naturens eget träskydd Ytbehandling med tjärlek Trätjära, träskydd, asfalt & takvård

Full text

(1)

naturens träskydd eget

ytbehandling med tjärlek

trätjära, träskydd, asfalt & takvård

(2)

varför är trätjära

så bra på trä?

När du behandlar trä med någon av våra tjärprodukter tillför du de ämnen som träet behöver. Träkonstruktionen får en im- pregnering som hindrar fukt från att tränga in i träet och låter det andas. På så vis skyddas också träet från att torka ut och spricka.

Även de pigmenterade trätjärorna låter trästrukturen fram- träda och ytan åldras på ett vackert sätt. Den härliga tjärdof- ten – som avtar med tiden – avslöjar att du behandlat träet med naturens eget träskydd.

Under åtskilliga hundra år har trätjära använts i Norden för att skydda och bevara husfasader och träkonstruktioner. Man vet att vikingarna behandlade sina skepp med tjära för att skydda träet mot röta och många medeltida byggnader står sig väl än idag – om de behandlats regelbundet med trätjära.

Vill du vara säker på att din husfasad, altan, brygga eller dina utemöbler får det bästa skyddet – ska du impregnera träet med något riktigt beprövat.

en tjärleks- historia

naturens

träskydd eget

(3)

Trä är ett levande material. Klimatet, surt nedfall, UV-strålning, insekter och rötsvampar påverkar träytan negativt. Framförallt är det alger, mögel- och rötsvampar som gör störst skada.

När du behandlar en träfasad med trätjära tillförs de naturliga ämnen som trädet självt använder mot angrepp. Det är en av anledningarna till att alger och mögel har svårare att utveck- las på tjärade ytor.

Trätjära är en produkt från skogen. Tjäran framställs ge- nom torrdestillering av trä, framförallt tall. Tittar man tillbaka i tiden är det kådrika tallstubbar som gett den bästa trätjäran, eftersom kådan innehåller de ämnen som skyddar trädet mot bland annat röta och insektsangrepp. Idag används även an- dra delar av trädet. Beroende på vilken tallart som används vid framställningen får trätjäran olika lukt och färg. Som lös- ningsmedel används balsamterpentin som också utvinns ur trä. Till skillnad från många andra träskyddsmedel har alla de ämnen som finns i trätjära bildats i naturen.

En annan av trätjärans egenskaper är att den är milt antisep- tisk. Därför används den i en mängd olika farmaceutiska och veterinära produkter för behandling av bland annat hudsjuk- domar. Trätjära är en vanlig ingrediens i exempelvis hudsalva, tvål och schampo. Ett annat användningsområde är vård av hovar och klövar.

bra för

hud & hovar en ren

naturprodukt

(4)

storlekar art.nr 1-l BUrK... 60500401 3-l BUrK... 60500473 10-l BUrK ... 60500556

svarttjära

Svarttjära är en äkta trätjära förstärkt med svart pigment för att få bättre hållbarhet mot UV-strålning, framförallt på ytor som utsätts för starkt solljus. Det gör att denna mål- ningsprodukt passar utmärkt för moderna trähus som man vill ge en svart kulör och ett gott träskydd.

Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner. Har du flera burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras. Bästa resultatet fås om du utför appliceringen vid varm väderlek, minst 10° C, då tjäran är mer lättarbetad.

Åtgång: 5-8 m2/liter beroende på under- Att stryka huset med pigmenterad trä- lag.

tjära är en lite annorlunda upplevelse än att måla med dagens alkyd- eller akrylat- färger. Eftersom trätjära är en naturpro- dukt kan den variera något i utseende mellan olika produktioner. Har du flera burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras.

På så vis får du samma färgton på hela träytan. Det går också utmärkt att sprut- måla pigmenterad trätjära. Kontakta oss på Auson så berättar vi mer om vilken typ av utrustning som behövs etc.

tips vid målning

Innan du börjar måla är det viktigt att du rör om burkens innehåll ordentligt för att blanda ut pigmentet, som gärna vill sjunka till botten. Häll gärna över tjära i en

mindre, lätthanterlig burk och rör om ofta under målningsarbetet. För att undvika nyans-skillnader bör du alltid slutföra hela ytan som ska tjäras. Måla alltid nytt virke två gånger för bästa skydd mot fukt.

varmt väder gör jobbet lättare Eftersom trätjära till stor del består av flyktiga terpenoljor, neutrala oljor, harts- syror, feta syror och andra ämnen som finns naturligt i träd, kan den vara något trögflytande.

Därför rekommenderar vi att du målar vid varmt väder när tjäran mer lättar- betad. Då får du också det bästa mål- ningsresultatet. Trätjäran kan förtunnas med balsamterpentin (ca 20%) för att få bättre inträngning och en matt yta.

Auson Pigmenterad tjära är en ren na- turprodukt – och en av de utomhusfär- ger som klarade sig allra bäst i Folk- sams stora färgtest. Tjäran ger fasaden en klassisk, matt kulör och du kan se fram emot långa målningsintervall.

Dessutom går det utmärkt att måla om träfasader som tidigare behandlats med

traditionell rödfärg.

Tjäran tränger djupt in i träet och till- för de naturliga ämnen som trädet självt använder mot angrepp av mikroorga- nismer. Det är därför färgen klarade sig så bra från mögel- och algpåväxt i Folk- sams test av utomhusfärger.

vårda ditt hus med tjärlek

nu kan du måla över rödfärgen med en färgstark trätjära

tänker du

måla huset

med rödfärg?

tänk om.

(5)

storlekar art.nr 3-l BUrK... 60510473 10-l BUrK ... 60510556

storlekar art.nr 3-l BUrK... 60530473 10-l BUrK ... 60530556 storlekar art.nr

3-l BUrK... 60520473 10-l BUrK ... 60520556

bruntjära gultjära

rödtjära

rödtjära är en pigmenterad trätjära för ytbe- handling av bland annat träfasader. Genom att förädla tjäran, med dess träbevarande egenskaper, passar denna målningsprodukt även trähus med modern arkitektur och färgsättning. Det röda pigmentet skyddar mot solens UV-strålning och fasaden får en traditionell faluröd kulör. Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner. Har du fle- ra burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras. Bästa resultatet fås om du utför appliceringen vid varm väderlek då tjäran är mer lättarbetad.

Åtgång: 5-8 m2/liter beroende på underlag.

Gultjära är en traditionell trätjära som an- passats för att färgsätta och skydda såväl äldre trähus som de med modern arkitektur.

Tillsatsen av det gula pigmentet skyddar mot solens UV-strålning samtidigt som trä- panelens struktur framträder.

resultatet blir en ockragul kulör och ett trä- skydd som tränger in väl i fasaden.

Åtgång: 5-8m2/liter beroende på underlag.

Bruntjära är en klassisk trätjära med den bruna kulör som har sitt ursprung i national- romantiken under förra sekelskiftet.

Nu, drygt 100 år senare, är bruna trä- fasader åter populära. Bruntjära ger ett gott träskydd, skyddar mot nedbrytande UV-strålning och släpper fram trästruktu- ren. Precis som våra övriga pigmenterade trätjäror låter den träet andas.

Åtgång: 5-8m2/liter beroende på underlag.

2012 TOPPRESULTAT

I FOLKSAMS FÄRGTEST

(6)

BEHAND lAT MED

VAN lIG O

lJA

BEHAND lAT MED lJUS TJÄ

rOlJA

naturens eget träskydd

ljus Tjärolja från Auson är naturens eget träskydd. Metoden att använda tjära för att ge skydd åt trädetaljer har använts sedan urminnes tider. Den fungerar även idag! ljus Tjärolja är baserad på en mycket ljus milebränd trätjära som utvinns ur trädstubbar. Lösningsmedlet är en fin balsamterpentin som också utvunnits ur trä. Båda dessa ingredienser i vår tjärolja kommer ur naturliga processer och bidrar därför inte till ned- smutsningen av vår miljö.

åldras vackrare än med vanlig olja ljus Tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att det tor- kar ut och spricker. I torrt och sprucket trä kan vatten tränga ner vilket gör att träet börjar ruttna. Genom att förhindra ut- torkning förhindras också förruttnelse.

En annan angenäm effekt är att en altan behandlad med ljus Tjärolja inte mörknar på det sätt som vi nästan accep- terat som ett nödvändigt ont. Så behöver det inte bli! Med denna tjärolja kommer du att få en fin gråaktig yta med tydligt trämönster, som håller sig så i flera år. Det betyder också att det blir enklare att hålla trädäcket fint. En strykning med Ljus Tjärolja vartannat eller tredje år räcker.

Åtgång: 6–10 m2/liter, beroende på underlag.

tjärolja

Ljus

storlekar art.nr 3-l BUrK...60700472 10-l BUrK ...60700556

såhär används ljus tjärolja

trött på

missfärgade

trädäck?

En strykning vartannat eller vart tredje år räcker.

Ett bekvämt sätt att hålla altanen fin – länge.

Ljus TjäroLja gör deT enkLare aTT behåLLa TrädäckeTs

Ljusa nyans.

Behandling av tryckimpregnerat trä, trädäck, staket och öv- rigt obehandlat trä. Fråga oss om råd vid behandling av hårda trädslag t.ex. lärk.

Tänk på att underlaget ska vara torrt och rengjort. Olja på soltorkat virke, inte för tidigt på våren. Ny trall behandlas efter 6-12 månader med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Torka bort överflödet med trasa. Gammalt virke tvättas med stark trallrengöring eller klorin. Virket ska vara torrt vid behandling.

Rengör penslar med diskmedel/såpa eller balsamterpentin.

Trall behandlad med ljus tjärolja rengöres med såpa. Torktid:

ca 24 tim. Åtgång: ca 6-10 m2/lit.

(7)

storlekar art.nr

1-l BUrK... 60100441

3-l BUrK... 60100473

10-l BUrK ... 60100556

200 KG FAT ... 60100743

För ytbehandling av träbyggnader, spåntak, båtar. Äkta trätjära är en ren naturprodukt för ytbehandling av träbyggnader, spåntak, bå- tar mm. Även för hästhovar och klövar. Tjä- ran har god inträngningsförmåga på ohyvlat trä. Förtunning med balsamterpentin ger snabbare inträngning och mindre klibbighet. Ett gammalt recept för träbestrykning är en tredjedel av vardera äkta trätjära, bal- samterpentin och kokt/rå linolja. Åtgång: 2–4 m2/liter beroende på underlag. Kulör: Mörkbrun storlekar art.nr 1-l BUrK... 61100411

3-l BUrK... 61100473

10-l BUrK ... 61100556

200 KG FAT ... 61110743

impreX ljus specialtjära

storlekar art.nr 1-l BUrK... 60200401

3-l BUrK... 60200473

10-l BUrK ... 60200556

200 KG FAT ... 60201790 Är tillverkad på gammaldags, hantverks- mässigt vis genom bränning i tjärdal el- ler mila. råvaran är utvalda kådrika furu- stubbar. Tjäran är gyllenbrun och har hög hartshalt, låg beckhalt och hög renhet. Den höga hartshalten gör att kristaller bildas vid lagring, dessa smälter vid uppvärmning till 45-50°C. Hartsen kan bilda viss bottensats.

Tjäran används vid högt ställda krav på trä- behandling samt veterinärt vid t ex behand- ling av hovar och klövar. Förtunning med balsamterpentin rekommenderas för snab- bare inträngning och minskad klibbighet. Ett gammalt recept för träbestrykning är lika delar dalbränd trätjära, balsamterpentin och kokt eller rå linolja.

Åtgång: 2–4 m2/liter

beroende på underlag.

Kulör: Gyllenbrun

dalbränd trätjära

Imprex specialträtjära används för ytbe- handling av träbyggnader, båtar, spåntak mm. Imprex är fri från vatten och förore- ningar. Tjäran har god inträngningsförmåga, den konserverar träet och gör ytan vat- tenavvisande. Populär blandning för träbe- strykning är en tredjedel av vardera Imprex, kokt eller rå linolja och balsamterpentin.

Transparenta färgpastor kan tillsättas.

Åtgång: 2–4 m2/liter

beroende på underlag.

Kulör: ljusbrun

äkta trätjära

trätjära

naturens

träskydd eget

(8)

storlekar art.nr 3-l BUrK... 20800473 208-l FAT ... 20800721

storlekar art.nr 3-l BUrK... 60301473 10-l BUrK ... 60301556

storlekar art.nr 3-l BUrK... 20400473 storlekar art.nr

1-l BUrK... 20300401 3-l BUrK... 20300473 Är en klassisk kinaolja baserad på ”tung tree oil” kombinerad med linolja och lös- ningsmedel. Oljans extremt små molekyler ger den en överlägsen djupinträngning och har använts i alla tider för att skydda trä mot fuktinträngning och sprickbildning. Även lämplig för behandling av ädelträ typ teak och mahogny.

Åtgång: 1 liter till ca 4-10 m2

beroende på träets beskaffenhet.

För ytbehandling och mörklasering av järn- vägsslipers, stolpar, staket. Slipersolja är framställt på basis av äkta trätjära vilket ger en karakteristisk doft som avtar med tiden.

Trätjära är en naturprodukt som i århundra- den använts som träskyddsmedel. Slipers- olja strykes flödigt så att oljan kan tränga in i träet.

Åtgång: 1 liter till 5-8 m2 Kulör: Svart

Träoljan är vattenavvisande, skyddar träet mot uttorkning, sprickbildning och ned- smutsning. Framhäver och bevarar träets naturliga utseende.

Åtgång: 1 liter till ca 10 m2

roslagsmahogny bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av Dalbränd Tjära, linolja och Balsamterpentin. När du målar med roslagsmahogny kommer den underliggande träytan att lysa genom färg- skiktet som vid lasering.

Tjärlasyren har en unik förmåga att tränga djupt in i träet och ge en vattenav- visande yta som andas. Eftersom roslags- mahogny är mycket lättrinnande bör den appliceras tunt och läggas på två gånger.

Vid andra strykningen erhålls en mörkare mahognyton. Tänk på att låta ytan torka ordentligt mellan strykningarna. Den härliga doften av tjära avtar med tiden.

Åtgång: 2–10 m2/liter beroende på under- lag.

träskydd

för alla

typer

av trä

kinesisk träolja

träolja

roslags- mahogny

slipersolja

(9)

storlekar art.nr

1-l FlASKA ... 67000201

5-l DUNK ... 67000265

25-l DUNK ... 67000269

190 KG FAT ... 67000790

För ytskydd av trä, färgtillverkning, bland- ning med trätjära mm. storlekar art.nr 1-l FlASKA ... 67100201

5-l DUNK ... 67100265

25-l DUNK ... 67100269

190 KG FAT ... 67100790

För ytskydd av trä, färgtillverkning, bland- ning med trätjära mm.

övrigt träskydd rå linolja kokt linolja

storlekar art.nr 1-l FlASKA ... 66000201

5-l DUNK ... 66000265

25-l DUNK ... 66000259

175 KG FAT ... 66604790

Äkta balsamterpentin är ett biologiskt ned- brytbart lösningsmedel som används till späd ning av trätjära, linoljefärger mm.

balsam- terpentin

storlekar art.nr 1-l FlASKA ... 50100201

5-l DUNK ... 50100265

25-l DUNK ... 50100269

208-l FAT ... 50100722 För spädning av asfaltprodukter, färger mm samt rengöring av penslar och verktyg.

alifatnafta

(10)

storlekar art.nr 5-l BUrK... 10000405 10-l BUrK ... 10000406 20-l BUrK ... 10000408

storlekar art.nr 1-l BUrK... 10700401 5-l BUrK... 10700405 Fiberarmerat och gummiförstärkt asfalts- spackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t ex vid akuta lagningar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. För reparation av småskador, skarvsläpp och sprickor på papptak. Stör- re skarvar och blåsor (uppskäres) armeras med glasfiberväv. Tätningskitt passar även för reparation av plåtskarvar, på betong och trä samt för tätning av träbåtar. lätt att app- licera med spackelspade.

storlekar art.nr 5-l BUrK... 10500405 20-l BUrK ... 10500408 Tunnflytande asfaltlösning med fuktutdri- vande tillsatser. Tränger ner på djupet i underlaget och impregnerar och tätar. An- vänds för att grunda gamla och uttorkade papptak före renovering med Takmassa.

Även som förbehandling av ytor som skall fuktisoleras med Kallasfalt.

Åtgång: 0,3-0,5 lit/m2 beroende på under- lag.

Auson erbjuder ett komplett bitumenbaserat underhållsprogram för reno- vering av papp- och plåttak. Sortimentet innehåller bl a takmassa, primer, tätningskitt och klisterasfalt. Auson tillverkar även specialtjäror för tidigare stenkolstjäremålade ytor samt asfaltlösningar med varierande viskositet och olika egenskaper.

asfalt &

takvård

för nyläggning

& underhåll

Fiberarmerad och gummiförstärkt asfalt- massa som bildar en tät och elastisk yta.

Mycket motståndskraftig mot alla väder- typer. levereras färdig i lättstruken konsis- tens. Mycket uttorkad papp förbehandlas med vår Takmassa.

Åtgång: 0,5-1 lit/m2 beroende på underlag.

(mindre åtgång om ytan förbehandlas med Asfaltprimer)

takmassa takprimer tätningskitt

(11)

storlekar art.nr

1-l BUrK... 10800401

5-l BUrK... 10800405

För skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning, tätning av plåtskarvar, falsar och andra detaljer på tak. Klisteras- falt används vid klistring av sandbeströdda skarvar vid tätskikt av asfalt på trätak, samt till mindre reparationsarbeten. Åtgång: 1 liter till 10-15 m överläggsskarv storlekar art.nr 20-KG BUrK ... 11700218

Asfaltlagaren används för att laga hål, gro- par och spår i asfalt. Kan användas året om. storlekar art.nr 1-l BUrK... 10900401

5-l BUrK... 10900405

10-l BUrK ... 10900556

20-l BUrK ... 10900408 lättstruken asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavvisande yta på husgrunder och betongytor ovan och under jord. Kan även användas som skydd på järn- och plåtkon- struktioner under mark. Utspädd med 10 – 20% lacknafta kan Kallasfalt även användas som grundstrykning på uttorkad takpapp.

Åtgång: 0,3-0,5 lit/m2 beroende på under- lag.

klisterasfalt kallasfalt asfaltlagaren

(12)

Auson är ett renodlat kemiföretag som utvecklar och tillverkar produkter för rostskydd, ljuddämpning samt tak och träskydd. Genom ett ständigt utveck- lingsarbete, och nära samarbete med våra kunder, ligger våra lösningsme- delfria rostskyddsprodukter i absolut framkant. Vi marknadsför ett flertal väl- kända varumärken till bilindustrin, dess eftermarknad samt varvsindustrin.

Ett helhetskoncept som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och miljöan- passning.

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i SS-EN ISO 9001, ISO/TS 16949 och SS-EN ISO 14001, inklusive AFS 2001:1 Systematiskt arbets miljöarbete.

tradition & innovation

i kemisk förening

www.sommar.se

Auson AB, Verkstadsgatan 3, SE-434 42 Kungsbacka, Sweden Tel +46 (0)300-56 20 00 • Fax +46 (0)300-56 20 01 • www.auson.se

auson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :