Innehållsförteckning. Inledning. Datorkunskap DAA1201

Full text

(1)

1 Människan och datorn ... 1

Datorn i samhället ... 1

IT och samhället ... 1

Datorn i hemmet ... 2

Persondatorn och miljön ... 2

Återvinning av datorer ... 3

Datasäkerhet ... 3

Stöldskydd ... 3

Magnetism ... 3

Skydd mot intrång ... 4

Lösenord ... 4

Användaridentitet i nätverk ... 4

Sunt förnuft ... 4

Virus ... 5

Bakdörrsprogram ... 5

Hur sprider sig virus? ... 5

Skydd mot virus ... 5

Personlig integritet ... 6

Datainspektionen ... 6

Datalagen ... 6

Personuppgiftslagen ... 7

Upphovsrätt ... 7

Internetlagstiftning ... 7

Arbetsmiljön och datorn ... 7

Ergonomi ... 8

Arbeta med tangentbord ... 8

Arbeta vid bildskärmen ... 9

Flimriga bildskärmar ... 9

Tillämpningsuppgifter ... 9

Inledning Datorkunskap DAA1201

Boken är skriven utifrån de riktlinjer som anges i Statens skolverks kursplaner för kursen Datorkunskap (kurskod DAA1201), men lämpar sig lika bra för studieförbund, komvux, arbetsmarknadsutbildning, företagsutbildning eller självstudier. Kursen ska ge kunskaper om persondatorer, nätverk, internet, datasäkerhet, lagstiftning, ergonomi och miljö samt kunskaper att hantera program för text- behandling, layout, grafisk presentation, kalkylering, registerhantering och informationssökning.

Innehållsförteckning 2 Datorn och datorns delar ... 10

Vad är en dator? ... 10

Olika typer av datorer ... 10

Nätverksdatorer ... 10

Terminaler ... 10

Client/Server ... 10

Superdatorer ... 11

Stordatorer ... 11

Minidatorer ... 11

Persondatorn ... 11

Mac och PC ... 11

Bärbar dator ... 11

Persondatorns huvuddelar ... 12

Systemenheten ... 12

Centralenheten (CPU) ... 12

Klockfrekvens ... 12

Minnen ... 12

Hårddisken ... 13

Hårdvara ... 13

In- och utdataenheter ... 14

Cd och Dvd ... 14

USB-minne och diskett ... 14

Mus ... 14

Klicka med musen ... 15

Muspekarens utseende ... 15

Tangentbord ... 15

Tangenterna på tangentbordet ... 16

Joystick ... 17

Modem ... 17

(2)

Skanner ... 17

Bildskärmar ... 17

CRT-skärmar ... 17

LCD-skärmar ... 17

TFT-skärm ... 17

Bildskärmsstorlek och pixlar ... 18

Skrivare ... 18

Matrisskrivare ... 18

Bläckstråleskrivare ... 18

Laserskrivare ... 19

Plotter – kurvritare ... 19

Upplösning och utskriftskvalitet ... 19

Digitala kameror ... 20

Högtalare och ljud ... 20

Mjukvara – program till datorn ... 20

Administrativa program ... 20

Ordbehandlingsprogram ... 20

Kalkylprogram ... 21

Registerprogram och databaser ... 21

Layoutprogram... 21

Presentationsprogram ... 21

Systemprogramvara ... 21

Hjälp – datorn fungerar inte! ... 22

Garanti ... 22

Startar datorn alls? ... 22

Har du läst datorns manual? ... 22

Har datorn fått virus?... 22

Tillämpningsuppgifter ... 23

3 Operativsystemet Windows (Vista) 24

Starta Windows ...25

Logga in på konto ...25

Skrivbordet i Windows ...25

Ikoner ...25

Aktivitetsfältet ... 26

Knappen Start ... 26

Verktygsfältet Snabbstart ... 26

Inställningar i Windows ... 26

Understrukna bokstäver för tangentbordsnavigering ... 27

Starta och avsluta program ... 28

Menyer ... 28

Stänga och öppna fönster ... 29

Om Windows låser sig ... 29

Avsluta Windows ... 30

Använda menyer och dialogrutor ... 30

Snabbmenyer ... 32

Start-menyn ... 32

Dialogrutor ... 32

Öppna fönster ... 34

Öppna Papperskorgen ... 34

Storleksförändra ett fönster ... 35

Flytta ett fönster ... 35

Rullningslister ... 36

Maximera och Minimera ett fönster... 37

Kontrollpanelen... 37

Enkelklick... 37

Ikoner i Kontrollpanelen ... 38

Mappar, filer och enheter ... 39

Mappar och enheter ... 39

Disketten ... 39

Skicka till diskett ... 39

Visa diskettens innehåll ...40

Öppna och spara ...40

Filtypsbeteckningar ... 41

Filnamn ... 41

Skapa och spara en fil ... 42

Byta namn på filer ... 42

Utforskaren ... 42

Starta Utforskaren ... 43

Fält... 43

Verktygs- och Statusfält ... 43

Verktygsfältet med standardknappar ...44

Navigera till olika platser ...44

Visa filer på olika sätt ...44

Information om filerna ...44

Dolda filer ... 45

Sortera ... 45

Skapa en egen mapp ...46

Undermappar ...46

Kopiera filer ... 47

Dra och släpp ... 47

Markera flera filer ...48

Byta namn på filer ...48

Ta bort filer och mappar ... 49

Ta bort en mapp ... 49

Avsluta Utforskaren ... 49

Systemverktyg ... 50

Diskdefragmenteraren ... 50

Diskrensning ... 50

Hjälpfunktionen i Windows... 51

Tillämpningsuppgifter ... 52

3 Operativsystemet Windows (XP) ...53

Starta Windows ... 54

Logga in på konto ... 54

Skrivbordet i Windows ... 55

Ikoner ... 55

(3)

Aktivitetsfältet ... 55

Knappen Start ... 55

Verktygsfältet Snabbstart ... 55

Inställningar i Windows ... 56

Understrukna bokstäver för tangentbordsnavigering ... 56

Starta och avsluta program ... 57

Menyer ... 58

Stänga och öppna fönster ... 58

Om Windows låser sig ... 59

Avsluta Windows ... 59

Använda menyer och dialogrutor ...60

Snabbmenyer ... 62

Startmenyn ... 62

Dialogrutor ... 62

Öppna fönster ...64

Öppna Papperskorgen ...64

Storleksförändra ett fönster ... 65

Flytta ett fönster ... 65

Rullningslister ... 65

Maximera och Minimera ett fönster...66

Kontrollpanelen... 67

Enkelklick... 67

Ikoner i Kontrollpanelen ...68

Active Desktop ...68

Aktivera Active Desktop ... 69

Avaktivera Active Desktop ... 69

Mappar, filer och enheter ... 69

Mappar och enheter ... 69

Disketten ... 69

Skicka till diskett ... 70

Visa diskettens innehåll ... 70

Öppna och spara ... 70

Filtypsbeteckningar ... 71

Filnamn ... 71

Skapa och spara en fil ... 72

Byta namn på filer ... 72

Utforskaren ... 72

Starta Utforskaren ... 72

Verktygsfält ... 73

Verktygs- och Statusfält ... 73

Navigera till olika platser ... 74

Visa filer på olika sätt ... 74

Information om filerna ... 74

Dolda filer ... 74

Sortera ... 75

Skapa en egen mapp ... 76

Undermappar ... 77

Kopiera filer ... 77

Dra och släpp ... 78

Markera flera filer ... 78

Byta namn på filer ... 79

Ta bort filer och mappar ... 79

Ta bort en mapp ... 79

Avsluta Utforskaren ...80

Systemverktyg ...80

Diskdefragmenteraren ...80

Diskrensning ...80

Hjälpfunktionen i Windows... 81

Tillämpningsuppgifter ... 81

Kortkommandon ... 82

4 Ordbehandling med Word 2007 ....83

Starta Word 2007 ... 83

Skärmbilden ...84

Arbetsytan...84

Formateringsmarkeringar ...84

Linjal ...84

Verktygsfältet Snabbåtkomst ...84

Zoom-funktionen ... 85

Rullningslister ... 85

Visningslägen ...86

Utskriftslayout...86

Helskärmsläsning ...86

Andra visningslägen ...86

Hjälpfunktionen i Word ... 87

Statusfältet... 87

Statusfältets delar ...88

Aktivitetsfältet ...88

Skapa ett nytt dokument ...88

Öppna ett dokument ... 89

Börja skriva i Word ...90

Infoga text ...90

Skriva i Word ...90

Ta bort ord från en text... 91

Markera text med musen ... 91

Funktionen Klicka och skriv ... 92

Stavningskontroll ... 92

Lägg till i ordlistan ... 93

Grammatikkontroll ...94

Automatisk stavning och grammatikkontroll ...94

Synonymer ... 95

Ångra och gör om ...96

Spara dokument ...96

Spara och Spara som ...96

Spara dokument i olika filformat... 97

Filtypstillägg och filnamn ... 97

Ställ in visning av filtillägg ... 97

(4)

Spara i RTF-format... 98

Spara dokument för tidigare versioner av Word ... 98

Stänga ett dokument ... 98

Avsluta Word ...99

Stycken ...99

Avstånd före och efter stycken ...99

Styckeformatera rubriker ... 100

Klipp och klistra ... 100

Kopiera med musen... 100

Samla och klistra in flera objekt ... 101

Urklipp ... 101

Visa urklipp ... 101

Teckensnitt ... 101

Bokstäver och text ... 102

Truetype-teckensnitt... 102

Teckensnittslistan ... 102

Teckenstorlek ... 103

Välja stil på teckensnitt ... 103

Normal, kursiv, fet ... 103

Övriga attribut till teckensnitt ... 104

Ändra skiftläge ... 104

Text med kantlinjer och mönster ... 104

Förhandsgranska ... 104

Redigera i förhandsgranskningsläget ... 105

Utskriftsalternativ ... 106

Egenskaper ... 106

Sidintervall ... 106

Kopior ... 106

Skala ... 107

Markeringar ... 107

Skriva ut dokument ... 107

Skriva ut på båda sidor av pappret ... 107

Stående eller liggande sidformat ... 108

Skriva ut till fil ... 108

Justering av text ... 108

Styckeformat ... 108

Vänsterjustera text ... 108

Marginaljustera text ... 109

Centrera text ... 109

Högerjustera text ... 109

Radavstånd ... 109

Radavstånd i Word ...110

Indrag med linjalen ...110

Hängande indrag ...111

Första radens indrag ...112

Spalter ...112

Skapa en punktlista ...112

Ändra i en punktlista ...113

Punktlista via mini-verktygsfältet ...113

Numrerad lista ...114

Tabbar ...114

Ställa in tabbar med hjälp av linjalen ...114

Utfyllnad till tabb ...115

Avstavning...116

Automatisk avstavning...116

Manuell avstavning ...117

Sök och ersätt text i dokument ...117

Markera text med färgöverstrykning ...118

Ta bort en färgöverstrykning...119

Blanksteg och bindestreck ...119

Autokorrigering ... 120

Ta bort ord från autokorrigeringen ... 121

Tabeller ... 121

Tabellens delar ... 121

Tabellsymboler ... 121

Skapa en tabell ... 122

Tabellverktyg ... 122

Ändra radhöjden med musen ... 123

Ta bort tabelldelar ... 123

Ändra kolumnstorlek ... 123

Flytta tabell ...124

Lägga till nya kolumner och rader ...124

Snabbkommando för tabeller ...124

Mallar ...124

Dokumentmallar på datorn ... 125

Tema ... 126

Lägga till teman ... 126

Använda dokumentmall ... 127

Ändra befintlig dokumentmall ... 127

Ta bort dokumentmall ... 127

Använda Words befintliga formatmallar ... 127

Brytningar ... 128

Sidbrytningar ... 128

Avsnittsbrytningar ... 128

Infoga och ta bort brytning ... 128

Sidhuvud ... 129

Infoga sidhuvud... 129

Sidfot ... 130

Bilder och objekt ... 130

Objekt ... 130

Vad är ett objekt? ... 130

Lägga till figurer ... 130

Rektangel ...131

Flytta ett objekt ...131

Ändra storlek på ett objekt...131

Fyll ett ritat objekt med färg ...131

Infoga ClipArt-bilder ... 132

Ändra storlek på bild ... 133

Om trycksaker och layout ... 133

Budskapet... 133

(5)

Tillämpningsuppgifter ... 134

Kortkommandon ... 136

5 Kalkylering med Excel 2007 ...137

Starta Excel ... 137

Skärmbilden, arbetsytan och deras delar... 138

Verktygsfältet Snabbåtkomst ... 138

Menyfliksområdet ... 138

Kontextflikar ... 139

Markören ... 139

Flytta markören via tangentbordet ... 140

Med tangenten Enter ... 140

Med piltangenter eller tangenten Tabb ... 140

Flytta markören med musen ... 140

Markera cellområde ... 140

Markera med musen... 141

Markera med hjälp av tangentbordet ... 141

Formelfältet ... 141

Funktionen Autosumma ... 142

Använda bladflikar ... 143

Rullningslister ... 143

Statusfält ... 143

Använda zoomningsverktyget ... 143

Ändra visningssätt ... 144

Helskärm ... 144

Hantera fönstervyn ... 145

Ångra ... 145

Ångra flera steg ... 145

Gör om ... 145

Stänga arbetsbok ... 146

Skapa en ny arbetsbok, skriv och spara ... 146

Avsluta Excel ... 146

Öppna arbetsbok ... 147

Summering ... 147

Spara en arbetsbok ... 148

Ogiltiga tecken i filnamn ... 149

Spara en befintlig arbetsbok på hårddisk eller diskett ... 149

Spara en befintlig arbetsbok med ett annat namn (skapa en kopia)... 149

Ta bort arbetsbok ... 149

Autofyll ... 149

Smarta etiketter ... 150

Förhandsgranska och skriv ut ... 151

Förhandsgranska ett kalkylblad ... 151

Använd enkla utskriftsalternativ ... 152

Utskriftsformat ... 152

Marginaler ... 152

Sidformat... 153

Skalning ... 154

Pappersstorlek ... 154

Centrera vågrätt och lodrätt ... 154

Sidhuvud och sidfot ... 154

Skriva ut en arbetsbok ... 156

Ange utskriftsområde ... 157

Ta bort utskriftsområde ... 157

Arbeta med funktioner ... 157

Funktionen SUMMA ... 157

Fler vanliga funktioner ... 158

MEDEL ... 158

Formler ... 161

Skriva en formel genom att klicka på celler ... 162

Kopiera formler ... 163

Vanliga fel vid formelskrivning ... 165

Likhetstecknet är viktigt ... 165

Om du glömt parenteser ... 165

Hänvisning till en cell som innehåller text ... 165

Cirkelreferens ... 166

Rader och kolumner ... 166

Markera en rad eller kolumn ... 166

Markera flera rader och kolumner ... 166

Infoga rader ... 167

Infoga kolumner ... 167

Inställning av radhöjd ... 167

Inställning av kolumnbredd ... 167

Autopassa ... 168

Dölja kolumner eller rader ... 168

Ändra radhöjd eller kolumnbredd med musen ... 168

Formatera text och celler ... 169

Fet stil ... 169

Ändra storlek på text ... 170

Ändra teckensnitt ... 171

Ändra utseende på text via menyflik ... 171

Centrera, vänsterjustera och högerjustera ... 172

Färger och mönster ... 172

Teckenfärg ... 173

Kantlinjer ... 173

Talformat ...174

Stavningskontrollera en arbetsbok ...175

Diagram ...176

Skapa ett stapeldiagram ...176

Ändra färg och utseende på diagram ... 177

Infoga diagramrubrik ... 177

Förklaringsrutan ... 178

Storleksförändra diagram ... 178

Flytta och radera diagram ... 178

Formatera diagram ... 179

Ändra färger på staplar ... 179

Ändra diagramtyp ... 180

Objekt ... 180

(6)

Vad är ett objekt? ... 180

Ritverktygen... 180

Infoga objekt ... 180

Förändra ett ritat objekt ... 181

Radera ett objekt ... 181

Fyll ett ritat objekt med färg ... 182

Infoga ClipArt ... 182

Ändra storlek på objekt ... 183

Ta bort ett objekt ... 183

Tillämpningsuppgifter ... 183

Kortkommandon ... 183

6 Presentationer med PowerPoint 2007 ... 185

Vad är ett presentationsprogram? ... 185

Starta PowerPoint ... 185

Skärmbilden, arbetsytan och deras delar... 186

Namnlisten ... 186

Verktygsfältet Snabbåtkomst ... 186

Flikar och menyer ... 186

Bilder och Disposition ... 187

Anteckningsrutan ... 187

Statusfältet... 187

Använda zoomen ... 188

Steglös zoom ... 188

Skapa en presentation ... 188

Välja layout ... 190

Infoga en ClipArt-bild ... 190

Mini-verktygsfältet ... 191

Visningslägen ... 191

Normalläget ... 192

Bildsorteringsläget ... 192

Bildspelsläget ... 193

Anteckningsläget ... 193

Växla mellan bilder i visningslägen ... 193

Färdig eller tom bildlayout? ... 193

Lägg till en tom bildlayout ... 194

Skriva in text i en textruta ... 194

Skapa en textruta för text ... 194

Formatera text ... 195

Kursiv stil ... 195

Fet stil ... 195

Understrykning ... 195

Genomstrykning... 195

Skugga ... 196

Ändra skiftläge ... 196

Ändra teckensnitt ... 196

Teckenstorlek ... 196

Att flytta text med Dra- och släpp-metoden ... 197

Justera text ... 197

Centrera ... 198

Marginaljustera ... 198

Infoga, flytta och storleksförändra bildobjekt ... 198

Skala bildobjekt ... 199

Grafik ...200

Rita i PowerPoint ...200

Rita fyrkanter och cirklar ...200

Rita en rektangel ... 201

Rita en kvadrat ... 201

Rita en ellips och en cirkel ... 201

Färglägga bildobjekt ... 202

Bakgrundsfärg på presentationen ... 202

Att skriva ut en presentation ...204

Förhandsgranska utskriften ... 205

Välj utskriftsformat för presentationen ... 205

Åhörarkopior ... 205

Utskriftformat för overhead, diabild och banderoll 206 Overhead ...206

Ändra bildens orientering: stående eller liggande .. 207

Formgivning efter mallar ... 207

Ladda ner en onlinemall ... 208

Växla mellan teman och tillgängliga mallar...209

Spara en presentation som webbsida ... 210

Publicera presentationen på webben ...211

Infoga hyperlänk ... 212

Skapa hyperlänkar mellan presentationer ... 212

Upphovsrätt och WWW ... 213

Lagstiftning och ny teknik ... 213

Smarta etiketter ... 214

Stäng PowerPoint ... 214

Tillämpningsuppgifter ... 215

Kortkommandon ... 219

7 Registerhantering med Excel 2007 ...220

Skapa ett register ... 220

Starta Excel 2007 ... 220

Utforma ett enkelt register ... 220

Lägga till poster... 221

Vad är ett fält? ...222

Riktlinjer för listor ...222

Sök och Ersätt ...223

Ändra databasens struktur ... 224

Förhandsgranska och skriva ut ...225

Förhandsgranska ... 226

Skala sidan ... 227

Skriv ut markering ... 227

Marginaler, sidhuvud och sidfot ... 228

Arbeta med sortering ... 228

Poster och tomma celler ... 229

Sortera kolumnvis ... 230

(7)

Autofilter ... 231

Anpassat autofilter ... 232

Ta bort filter ...234

Avancerat filter ...234

Och/eller förhållanden ... 236

Jokertecken ... 237

Använda formler för att filtrera listor ... 238

Formulär ... 238

Lägga till poster med ett formulär ... 239

Villkor ... 240

Radera en post med hjälp av ett formulär ... 240

Formulär i listor med formler ...241

Delsummor ... 242

Sortera och använda delsummor ... 244

Spara arbetsbok med lösenord... 246

Öppna arbetsbok med lösenord ... 247

Ta bort lösenord ... 247

Skydda blad ... 247

Ta bort skydd från blad ... 248

Låsa vissa celler i ett kalkylblad ... 248

Återställ kalkylbladet ... 249

Skydda arbetsbok ...250

Låsa fönsterrutor ...250

Låsa upp fönsterrutor ...250

Pivottabell ... 251

Skapa en pivottabell ... 251

Beräkningsmetoder ... 253

Antal ... 253

Medel, Max och Min ... 253

Redigera en pivottabell ... 253

Ändra talformat ...254

Lägga till fält ...254

Ta bort fält ... 255

Flytta fält ... 255

Databasfunktioner ...256

Använda en databasfunktion ...256

Användbara databasfunktioner ...258

Tillämpningsuppgifter ... 259

8 Nätverk ... 261

Vad är ett nätverk? ... 261

Dela på lagringsutrymme och andra resurser ... 261

Elektronisk post i nätverk ... 262

Mötesbokning och konferenser ... 262

Olika typer av nätverk ... 262

Terminaler och klient-server ... 263

Lokala nätverk (LAN – Local Area Network) ... 263

Nätverkstopologi ...264

Bussnät ...264

Stjärnnät ...264

Distribuerad stjärna... 265

Ringnät ... 266

Datanät över större områden (WAN – Wide Area Network) ... 266

Tillämpningsuppgift ... 266

9 Söka information på internet ...267

Vad är internet? ... 267

Användningsområden för internet ... 267

E-post ... 267

World Wide Web ... 268

Diskussionsgrupper ... 268

Chatt ... 269

FTP ... 269

Elektronisk handel ... 269

Datakommunikation ... 270

Intranät ... 270

Säkerhet ... 270

Brandvägg ... 270

Kryptering ... 271

Virus ... 271

Vem äger internet? ... 271

Anslutningsmöjligheter ... 272

Modem, uppringd förbindelse ... 272

Vem ringer man? ... 272

Teckna abonnemang ... 272

ADSL och fast anslutning ... 273

Att tänka på när du väljer leverantör... 273

Webbläsare och World Wide Web ... 273

Webbläsare... 273

Ändra utseende på verktygsfält ... 274

Adresser ... 275

Att söka på internet ... 275

Ange startsida ... 276

Visningssätt ... 276

Att surfa på internet ... 277

Navigering ... 277

Öppna webbläsarens hjälpfunktion ... 278

Skriva ut en webbsida ... 278

Att skriva ut en länktabell ... 278

Att söka efter information på internet ... 279

Favoriter ... 279

Ta bort Favoriter ... 281

Att hitta vad du söker ... 281

Söksystem ... 281

Sökbegrepp ... 282

Söktips ... 283

Boolesk sökning ... 283

Stänga webbläsaren ... 283

Tillämpningsuppgift ... 283

(8)

10 Vad är Outlook 2007 ...296

Starta e-postprogrammet ...284

Skärmbilden ... 285

Navigeringsfönstret ... 285

Alternativ för navigeringsfönstret ... 285

Mapplistan ...286

Inkorgen ...286

Utkorgen...286

Skickat ...286

Borttaget ... 287

Sökmappar ... 287

Skräppost ... 287

RSS-flöde/filer ... 287

Andra genvägar ...288

E-post ...288

Kalender ... 289

Kontakter ... 289

Uppgifter ... 289

Anteckningar ... 289

Genvägar ... 289

Namnlisten ...290

Statusfältet (visa/dölj) ...290

Menyraden ...290

Arkiv ...290

Redigera ...290

Visa ... 291

Gå till ... 291

Verktyg ... 291

Åtgärder ... 292

Hjälp ... 292

Menyn Verktyg ... 292

Dialogrutan Alternativ ... 292

Verktygsfälten ... 293

Visa knappbeskrivning ... 293

Verktygsfältet Standard ... 293

Verktygsfältet Avancerat ...294

Verktygsfältet Webb ...294

Återställ verktygsfältet ... 295

Anpassade menyer och verktygsfält ... 295

Verktygsfältet Mini ... 295

Officeknappen ...296

Hjälpfunktionen i Outlook ...296

Att skicka och ta emot e-post ... 297

Versaler i e-postmeddelanden ... 298

Smileys ... 298

Grundfunktioner ... 298

Nytt konto för e-post ...299

E-postformat ...300

HTML ...300

Oformaterad text...300

RTF ...300

Skräppostfilter ...300

Skapa nytt meddelande ... 301

Skriva och skicka e-post ... 302

Radera text ... 302

Formatera text ... 303

Stavningskontroll ... 303

Redigera text ...304

Kopiera och klistra in ...304

Klippa ut ... 305

Kopiera text från annan källa ...306

Bifoga filer ...306

Adressera ...306

Skicka e-post ... 307

Skicka kopior av meddelandet ... 307

Hemlig kopia ... 307

Ta emot e-post ... 308

Meddelanden vid ankommande post ... 308

Svara på e-post ... 308

Vidarebefordra e-post ...309

Svara alla ...309

Ta bort meddelande ...309

Ångra borttagning ...309

Brevhantering i Inkorgen ... 309

Ordna efter ... 309

Sortera meddelanden ...311

Skriv ut ett meddelande ...312

Skriv ut bifogade filer ...312

Rensa postlådan ...313

Mottagarkvittens ...313

Leveranskvitto ...313

Läskvitto ... 314

Signatur ... 314

Skapa signatur ... 314

Ta bort signatur ...315

Hyperlänk ...315

Ta bort hyperlänk ... 316

Öppna och stäng ett meddelande ... 316

Markera/avmarkera ett meddelande ...317

Markera meddelandet som oläst/läst ...317

Adressboken ...317

Skapa en kontakt ...317

Ta bort kontakt ... 318

Stäng e-postprogrammet ... 318

Tillämpningsuppgifter ...319

Kortkommandon ... 320

11 Extra övningar ...321

Internetordlista ...324

Sakregister ...326

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :