Omledning enligt streckad linje.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

INFORMATION TILL BOENDE I NÄROMRÅDET

25/8 STÄNGS CYKELVÄGEN LÄNGS HUDDINGEVÄGEN NORRUT FÖR TRAFIK SAMT IN- OCH UTFART TILL ÄLGSKYTTEVÄGEN, OMLEDNING ENL KARTA.

EV FRÅGOR HÄNVISAS TILL TRAFIKVERKETS KUNDTJÄNST.

In- och utfart stängs för biltrafik 25/8.

Omledning enligt streckad linje.

GC-väg stängs för trafik 25/8.

Omledning enligt

streckad linje.

Figure

Updating...

References

Related subjects :