1:e vice ordförande Olle Ireblad (KD)

Anne-Marie Leijon (S) Stig Nyman (S)

Gunilla Wallén (MP) 2:e vice ordförande

Ersättare

Cecilia Sedigh (M)

Katarina Lovén Väistö (M) VAKANT (M)

Rikard Kaiser (L)

Gunnar Lunnergård (KD) Rolf Wagner (SP)

Siv Enström (S) Christel Zabell (S) Joakim Nordlund (MP)

(6)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Socialnämnden

Ledamöter

Sonia Lunnergård (KD) Ordförande Marie Hård (M) 1:e vice ordförande Anders Hultkvist (M)

Peter Hellström (M) Hanna Clerkestam (L) Britt-Marie Lindberg (L)

Richard Meyer (S) 2:e vice ordförande Karin Lundqvist (S)

Kari Nortemo (S)

Ersättare

Kerstin Fryklund (M) Idun Palmgren (M) Tore Hamnegård (M) Paulina Brandberg (L) Gert Nordin (KD) Anki Elken (SP) Ylva Wibaeus (S) Örjan Grönlund (S) Rosie Karlsson (MP)

(7)

Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Thomas Ardenfors (M) Ordförande Per Gibson (L)

Seppo Karmitsa (KD) 1:e vice ordförande Joakim Jonsson (S) 2:e vice ordförande Peter Godlund (MP)

Ersättare

Marianne Lindmark (M) Rolf Olsson (M)

Björn Dellås (L) Anne-Marie Ek (S) Tahir Qureshi (V)

(8)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Trafik- och fastighetsnämnden

Ledamöter

Moa Rasmusson (L) Ordförande

Birgitta Schwinn (M) 1:e vice ordförande Maud Lindberg (M)

Erik Fahl (M)

Carlos Romero (KD) Irmeli Patricius (KD)

Peter Godlund (MP) 2:e vice ordförande Roger Sjöberg (S)

Berit Forsberg (S)

Ersättare

Gunnar Örnéus (M) Jonas Löfgren (M) Jasmine Lindblad (M) Per Lindgren (L) Jonas Hedman (KD) Göran Eidenert (SP) Lars-Olof Bäckman (S) Mariam Jeng (S) Per Wångstedt (MP)

(9)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Henrik Thureson (L) Ordförande

Åsa Söderbergh (M) 1:e vice ordförande Veronica Liedberg (M)

Michael Bergmanolson (M) Håkan Westin (M)

Per Åkerström (L) Gunnar Rubensson (KD)

Mette Hildingsson (S) 2:e vice ordförande Nemanja Kovacevic (S)

Oscar Martinpelto (S) Åsa Berner (MP)

Ersättare

Tommy Höijer (M) Karl-Evert Wannberg (M) Helena Lind Trotzenfeldt (M) Annika Dellås (L)

Ola Persson (L) VAKANT (KD) Anders Lovén (SP) Jan Elieson (S) VAKANT (S) Lasse Jäger (MP)

Leandro Andrade Diestra (V)

(10)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Valnämnden

Ledamöter

Benkt Kullgard (M) Ordförande Bo Johansson (L) 1:e vice ordförande Ragnar Ståhle (KD)

Johnny Rönnberg (SP) Margaretha Cantell (C)

Siv Gustavsson (S) 2:e vice ordförande Gunilla Wallén (MP)

Tahir Qureshi (V) VAKANT (SD)

Ersättare

Birgitta Schwinn (M) Peter Ahlström (L) Jonas Hedman (KD) Harriet Goliath (SP) Ewa Wenker (C) Bjarne Isacson (S) Jerker Dalunde (MP) Margaretha Petersson (V) VAKANT (SD)

(11)

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamöter

Anna-Lena Johansson (L) Ordförande Birgitta Sturesson (M) 1:e vice ordförande Jan Kvistrum (M)

Jan Elshult (M) Jonas Syrén (M) Per-Olof Lisén (L) Eva Ireblad (KD)

Gunilla Hultman (S) 2:e vice ordförande Gunnar Ljungberg (S)

Ingrid Måhl (MP) Tahir Qureshi (V)

Ersättare

Joakim Stockhaus (M) Christer Mårtensson (M) Åsa Nybacka (M) Franz Brejcha (M) Nina Gustafsson (L) Martha Duvell (KD) VAKANT (SP) Britt Stålhandske (S) Marija Nikolic (S) VAKANT (S)

Abbadit Tesfamicael (MP)

(12)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

References

Related documents

Till ordförande i trafik- och fastighetsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 – 2016-12-31 väljs Moa Rasmusson (L), till 1:e vice ordförande väljs Birgitta Schwinn (M) och till

Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2015- 01-01 - 2015-12-31 väljs Oscar Nyströmer (M), till l:e vice ordförande väljs Gunnar Bergqvist (FP) och till

• Kommunfullmäktige utser Björn Karlsson (M) som ledamot och Thorwald Larsson (FP) som ersättare i den gemensamma. överförmyndarnämnden för

Ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela

Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2014-01-01 - 2014-12-31 väljs Oscar Nyströmer (M), till 1:e vice ordförande väljs Gerry Johansson (FP) och till

[r]

Birgitta Sturesson (M) Ordförande Karin Rudling (L) 1:e vice ordförande Lilian Lama (S) 2:e vice ordförande Bert Christiansson (KD). Ersättare Eva Tunér (M) Gun-Lis Roos (L)

Till ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Henrik Thureson (L), till 1:e vice ordförande väljs Latifeh Amiri (M)