Projektdirektiv Institutionen för 2014-09-01 Tillämpad fysik och elektronik Stefan Berglund och Thomas Mejtoft

Full text

(1)

Institutionen för 2014-09-01 Tillämpad fysik och elektronik

Stefan Berglund och Thomas Mejtoft

(2)

Målsättning

Syftet med detta projekt är att ni ska få omsätta de kunskaper ni inhämtat under tidigare laborationer samt att ge tillfälle att skriva en teknisk kravspecifikation/projektspecifikation och teknisk rapport.

I samband med projektet får ni också tillfälle bekanta er med tillgänglighet, vidare har ni under projekttiden ett ypperligt tillfälle att ta ut svängarna och på egen hand inhämta ny kunskap inom området webbutveckling och databasteknik.

Teori

Leta reda på lämpligt material under rubrik Kursmaterial på kursens hemsida och på Internet i övrigt.

Genomförande

Under senare rubriker specificeras vad som ska återfinnas i det resulterande systemet, och vad som kan finnas med om man siktar på ett högre betyg på uppgiften.

För plus förväntas ni uppfylla två av de fyra krav som specificeras under rubrik Fördjupningsuppgifter. För dubbla plus förväntas ni uppfylla alla fyra krav.

Vi är väl medvetna om att vissa av de krav som specificeras kan kännas onödiga i det system ni bygger, men försök att hitta lämpliga användningsområden. I de fall ni inte hittar lämpliga användningsområden så lägger ni till detta i alla fall, bara för att visa rättande lärare att ni behärskar det som efterfrågas…

Redovisning

Information runt redovisning av ert projekt återfinns på kursens hemsida.

För att underlätta rättningsarbetet vill vi att ni i er rapport tydligt visar på att, och hur, ni löst samtliga de delar som krävs för den ambitionsnivå ni valt för ert projekt.

Uppgift

Generellt

1) Skapa ett databasdrivet system baserat på ASP.NET MVC (eller annat MVC som ni kommer överens med handledaren på kursen), där man via ett webbgränssnitt kan hämta, ändra och addera data i underliggande databas

2) Ändra och manipulera routing.

3) Webbgränssnittet ni utvecklar ska basera sig på någon form av mallar som gör det enkelt att addera och skapa nya sidor.

4) Applikationer ska innehålla en funktion för inloggning (säkerhetsnivån är inte lika viktig).

(3)

6) Implementera CRUD funktionalitet.

Tillgänglighet

7) I resulterande system ska man kunna skapa nya sidor (typ som i publiceringssystem, men det behöver givetvis inte vara ett sådant ni bygger). Inmatning ska utformas i enlighet med WCAG, med fieldset för text-innehåll och metadata.

I de sidor som skapas lägger ni till sidnamn, metataggar för descriptions och keywords, fyra eller fler, enligt Dublin Core. Även detta hantera ni från Code Behind, lagra och hämta den information ni behöver för sidan i er databas.

8) Utforma väl fungerande tabb-ordning på sidor för inmatning.

9) Resulterande kod (den som levereras till webbläsare) analyseras enligt w3c:s

rekommendationer. Lägg era sidor publikt så kan ni analysera dem med WebDeveloper (ett plugin till Firefox). Blir resulterande HTML-kod mindre bra åtgärdar ni givetvis detta.

Fördjupningsuppgifter

1) Implementera ytterligare minst 3 olika ”tekniker” som inte behandlats i kursen.

Exempelvis:

Implementera AJAX i ditt gränssnitt

Inloggning baserat på den teknik som följer med .NET-ramverket

Skicka e-post direkt från ditt system (kan vara bra om man ska skicka slumpade lösenord till nya användare)

Kryptering av data (man bör givetvis undvika att lösenord i klartext lagras i databasen) Byt ut SQL Server mot någon annan databashanterare.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :