• No results found

Annorlunda geometri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Annorlunda geometri"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 7

KOPIERING TILLÅTEN • ALFA © LIBER AB 7

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

AKTIVITETSBLAD

Annorlunda geometri

MÖBIUS-BAND

Materiel: Tre pappersremsor som är ungefär 3 cm breda och ca 50 cm långa, tejp, sax

A Tejpa ihop ändarna på den första remsan på det sätt som bilden visar.

Ta sedan saxen och klipp pappersremsan på mitten. Vilket blir resultatet?

B Ta den andra remsan och vrid den ett halvt varv. Tejpa ihop ändarna.

Klipp sedan på mitten som med den första remsan. Vad får du för resultat nu?

C Den tredje remsan vrider du ett helt varv innan du tejpar ihop ändarna och klipper.

Vad händer nu när du klippt färdigt?

HUR KOMMER NI LOSS?

Materiel: 2 snören som är cirka 1 m långa

A Knyt fast var sitt snöre runt armlederna som bilden visar.

Lägg märke till att ni ska sitta fast i varandra.

B Uppgiften är att ni, utan att klippa av snöret, ska ta er loss från varandra.

Går det?

7

(2)

HEJ © LIBER AB 8

KOPIERING TILLÅTEN • ALFA © LIBER AB 8

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

AKTIVITETSBLAD 7

Annorlunda geometri

FACIT

1

3 2

References

Related documents

Du som har hörntomt ska om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10

Lean Lantbruk större företag för dem som har fyra sysselsatta eller fler och Lean Lantbruk mindre företag för dem som är enmansföretagare eller har upp till tre

Hushållningssällskapet och HIR Skåne samverkar med Arbetsförmedlingen med att hjälpa nyanlända till arbete inom de gröna näringarna, under perioden juni 2016 till juni

Vi kommer också att träffa representanter för de större handels- och grossistföretagen för att få reda på hur man tar sig in i deras sortiment och vilka förväntningar de har

Om du gör en anmälan för att du exempelvis ska byta en öppen spis till en braskamin eller byta till en ny braskamin behövs ingen fasadritning..

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd

Situationsplanen som är baserad på kartunderlaget du fått från oss innehåller information om tomten/fastigheten och visar var muren är placerad i förhållande till byggnader

Hellspong och Ledin skriver i sin klassiska textanalysbok Vägar genom texten att ”för att en text ska fungera måste vi uppfatta hur informationen flyter fram genom den från del