Abrahamson  MagnusTyp  2  cystatiunivlekt

34  Download (0)

Full text

(1)

Namn GRUPP Befattning Huvudgrupp

Abrahamson  Magnus Typ  2  cystati univlekt Lärare

Acosta  Stefan Kärlkirurgi, professor/överläka Lärare

Agace  William Mucosal  Immun professor Lärare

Agardh  Anette Global  Hälsa, professor Lärare

Agardh  Daniel IKVM  Klin  vet univlekt,  adjunger Lärare

Agardh  Elisabet Oftalmologi, seniorprofessor Lärare

Ageberg  Eva Muskuloskelet univlekt Lärare

Ahlner  Elmqvist  Marianne Psykisk  Hälsa univlekt Lärare

Ahlström  Gerd Äldres  Vård, professor Lärare

Ahrén  Bo Medicin,  Edvi professor/överläka Lärare

Aine  Mattias Dmh-­‐Övriga postdoktor Lärare

Albin  Maria Cancer/Reprod univlekt/överläkar Lärare

Albinsson  Sebastian Molekylär  Kär univlekt,  biträdan Lärare

Andersson  Johan EMV  övrigt univlekt Lärare

Andersson  Roland Kirurgi,  Ande professor/överläka Lärare

Andersson  Tommy Exp  patologi, professor Lärare

Andréasson  Sten Oftalmologi, seniorprofessor Lärare

Ankerst  Jaro Medicin,  Edvi seniorprofessor Lärare

Argentzell  Elisabeth Arbete  o  Psyk postdoktor Lärare

Argentzell  Elisabeth AT  o  Akt.Vete univlekt,  biträdan Lärare Arheden  Håkan Klinisk  fysio professor/överläka Lärare

Artner  Isabella Scc,  Artner  I univlekt Lärare

Astermark  Jan Klin  koagul  m professor/överläka Lärare Atroshi  Isam Ortopedi,  Dah professor,  adjunge Lärare

Axelson  Håkan Molekylär  Tum professor Lärare

Baldetorp  Bo Onk  o  pat-­‐Kam professor Lärare

Barker  Roger Utv-­‐  och  Rege gästprofessor Lärare Baumgartner  Stefan Utv.Biol.  I  I professor Lärare

Beckman  Anders Allmänmed  och univlekt/distr.läk Lärare Bejerholm  Ulrika Arbete  o  Psyk professor Lärare Bellodi  Cristian Dmh,  Bellodi univlekt,  biträdan Lärare

Belting  Mattias Onk  o  pat-­‐Kam professor/överläka Lärare Bengtsson  Anders Reumatologi, professor/överläka Lärare

Bengtsson  Boel Oftalmologi, univlekt Lärare

Bengtsson  Fredrik Hjärnans  Sens univlekt Lärare

Bengzon  Johan Neurokirurgi, professor,  adjunge Lärare Bergenfelz  Anders Kirurgi,  Ande professor/överläka Lärare

Berggren  Vanja Klin  Cent  Häl univlekt Lärare

Berntorp  Erik Klin  koagul  m seniorprofessor Lärare Bjartell  Anders Urologi,  Bjar professor/överläka Lärare

Bjermer  Leif Lungmedicin, professor/överläka Lärare

Bjursten  Lars  Magnus Bioimplantatf seniorprofessor Lärare

Björck  Lars Infektionsmed seniorprofessor Lärare

Björk  Jonas Miljöepidemio professor Lärare

Björklund  Anders Neurobiologi, seniorprofessor Lärare

(2)

Björklund  Tomas Molekylär  Neu univlekt,  biträdan Lärare Björkman  Björkelund  Karin Psykisk  Hälsa univlekt Lärare Björkman  Per Klin  infektio professor/speciali Lärare

Björkman-­‐Burtscher  Isabel Diagnostisk  r univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Björkqvist  Maria Brain  Disease professor Lärare

Blom  Anna Proteinkemi, professor Lärare

Bodelsson  Mikael Anestesiologi professor/speciali Lärare

Borg  Åke Onk  o  pat-­‐MV, professor Lärare

Broberg  Palmgren  Karin Telomer,  Brob univlekt Lärare

Brogårdh  Christina Fysioterapi, univlekt/sjukgymn Lärare

Bruze  Magnus Dermatologi, seniorprofessor Lärare

Bryder  David Dmh-­‐utv.hemat professor Lärare

Brännström  Jonas Logopedi  fon univlekt Lärare

Cafaro  Caterina Innate  Imm  & postdoktor Lärare

Carlsson  Gunilla Aktivt  Hälso univlekt Lärare

Carlstedt  Ingemar EMV  övrigt seniorprofessor Lärare

Cedereke  Marie Psykisk  Hälsa univlekt Lärare

Cenci  Nilsson  Angela Basala  Gangli professor Lärare

Chapellier  Marion Leukemi,  Järå postdoktor Lärare

Ching  Lim  Hooi Dmh,  Scheding postdoktor Lärare

Chougule  Rohit  A Exp  Klin  Kemi postdoktor Lärare

Christensson  Anders IKVM  Klin  vet professor,  adjunge Lärare

Christensson  Bertil Infektionsmed professor/överläka Lärare Cilio  Corrado Endokrinologi professor/överläka Lärare Clausson  Carl-­‐Magnus Luftvägsinfla postdoktor Lärare

Collin  Mattias Infektionsmed univlekt Lärare

Dahlberg  Leif Ortopedi,  Dah professor/överläka Lärare Dahlbäck  Björn Klinisk  kemi, seniorprofessor Lärare

Dahlin  Lars Handkirurgi, professor/överläka Lärare

Danielsen  Nils Neurala  Gräns professor Lärare

Degerman  Eva Signaltransdu professor Lärare

Domingo-­‐Espin  Joan Med  Proteinve postdoktor Lärare

Drake  Anna  Maria Fysioterapi, univlekt Lärare

Drevenhorn  Eva Hälsofrämjand univlekt/sjuksköte Lärare

Duarte  Joao Experimentell univlekt,  biträdan Lärare Dudenhöffer-­‐Pfeifer  Monik Dmh-­‐utv.hemat postdoktor Lärare Durbeej-­‐Hjalt  Madeleine Muskelbiologi professor Lärare

Dustler  Magnus Diagn  radiolo postdoktor Lärare

Ebrahimi  Parvaneh Ortopedi,  Åke postdoktor Lärare

Edgren  Gudrun MedCUL professor Lärare

Edlund  Anna Endokrinologi postdoktor Lärare

Edvinsson  Lars Medicin,  Edvi seniorprofessor Lärare

Eek  Frida Fysioterapi, univlekt Lärare

Egesten  Arne Lungmedicin, professor/överläka Lärare

Ehinger  Mats Patologi,  Jir univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Ekberg  Olle Diagn  radiolo seniorprofessor Lärare

(3)

Ekblad  Eva Neurogastroen professor Lärare Ekelin  Maria Reproduktiv  h univlekt,  biträdan Lärare Ekelund  Ulf Medicin,  Edvi professor/överläka Lärare

Eklund  Mona AT  o  Akt.Vete seniorprofessor Lärare

Ekström  Per Oftalmologi, univlekt Lärare

Ekvall-­‐Hansson  Eva Fysioterapi, univlekt/fysiotera Lärare

Elding  Larsson  Helena IKVM  Klin  vet univlekt,  adjunger Lärare

Eliasson  Lena Endokrinologi professor Lärare

Ellberg  Carolina Onk  o  pat-­‐Kam postdoktor Lärare

Elmer  Eskil Klin  neurofys univlekt,  adjunger Lärare Elmståhl  Sölve Geriatrik,  El professor/överläka Lärare

Emmelin  Maria Global  Hälsa, professor Lärare

Englund  Emelie TCR,  Madsen  C postdoktor Lärare

Englund  Martin Ortopedi,  Dah univlekt/epidemiol Lärare

Engström  Gunnar Epidemiologi, professor Lärare

Engström  Thomas Kardiologi,  E gästprofessor Lärare

Erjefält  Jonas Luftvägsinfla professor Lärare

Erlandsson  Lena-­‐Karin Arbetsterapi, univlekt Lärare

Erlanson-­‐Albertsson  Charl Aptit  kontrol seniorprofessor Lärare

Erlinge  David Kardiologi,  E professor/överläka Lärare

Ertürk  Gizem Infektionsmed postdoktor Lärare

Evans  Axelsson  Susan Urologi,  Bjar postdoktor Lärare

Evilevitch  Alex Virus  Biofysi univlekt Lärare

Fellman  Vineta Pediatrik,  Lj seniorprofessor Lärare

Fernö  Mårten Onk  o  pat-­‐MV, professor Lärare

Fieblinger  Tim Basala  Gangli postdoktor Lärare

Fioretos  Thoas Barnleukemi, professor/överläka Lärare Flygare  Johan MolMed&Genterunivlekt,  biträdan Lärare

Forsberg  Anna Vård  I  Högtek professor/sjuksköt Lärare

Franks  Paul Genetisk  epid professor Lärare

Friberg  Hans Anestesiologi professor,  adjunge Lärare

Fürst  Carl  Johan Onk  o  pat-­‐MV, professor,  kallad Lärare Garcia  Calzon  Sonia Epigenetik  o postdoktor Lärare

Gard  Gunvor Fysioterapi, seniorprofessor Lärare

Garwicz  Martin Neuronanoscie professor Lärare

Geber  Therese Med  strålning postdoktor Lärare

Gefenaite-­‐Bakker  Giedre Aktivt  Hälso postdoktor Lärare

Geironson  Ulfsson  Linda Dmh-­‐Stem  Cell postdoktor Lärare

Gerdtham  Ulf Hälsoekonomi, professor Lärare

Ghosh  Fredrik Oftalmologi, professor/överläka Lärare

Gialeli  Chrysostomi Proteinkemi, postdoktor Lärare

Gisselsson  Nord  David Geninstabilit professor/speciali Lärare Giwercman  Aleksander Reproduktions professor/överläka Lärare

Giwercman  Yvonne Mol  repro  med univlekt Lärare

Glasdam  Stinne Hälsa  Tvärvet univlekt Lärare

Godaly  Gabriela Med  mikrobiol univlekt Lärare

(4)

Gomez  Maria Medicin,  Gome professor Lärare

Goncalves  Isabel Medicin,  Nils professor Lärare

Gorecki  Kamil Membrane  Prot postdoktor Lärare

Gottsäter  Anders Kärlkirurgi, professor,  adjunge Lärare Gouras  Gunnar Exp  Demensfor professor,  kallad Lärare

Granbom  Marianne Aktivt  Hälso postdoktor Lärare

Granbom  Marianne Aktivt  Hälso postdoktor Lärare

Greiff  Lennart ÖNH,  Magnusso professor,  adjunge Lärare

Groop  Leif Endokrinologi seniorprofessor Lärare

Grubb  Anders Cystatiner,  A seniorprofessor Lärare

Grundemar  Lars KlinKem-­‐Farma professor,  adjunge Lärare Grände  Per-­‐Olof Anestesiologi seniorprofessor Lärare

Grönberg  Caitriona Med  Proteinve postdoktor Lärare

Gullberg  Urban Leukemipatoge professor Lärare

Gummesson  Christina MedCUL univlekt Lärare

Gustafsson  Peik BUP,  Råstam univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Göransson  Olga Proteinfosfor univlekt Lärare

Haak  Maria Aktivt  Hälso univlekt Lärare

Hallström  Inger Barn  o  Familj professor Lärare

Hansen  Christian Molecular  Neu univlekt,  biträdan Lärare Hansén  Nord  Karolin Klin-­‐Gen,  Nor univlekt,  biträdan Lärare

Hansson  Jan-­‐Åke Hälsofrämjand univlekt Lärare

Hansson  Kristina Logopedi  fon univlekt Lärare

Hansson  Lars Psykisk  Hälsa seniorprofessor Lärare

Hansson  Oskar Minnesforskni professor/speciali Lärare

Hansson  Stefan Obstetrik  och professor/överläka Lärare

Heijl  Anders Oftalmologi, seniorprofessor Lärare

Hellmark  Thomas Njurmedicin, univlekt Lärare

Hellstrand  Sophie Endokrinologi postdoktor Lärare

Helms  Gunther Med  strålning univlekt Lärare

Hermansson  Ann ÖNH,  Magnusso univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Hermeren  Göran Medicinsk  eti seniorprofessor Lärare

Herwald  Heiko Infektionsmed professor Lärare

Hesslow  Germund Associativ  In seniorprofessor Lärare

Hofvander  Björn IKVL  Klin  vet univlekt,  adjunger Lärare

Holm  Cecilia Molekylär  End professor Lärare

Holmberg  Dan Autoimmunitet professor Lärare

Hovenberg  Hans BMC  service univlekt Lärare

Hultgårdh  Anna Kärlväggsbiol professor Lärare

Hübel  Marie Hälsa  Tvärvet univlekt Lärare

Håkansson  Anders  C Psykiatri,  We professor Lärare

Håkansson  Anders  P Exp  inf  med, professor Lärare

Håkansson  Carita Cancer/Reprod univlekt Lärare

Häcker  Udo Utv.Biol.  I  I professor Lärare

Högestätt  Edward Nerv-­‐Smärta, professor/överläka Lärare Höglund  Mattias Onk  o  pat-­‐MV, professor Lärare

(5)

Höglund  Peter KlinKem-­‐Farma professor/överläka Lärare Ingvar  Christian Kirurgi,  Ande seniorprofessor Lärare Isaksson  Marlene IKVM  Klin  vet professor,  adjunge Lärare

Ivars  Fredrik Immunology  Gr professor Lärare

Iwarsson  Susanne Ribbingska  Do professor Lärare

Jakobsson  Johan Molekylär  Neu univlekt Lärare

Jakobsson  Ulf Allmänmedicin professor/sjuksköt Lärare

Jansson  Tomas Medicinsk  tek univlekt Lärare

Jerkeman  Mats Onk  o  pat-­‐MV, professor,  adjunge Lärare

Jernström  Helena Onk  o  pat-­‐Kam univlekt Lärare Jirström  Karin Patologi,  Jir professor/överläka Lärare Johansson  Bertil Leukemi,  Joha professor/överläka Lärare

Johansson  Fredrik Associativ  In postdoktor Lärare

Johansson  Jan Kirurgi,  Ande professor,  adjunge Lärare Johansson  Martin Klinisk  patol univlekt/överläkar Lärare

Johansson  Mats Medicinsk  eti univlekt Lärare

Juliusson  Gunnar Scc,  Juliusso professor/speciali Lärare Järås  Marcus Leukemi,  Järå univlekt,  biträdan Lärare

Jönsson  Göran  B Onk  o  pat-­‐MV, univlekt Lärare

Jörntell  Henrik Hjärnans  Sens univlekt Lärare

Karlsson  Göran Dmh-­‐Stem  Cell univlekt,  biträdan Lärare

Karlsson  Magnus Ortopedi,  Åke professor/överläka Lärare

Karlsson  Stefan MolMed&Genterseniorprofessor Lärare Karpman  Diana Pediatrik,  Lj professor/överläka Lärare

Kempe  Maria Nanomed  o  Bio univlekt Lärare

Kirik  Deniz Brains,  Kirik professor Lärare

Kirkhorn  Tomas Medicinsk  tek univlekt Lärare

Kjellman  Pontus Onk  o  pat-­‐Kam postdoktor Lärare

Kokaia  Merab Epilepsicentr professor Lärare

Kokaia  Zaal Neurologi,  No professor Lärare

Krantz  Peter Rättsmedicin, univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Kristensson  Ekwall  Anna Vård  I  Högtek univlekt/ambulanss Lärare

Kristensson  Jimmie Aktivt  Hälso univlekt Lärare

Kurzejamska  Ewa Experimentell postdoktor Lärare

Källén  Karin Obstetrik  och professor Lärare

Källén  Kristina Klin  vet  Hels univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare Lahl  Katharina Virus  Recogni univlekt,  biträdan Lärare

Landin-­‐Olsson  Mona IKVL  Klin  vet professor,  adjunge Lärare

Larsson  Christer Tumörcellsbio professor Lärare

Larsson  Jonas MolMed&Genterprofessor Lärare

Larsson  Lennart Metabolom,  La seniorprofessor Lärare

Leanderson  Tomas Immunology  Gr professor Lärare

Leandersson  Karin Cancerimmunol professor Lärare

Leeb-­‐Lundberg  Fredrik Drug  target  d professor Lärare

Leffler  Hakon Galectins  And seniorprofessor Lärare

Lehn  Sophie Experimentell postdoktor Lärare

(6)

Lernmark  Åke Endokrinologi seniorprofessor Lärare

Leufstadius  Christel Arbetsterapi, univlekt Lärare

Levin  Tykjaer  Jörgensen  C Onk  o  pat-­‐MV, postdoktor Lärare

Lexell  Jan Rehabiliterin professor/överläka Lärare

Lexen  Annika Psykisk  Hälsa postdoktor Lärare

Ley  David Pediatrik,  Lj professor/överläka Lärare

Li  Jia-­‐Yi Neural  Plasti professor Lärare

Lidgren  Lars Ortopedi,  Dah seniorprofessor Lärare

Liedberg  Fredrik Urologi,  Lied univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Lilja  Hans Klinisk  kemi, professor Lärare

Lindgren  Arne Neurologi,  No professor/överläka Lärare Lindgren  Björn Barn  o  Familj seniorprofessor Lärare

Lindgren  Stefan Gastroenterol professor/överläka Lärare

Lindkvist  Karin Med  Structura univlekt Lärare

Lindström  Martin Socmed  &  Häls professor/överläka Lärare

Lindström  Mats Psykiatri,  Li univlekt/överläkar Lärare

Lindvall  Olle Neurologi,  No seniorprofessor Lärare

Ling  Charlotte Epigenetik  o professor Lärare

Liuba  Petru Pediatrik,  Lj univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Ljung  Rolf Pediatrik,  Lj seniorprofessor Lärare

Ljungberg  Michael Med  strålning professor Lärare

Lohmander  Stefan Ortopedi,  Dah seniorprofessor Lärare

Londos  Elisabet Minnesforskni professor/överläka Lärare Lopez  de  Lapuente  Portill Hematogenomikpostdoktor Lärare

Lundberg  Cecilia Cns  Genterapi professor Lärare

Lundgaard  Iben Glia-­‐Immune  I univlekt,  biträdan Lärare

Lundqvist  Pia Hälsa  Tvärvet univlekt Lärare

Lundvik  Gyllensten  Amanda Fysioterapi, univlekt Lärare

Lunsjö  Karl Ortopedi,  Dah univlekt,  adjunger Lärare

Luthman  Holger Endokrinologi professor Lärare

Löfqvist  Charlotte Aktivt  Hälso univlekt Lärare

Lövestam  Adrian  Monica Oftalmologi, univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare Madsen  Chris TCR,  Madsen  C univlekt,  biträdan Lärare Magnusson  Måns ÖNH,  Magnusso professor/överläka Lärare

Mahmutovic  Persson  Irma Med  strålning postdoktor Lärare Malm  Johan Klinisk  kemi, professor/överläka Lärare Malmgren  Fänge  Agneta Delaktighet  Å univlekt Lärare

Malmsjö  Malin Oftalmologi, professor/överläka Lärare

Malmström  Anders Matrixbiologi seniorprofessor Lärare

Malmström  Johan Infektionsmed univlekt Lärare

Mani  Katrin Glykobiologi, professor Lärare

Manjer  Jonas Kirurgi,  Thor professor/speciali Lärare

Mantani  Polyxeni Medicin,  Nils postdoktor Lärare

Marklund  Niklas Neurokirurgi, professor/överläka Lärare

Marzouka  Nour-­‐Al-­‐Dain Onk  o  pat-­‐MV, postdoktor Lärare

Massoumi  Ramin Mol  tumörpato univlekt Lärare

(7)

Mattsson  Sören Med  strålning seniorprofessor Lärare

Medstrand  Patrik Klinisk  virol professor Lärare

Meissner  Anja Vascular  Biol univlekt,  biträdan Lärare

Melander  Olle Endokrinologi professor/överläka Lärare

Merlo  Juan Socialepidemi professor/överläka Lärare

Mertens  Fredrik Barncancer,  M professor/speciali Lärare

Midlöv  Patrik Allmänmed  och professor/distrikt Lärare Minthon  Lennart Minnesforskni professor/överläka Lärare

Mitelman  Felix Cancerdatabas seniorprofessor Lärare

Mohapatra  Purusottam Exp  patologi, postdoktor Lärare

Mulder  Hindrik Molekyl  Metab professor Lärare

Månsson  Lexell  Eva Aktivt  Hälso univlekt,  biträdan Lärare

Nettelbladt  Ulrika Logopedi  fon seniorprofessor Lärare Nilbert  Mef Onk  o  pat-­‐MV, professor/överläka Lärare

Nilsson  Bengt-­‐Olof Kärlfysiologi professor Lärare

Nilsson  Björn Hematogenomikunivlekt Lärare

Nilsson  Jan Medicin,  Nils professor/överläka Lärare Nilsson  Johan Thoraxkirurgi professor,  adjunge Lärare

Nilsson  Kerstin Cancer/Reprod postdoktor Lärare

Nilsson  Maria  H Aktivt  Hälso univlekt Lärare

Nilsson  Markus Diagnostisk  r univlekt,  biträdan Lärare

Nilsson  Peter Medicin,  Nils professor/överläka Lärare

Nordenfelt  Pontus Infektionsmed univlekt,  biträdan Lärare Nordin  Fredrikson  Gunilla Medicin,  Nils professor Lärare

Nordmark  Eva Fysioterapi, univlekt Lärare

Norrving  Bo Neurologi,  No professor/överläka Lärare Norström  Eva Klinisk  kemi, univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare Odenholt  Inga Klin  infektio seniorprofessor Lärare

Odin  Per Neurologi,  No professor/överläka Lärare

Ohlsson  Bodil Medicin,  Nils professor/överläka Lärare Olsson  Håkan Onk  o  pat-­‐Kam seniorprofessor Lärare

Olsson  Lars  E Med  strålning professor/sjukhusf Lärare Olsson  Martin  L Transfusionsm professor/överläka Lärare

Olsson  Roger Kemisk  Biolog professor Lärare

Orho-­‐Melander  Marju Endokrinologi professor Lärare

Oudin  Åström  Daniel Allmänmedicin postdoktor Lärare

Palm  Angelica Hematogenomikpostdoktor Lärare

Parmar  Malin Utv-­‐  och  Rege professor Lärare

Pera  Edgar Scc,  Edgar  P professor Lärare

Pereira  Carlos  Filipe MolMed&Genterunivlekt,  biträdan Lärare

Perez  Maria  Thereza Oftalmologi, univlekt Lärare

Persson  Emma Luftvägsinfla postdoktor Lärare

Persson  Eva  I Hälsofrämjand univlekt Lärare

Persson  Eva-­‐Kristina Reproduktiv  h univlekt Lärare

Persson  Jan Obstetrik  och univlekt,  adjunger Lärare

Persson  Liselott Fysioterapi, univlekt Lärare

(8)

Persson  Lo Biogena  Amine professor Lärare

Petersén  Åsa Trans  Neuroen professor Lärare

Petersson  Ingemar Ortopedi,  Dah professor,  adjunge Lärare

Pietras  Kristian Experimentell professor,  kallad Lärare

Pircs  Karolina Molekylär  Neu postdoktor Lärare

Platonov  Pyotr Kardiologi,  E univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Porwit  Anna Patologi,  Jir professor,  kallad Lärare

Påhlman  Sven Molekylär  Med seniorprofessor Lärare

Radulovic  Visnja MolMed&Genterpostdoktor Lärare

Rajendran  Vijayalakshmi Oftalmologi, postdoktor Lärare Rasmussen  Birgit Äldres  Vård, professor/sjuksköt Lärare

Rauch  Uwe Kärlväggsbiol univlekt Lärare

Regnér  Sara Kirurgi,  Thor univlekt,  adjunger Lärare

Reid  Steven Experimentell postdoktor Lärare

Renström  Erik Endokrinologi professor Lärare

Richter  Johan MolMed&Genterprofessor,  adjunge Lärare

Ridderstråle  Martin Endokrinologi professor,  adjunge Lärare Riesbeck  Kristian Klin  mikrobio professor/överläka Lärare

Rignell-­‐Hydbom  Anna Miljöepidemio univlekt Lärare

Rosén  Birgitta Handkirurgi, univlekt/arbetster Lärare Rosén  Helena Hälsofrämjand univlekt,  biträdan Lärare

Rosengren  Björn Ortopedi,  Åke univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Rubertsson  Christine Reproduktiv  h professor/barnmors Lärare Rydberg  Millrud  Camilla Cancerimmunol postdoktor Lärare Rydén  Lisa Kirurgi,  Ande professor/överläka Lärare

Rylander  Lars Miljöepidemio univlekt Lärare

Ryman  Augustsson  Sofia Muskuloskelet postdoktor Lärare Råstam  Lennart Allmänmed  och seniorprofessor Lärare

Råstam  Maria BUP,  Råstam seniorprofessor Lärare

Rääf  Christopher Med  strålning univlekt Lärare

Rönnstrand  Lars Exp  Klin  Kemi professor Lärare

Saha  Sanjib Hälsoekonomi, postdoktor Lärare

Sahlén  Birgitta Logopedi  fon professor Lärare

Sahlin  Nils-­‐Eric Medicinsk  eti professor Lärare

Salford  Leif Neurokirurgi, seniorprofessor Lärare

Samuelson  Karin Hälsofrämjand univlekt Lärare

Saxne  Tore Reumatologi, seniorprofessor Lärare

Scheding  Stefan Dmh,  Scheding univlekt/överläkar Lärare Schmidtchen  Artur Dermatologi, professor/överläka Lärare

Schouenborg  Jens Neurofysiolog professor Lärare

Schwartz  Stefan Virus,  Schwar professor/överläka Lärare

Semple  John  W Trombocytimmuprofessor Lärare

Sigvardsson  Mikael Dmh,  Sigvards professor,  kallad Lärare

Sitnicka  Quinn  Ewa Dmh,  Sitnicka univlekt Lärare

Sivberg  Bengt Hälsa  Tvärvet seniorprofessor Lärare Sjödahl  Hammarlund  Cathar Fysioterapi, univlekt Lärare

(9)

Sjölander  Anita Cellpatologi, professor Lärare Sjöström-­‐Strand  Annica Barn  o  Familj univlekt Lärare Steding  Ehrenborg  Katarin Fysioterapi, univlekt,  biträdan Lärare

Steen  Stig Thoraxkirurgi seniorprofessor Lärare

Stjernquist  Martin Obstetrik,  St professor/överläka Lärare

Stjernswärd  Sigrid Psykisk  Hälsa univlekt Lärare

Strand  Sven-­‐Erik Med  strålning seniorprofessor Lärare

Ståhlberg  Freddy Diagnostisk  r professor Lärare

Sundgren  Pia Diagnostisk  r professor/överläka Lärare

Sundquist  Jan Allmänmedicin professor/distrikt Lärare Sundquist  Kristina Allmänmedicin professor/distrikt Lärare Svanborg  Catharina Innate  Imm  & seniorprofessor Lärare

Svedman  Cecilia Dermatologi, univlekt/överläkar Lärare

Svensson  Bengt Psykisk  Hälsa univlekt Lärare

Svensson  Henry IKVM  Klin  vet professor,  adjunge Lärare

Svensson  Peter Klin  koagul  m professor/speciali Lärare

Swärd  Karl Kärlfysiologi professor Lärare

Syk  Ingvar IKVM  Klin  vet professor,  adjunge Lärare

Sørensen  Ole  E Dermatologi, univlekt,  adjunger Lärare

Thorlacius  Henrik Kirurgi,  Thor professor/speciali Lärare Thorngren  Karl-­‐Göran Ortopedi,  Dah seniorprofessor Lärare

Tingström  Anders Psykiatri,  We professor/överläka Lärare

Tornberg  Åsa Fysioterapi, univlekt Lärare

Troein  Margareta Allmänmed  och seniorprofessor Lärare Turesson  Carl IKVM  Klin  vet professor,  adjunge Lärare

Tägil  Magnus Ortopedi,  Dah professor,  adjunge Lärare

Töger  Johannes Diagnostisk  r postdoktor Lärare

Tønnesen  Hanne Klin  Cent  Häl professor/bitr  öve Lärare

Törnqvist  Erna Vård  I  Högtek univlekt Lärare

Ugale  Amol Dmh-­‐utv.hemat postdoktor Lärare

V  Varga  Tibor Genetisk  epid postdoktor Lärare

Wagner  Darcy Lung  Bioengin univlekt,  biträdan Lärare

Valentin  Lil Obstetrik,  St seniorprofessor Lärare

Wan  Haixia Dmh-­‐utv.hemat postdoktor Lärare

van  Westen  Danielle IKVL  Klin  vet univlekt,  adjunger Lärare

Wang  Yongzhi Kirurgi,  Thor postdoktor Lärare

Wennerberg  Johan ÖNH,  Magnusso professor,  adjunge Lärare

Westergren-­‐Thorsson  Gunil Lungbiologi, professor Lärare Westin  Ulla Öron,  Näs  &  H univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare Westrin  Åsa Psykiatri,  We univlekt/ö-­‐läk/spe Lärare

Wieloch  Tadeusz Neurokirurgi, professor Lärare

Wierup  Nils Neuroendokrin univlekt Lärare

Vihinen  Mauno Protein  Bioin professor Lärare

Wihlborg  Monne Hälsa  Tvärvet univlekt Lärare

Vilhelmsson  Timmermand  Os Onk  o  pat-­‐Kam postdoktor Lärare

Wisén  Anita Fysioterapi, univlekt Lärare

(10)

Wollmer  Per Klinisk  fysio professor/överläka Lärare

Voss  Ulrikke Neurogastroen postdoktor Lärare

Yang  Minjun Cancergenomik postdoktor Lärare

Zackrisson  Sophia Diagn  radiolo univlekt/överläkar Lärare

Zygmunt  Peter Nerv-­‐Smärta, professor Lärare

Åkerström  Bo Infektionsmed professor Lärare

Åkeson  Jonas Anestesi,  Åke professor/överläka Lärare Åkesson  Kristina Ortopedi,  Åke professor/överläka Lärare

Åsman  Peter Oftalmologi, univlekt/överläkar Lärare

Öjehagen  Agneta Psykiatri,  We seniorprofessor Lärare Östergren  Per-­‐Olof Global  Hälsa, professor/överläka Lärare

Aaltonen  Kristina Onk  o  pat-­‐MV, forskare,  biträdan TA-personal mfl

Abdshill  Hodan Oftalmologi, laboratorieing TA-personal mfl

Adamsson  Emil IKVL  Klin  vet ekonom TA-personal mfl

Adolfsson  Sofia Onk  o  pat-­‐MV, forskare,  biträdan TA-personal mfl

af  Sillén  Ulrika Translationel personalsamordnare TA-personal mfl

Agardh  Johan Öron,  Näs  &  H projektkoordinator TA-personal mfl

Agardh  Maria Global  Hälsa, programsekreterare TA-personal mfl

Aguilar  Elena Global  Hälsa, administrativ  koor TA-personal mfl

Ahlenius  Henrik Neurologi,  No laboratorieforskar TA-personal mfl

Ahlqvist  Emma Endokrinologi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Ahlström  Minna Diagnostisk  r forskningsingenjör TA-personal mfl

Ahmad  Kiadaliri  Aliasghar Ortopedi,  Dah forskare,  biträdan TA-personal mfl

Ahrenfalk  Anna CRC serviceadministrat TA-personal mfl

Ainetoft  Loella Experimentell ekonomihandläggare TA-personal mfl

Ajanki  Tord Exodiab,  Rens kommunikationsstra TA-personal mfl

Ajore  Ram Hematogenomiklaboratorieforskar TA-personal mfl

Akbarshahi  Hamid Resp  Immunofa forskare,  biträdan TA-personal mfl

Alaridah  Nader MIG-­‐Övr  Forsk laboratorieass TA-personal mfl

Alattar  Abdul  Ghani MolMed&Genterforskningsingenjör TA-personal mfl

Alattar  Abdul  Ghani Transfusionsm forskningsingenjör TA-personal mfl

Albinsson  Sebastian Molekylär  Kär forskare TA-personal mfl

Alcacer  Cristina Basala  Gangli forskare,  biträdan TA-personal mfl

Alcacer  Cristina Basala  Gangli forskare,  biträdan TA-personal mfl

Aletras  Anthony Klinisk  fysio forskare TA-personal mfl

Ali  Neserin Luftvägar,  Li forskningsingenjör TA-personal mfl

Al-­‐Lababidi  Waleed Innate  Imm  & projektassistent  a TA-personal mfl

Allhorn  Maria Infektionsmed laboratorieforskar TA-personal mfl

Alm  Ann-­‐Sophie MV  hus teknik TA-personal mfl

Alm  Ann-­‐Sophie Mucosal  Immun teknik TA-personal mfl

Almgren  Peter Endokrinologi biostatistiker TA-personal mfl

Almgren  Åsa Ortopedi,  Åke databasadministrat TA-personal mfl

Altmark  Tim -­‐1  BMC teknik TA-personal mfl

Alvarado-­‐Kristensson  Mari Molekylär  pat forskare TA-personal mfl

Alves  Dias  Joana Nutritionsepi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Ambohm  Katarina Global  Hälsa, programsekreterare TA-personal mfl

(11)

Amnér  Gunilla MedCUL pedagogisk  utveckl TA-personal mfl

Anderberg  Håkansson  Lotta -­‐3  Kansli  M,  U utbildningsadminis TA-personal mfl

Andersson  Andreas Hälsovetenska administrativ  chef TA-personal mfl

Andersson  Anna Leukemi  Karak forskare TA-personal mfl

Andersson  Bodil-­‐T Hälsa  Tvärvet univadj TA-personal mfl

Andersson  Cecilia Resp  Immunofa forskare,  biträdan TA-personal mfl

Andersson  Gunilla Vård  I  Högtek univadj TA-personal mfl

Andersson  Hannah CRC  ln tekniker TA-personal mfl

Andersson  Helena Logopedi  fon forskningsadminist TA-personal mfl

Andersson  Kerstin Endokrinologi projektkoordinator TA-personal mfl

Andersson  Ketty Logopedi  fon univadj TA-personal mfl

Andersson  Kristina Medicin,  Edvi biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Andersson  Kristina  E Kärlfysiologi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Andersson  Linda Medicin,  Nils laboratorieing TA-personal mfl

Andersson  My Epilepsicentr forskare TA-personal mfl

Andersson  Sara Transgenenhet biomedicinsk  analy TA-personal mfl

André  Susanne Onk  o  pat-­‐Kam forskningsadminist TA-personal mfl

Angere  Lennart -­‐5  Kansli  M,  A kanslichef,  biträd TA-personal mfl

Annerstedt  Christina Hälsovetenska ekonom TA-personal mfl

Annersten  Karin Onk  o  pat-­‐MV, biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Ansar  Saema Medicin,  Edvi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Anzelius  Björn Brains,  Kirik forskningsingenjör TA-personal mfl

Appé  Sofia -­‐1  BMC teknik TA-personal mfl

Aradottir  Steina Onk  o  pat-­‐MV, laboratorieforskar TA-personal mfl

Arehov  Kim MV  hus tekniker TA-personal mfl

Arfwedson  Jenny -­‐3  Kansli  M,  U studievägledare TA-personal mfl

Arnadottir  Kolbrun Psykiatri,  We forskningsadminist TA-personal mfl

Arstam  Anna -­‐3  Kansli  M,  U utbildningschef TA-personal mfl

Arve  Sabine Reumatologi, projektassistent TA-personal mfl

Arvidsson  Ida Pediatrik,  Lj forskare,  biträdan TA-personal mfl

Arvidsson  Jesper Laboratorieme administrativ  chef TA-personal mfl

Arvidsson  Per Klinisk  fysio forskare,  biträdan TA-personal mfl

Asamoah  Benedict  Oppong Global  Hälsa, forskare,  biträdan TA-personal mfl

Askmyr  Maria Barnleukemi, laboratorieforskar TA-personal mfl

Aspberg  Anders Mol  skelettbi forskare TA-personal mfl

Aspegren  Linda BMC  ln tekniker TA-personal mfl

Assarsson  Eva Telomer,  Brob forskningsskötersk TA-personal mfl

Astermark  Annika Fysioterapi, univadj TA-personal mfl

Augustinsson  Annelie Vård  I  Högtek univadj TA-personal mfl

Axelberg  Helén Anestesiologi biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Axell  Elisabeth -­‐4  Kansli  M,  I internationell  che TA-personal mfl

Axelsson  Helena -­‐3  Kansli  M,  U studievägledare TA-personal mfl

Axelsson  Lena Exp  patologi, laboratorieing TA-personal mfl

Axling  Ulrika Molekylär  End forskare,  biträdan TA-personal mfl

Axmon  Anna Miljöepidemio statistiker TA-personal mfl

Bacos  Karl Epigenetik  o forskare,  biträdan TA-personal mfl

(12)

Baker  Sara Onk  o  pat-­‐MV, projektkoordinator TA-personal mfl

Baldo  Barbara Trans  Neuroen forskare,  biträdan TA-personal mfl

Bank  Matthias Bibliotek  och bibliotekarie TA-personal mfl

Barghouth  Mohammad Endokrinologi projektassistent TA-personal mfl

Barjosef  Hanna Laboratorieme ekonom TA-personal mfl

Basiri  Susan Innate  Imm  & biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Bauden  Monika Kirurgi,  Ande laboratorieing TA-personal mfl

Baudet  Aurelie Scc,  Juliusso laboratorieforskar TA-personal mfl

Baumgarten  Maria Infektionsmed biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Behm  Lina Äldres  Vård, univadj TA-personal mfl

Behrens  Karin Onk  o  pat-­‐Kam biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Beirup  Kerstin Neurokirurgi, laboratorieing TA-personal mfl

Bendahl  Pär-­‐Ola Onk  o  pat-­‐MV, forskare TA-personal mfl

Bengtson  Sara Vektorenheten forskningsingenjör TA-personal mfl

Bengtsson  Eva Medicin,  Nils forskare TA-personal mfl

Bengtsson  Marie Luftvägar,  Li forskningsingenjör TA-personal mfl

Bennet  Rasmus Endokrinologi biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Beran  Anna -­‐4  Kansli  M,  I internationell  koo TA-personal mfl

Berg  Tracy TCR,  Pietras laboratorieforskar TA-personal mfl

Berger  Karin Molekylär  Nut forskare TA-personal mfl

Berggren  Helene -­‐1  Kansli  M,  P rekryteringshandlä TA-personal mfl

Berggren  Nylund  Åsa Hälsovetenska administrativ  koor TA-personal mfl

Berggren  Simone BMC  ln teknik TA-personal mfl

Berglind  Fredrik Epilepsicentr forskare,  biträdan TA-personal mfl

Berglund  Anita Infektionsmed anslagsadministrat TA-personal mfl

Berglund  Lisa Medicin,  Gome forskare,  biträdan TA-personal mfl

Bergstrand  Mats Laboratorieme ekonomihandläggare TA-personal mfl

Bergström  Sara BMC  ln driftassistent TA-personal mfl

Bernhardsson  Christian Med  strålning forskare,  biträdan TA-personal mfl

Berntsson  Pia Biocare,  Piet vetenskaplig  samor TA-personal mfl

Bertilsson  Per-­‐Anders Endokrinologi forskningsingenjör TA-personal mfl

Bertilsson  Sara Hälsofrämjand univadj TA-personal mfl

Bexell  Daniel TCR,  Bexell  D forskare,  biträdan TA-personal mfl

Bibic  Adnan Lund  Universi forskningsingenjör TA-personal mfl

Billing  Eva-­‐Lotta  B Translationel ekonomiadministrat TA-personal mfl

Biloglav  Andrea Leukemi,  Joha laboratorieing TA-personal mfl

Björck  Jessica -­‐6  Kansli  M,  K webbredaktör TA-personal mfl

Björk  Mattias -­‐1  Bibliotek  o IT-­‐tekniker TA-personal mfl

Björkbacka  Harry Medicin,  Nils forskare TA-personal mfl

Björklund  Maria Dmh-­‐Övriga laboratorieing TA-personal mfl

Björklund  Maria Bibliotek  och bibliotekarie TA-personal mfl

Björner  Sofie Onk  o  pat-­‐Kam forskare,  biträdan TA-personal mfl

Blasco  Laia  Puig Onk  o  pat-­‐Kam projektassistent TA-personal mfl

Blennow  Catarina Onk  o  pat-­‐Kam biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Blom  Thomas Biomedicinsk huschef,  biträ TA-personal mfl

Blomgren  Anna Hälsovetenska forskningsadminist TA-personal mfl

(13)

Blom-­‐Nilsson  Ulrika Medicin,  Gome forskningsadminist TA-personal mfl

Bohlin  Isabell BMC  ln teknik TA-personal mfl

Bohs  Susanne AT  o  Akt.Vete projektadministrat TA-personal mfl

Borell  Mattias Medicin,  Gome systemingenjör TA-personal mfl

Borné  Yan Epidemiologi, forskningsskötersk TA-personal mfl

Bornesund  Daisy Luftvägsinfla biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Boström  Lovisa MedCUL amanuens  grundutbi TA-personal mfl

Brant  Marta Klin  mikrobio ingenjör TA-personal mfl

Branzén  Katarina Experimentell informatör TA-personal mfl

Brattström  Mattias -­‐5  Kansli  M,  A kanslichef TA-personal mfl

Brauer  Kerstin Klinisk  fysio instruktör TA-personal mfl

Braun  Sebastian Experimentell forskare,  biträdan TA-personal mfl

Broberg  Per Cancerepidemi statistiker TA-personal mfl

Brokop  Susanne Fysioterapi, univadj TA-personal mfl

Broomé  Gisela Fysioterapi, utbildningsadminis TA-personal mfl

Broström  Linus Medicinsk  eti univadj TA-personal mfl

Brudin  Pontus Experimentell ekonomihandläggare TA-personal mfl

Brunhoff  Håkansson  Cecili Klinisk  Genet forskare,  biträdan TA-personal mfl

Butrym  Marta Dermatologi, projektassistent TA-personal mfl

Bäck  Caroline Biomedicinsk huschef TA-personal mfl

Böiers  Charlotta MolMed&Genterforskare,  biträdan TA-personal mfl

Bökberg  Christina Äldres  Vård, univadj TA-personal mfl

Canals  Isaac Neurologi,  No forskare,  biträdan TA-personal mfl

Cao  Duojia Adaptive  Immu forskningsingenjör TA-personal mfl

Carlson  Jonas Kardiologi,  E forskare TA-personal mfl

Carlsson  Bosse Logopedi  fon utbildningsadminis TA-personal mfl

Carlsson  Bosse Arbetsterapi, utbildningsadminis TA-personal mfl

Carlsson  Pernilla -­‐5  Kansli  M,  A karriärcoach TA-personal mfl

Ceder  Yvonne Med  Molekylär forskare TA-personal mfl

Cederin  Klas Allmänmedicin systemingenjör TA-personal mfl

Chen  Jun MolMed&Genterforskningsingenjör TA-personal mfl

Chiatti  Carlos Delaktighet  Å forskare,  biträdan TA-personal mfl

Christiansson  Maria  U Onk  o  pat-­‐MV, laboratorieass  1:e TA-personal mfl

Cirenajwis  Helena Onk  o  pat-­‐MV, forskare,  biträdan TA-personal mfl

Claesson  Susanne Kirurgi,  Ande utbildningsadminis TA-personal mfl

Clark  Aprile Bibliotek  och bibliotekarie TA-personal mfl

Condelius  Anna Äldres  Vård, univadj TA-personal mfl

Connell  Hugh CRC föreståndare TA-personal mfl

Cordero  Eugenia Experimentell laboratorieass  1:e TA-personal mfl

Cornmark  Louise Klin-­‐Gen,  Nor forskare,  biträdan TA-personal mfl

Cronström  Anna Muskuloskelet forskare,  biträdan TA-personal mfl

Da  Rocha  Baez  Sol Utv.Biol.  I  I biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Dahl  Cecilia Minnesforskni forskningsskötersk TA-personal mfl

Dahl  Maria MolMed&Genterforskare,  biträdan TA-personal mfl

Dahlberg  Ingrid -­‐5  Kansli  M,  A fakultetssekretera TA-personal mfl

Dahlbäck  Olle IKVL  Klin  vet informatör TA-personal mfl

(14)

Dahlin  Anders Medicin,  Nils statistiker TA-personal mfl

Dahlman  Gull-­‐Britt Vård  I  Högtek univadj TA-personal mfl

Danielson  Katarina Experimentell ekonomihandläggare TA-personal mfl

Danielsson  Maria Hälsofrämjand univadj,  adjungera TA-personal mfl

Darabi  Anna Neurokirurgi, forskare TA-personal mfl

Dare  Degu Barn  o  Familj forskare,  biträdan TA-personal mfl

Daszkiewicz-­‐Nilsson  Joann Drug  target  d biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Davoudi  Mina Dermatologi, forskningsingenjör TA-personal mfl

Dawson  Elisabeth -­‐6  Kansli  M,  K kommunikatör TA-personal mfl

de  Jong  Ineke MolMed&Genterlaboratorieing TA-personal mfl

de  Marinis  Yang Endokrinologi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Debnath  Shubhranshu MolMed&Genterforskningsingenjör TA-personal mfl

Degerfält  Jan Onk  o  pat-­‐Kam univadj TA-personal mfl

Deierborg  Tomas Neuroinflamma forskare TA-personal mfl

Delin  Karin Hälsovetenska utbildningsadminis TA-personal mfl

Denisov  Vladimir Lund  Universi forskare TA-personal mfl

Devlin  Diana Experimentell utbildningsadminis TA-personal mfl

Dhapola  Parashar Dmh-­‐Stem  Cell bioinformatiker TA-personal mfl

Diamant  Zuzana Lungmedicin, forskare TA-personal mfl

Diehl  Annika MedCUL pedagogisk  utveckl TA-personal mfl

Dizeyi  Nishtman Mol  repro  med forskare,  biträdan TA-personal mfl

Donnér  Jakob BMC  service expert TA-personal mfl

Donnér  Jakob Infektionsmed expert TA-personal mfl

Douhan  Johanna Geriatrik,  El projektadministrat TA-personal mfl

Doyle  Alexander Dmh-­‐Genregl  L forskningsingenjör TA-personal mfl

Doyle  Colm Bibliotek  och biblioteks-­‐  och  IK TA-personal mfl

Dravins  Christina Logopedi  fon univadj TA-personal mfl

Dunér  Pontus Medicin,  Nils forskare,  biträdan TA-personal mfl

Dutius  Andersson  Anna-­‐Mar Medicin,  Gome biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Ebbesson  Anna Onk  o  pat-­‐MV, laboratorieing TA-personal mfl

Edsfeldt  Andreas Medicin,  Nils forskare,  biträdan TA-personal mfl

Edvinsson  Marie-­‐Louise Medicin,  Edvi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Ek  Fredrik Kemisk  Biolog forskare TA-personal mfl

Ek  Fredrik Kemisk  Biolog forskare TA-personal mfl

Ekberg  Björn BMC  service servicetekniker TA-personal mfl

Ekbjörn  Sofia BMC  ln teknik TA-personal mfl

Ekblad  Lars Onk  o  pat-­‐Kam forskare TA-personal mfl

Ekelin  Maria Reproduktiv  h univadj TA-personal mfl

Ekenstierna  Camilla Onk  o  pat-­‐Kam laboratorieing TA-personal mfl

Ekholm  Birgitte Medicin,  Edvi biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Eklund  Lisette Experimentell arbetsmiljösamordn TA-personal mfl

Ekman  Anna-­‐Karin Neural  Plasti forskningsadminist TA-personal mfl

Ekman  Björn Global  Hälsa, forskare TA-personal mfl

Ekman  Mari Molekylär  Kär forskningsingenjör TA-personal mfl

Ekstam  Lisa Delaktighet  Å univadj TA-personal mfl

Ekstrand  Joakim Psykiatri,  We forskare,  biträdan TA-personal mfl

(15)

Ekström  Henrik Geriatrik,  El forskare,  biträdan TA-personal mfl

Ekström  Simon Masspektromet forskningsingenjör TA-personal mfl

Elali  Eliana CRC receptionist TA-personal mfl

Elbing  Tobias BMC  service serviceassistent TA-personal mfl

Elfverson  Stina Aktivt  Hälso forskningsadminist TA-personal mfl

Eliasson  Linda Neuronanoscie vetenskaplig  samor TA-personal mfl

Eliasson  Micael BMC  service servicetekniker TA-personal mfl

Elmazoska  Iris MedCUL amanuens  grundutbi TA-personal mfl

Elowsson  Rendin  Linda Lungbiologi, forskare,  biträdan TA-personal mfl

Engblom  Jan-­‐Erik CRC servicetekniker TA-personal mfl

Engdahl  Patrik Arbete  o  Psyk projektassistent  a TA-personal mfl

Engelbertsen  Daniel Medicin,  Nils forskare,  biträdan TA-personal mfl

Englund  Johansson  Ulrica Oftalmologi, forskare TA-personal mfl

Engsmar  Fredrik Bibliotek  och systemadministratö TA-personal mfl

Engström  Karin Telomer,  Brob forskare TA-personal mfl

Ennerberg  Camilla -­‐4  Kansli  M,  I internationell  koo TA-personal mfl

Enver  Tariq Hemato  Linné, forskare TA-personal mfl

Erdal  Björn Bibliotek  och IT-­‐tjänsteansvarig TA-personal mfl

Erfurth  Eva  Marie Medicin,  Edvi forskare TA-personal mfl

Erici  Sten MedCUL pedagogisk  utveckl TA-personal mfl

Ericson  Ulrika Endokrinologi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Ericsson  Peter Neurokirurgi, laboratorieforskar TA-personal mfl

Eriksson  Cecilia Neuronanoscie forskare TA-personal mfl

Eriksson  Elzbieta MV  hus driftassistent TA-personal mfl

Eriksson  Julia CRC  ln tekniker TA-personal mfl

Eriksson  Sophie Onk  o  pat-­‐Kam forskare,  biträdan TA-personal mfl

Erlandsson  Andreas -­‐1  Bibliotek  o IT-­‐tekniker TA-personal mfl

Erlandsson  Eva Stemtherapy, laboratorieing TA-personal mfl

Esbjörnsson  Cecilia -­‐3  Kansli  M,  U utbildningsadminis TA-personal mfl

Esbjörnsson  Joakim Medicinsk  mik forskare TA-personal mfl

Esfandyari  Javanshir TCR,  Bexell  D biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Esguerra  Jonathan Endokrinologi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Eskilsson  Maria -­‐1  BMC tekniker TA-personal mfl

Everlund  Karin BMC  ln sassist TA-personal mfl

Evertsson  Thomas Bibliotek  och biblioteksass TA-personal mfl

Falk  Olsson  Christina Nerv-­‐Smärta, laboratorieing TA-personal mfl

Faxius  Linda Endokrinologi biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Feltborg  Åse -­‐3  Kansli  M,  U studievägledare TA-personal mfl

Fernandez  Celine Endokrinologi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Fernando  Rene Laboratorieme ekonom TA-personal mfl

Fex  Angelika Hälsa  Tvärvet univadj TA-personal mfl

Fex  Malin Molekyl  Metab forskare TA-personal mfl

Filipazzi  Daniel Onk  o  pat-­‐MV, IT-­‐ingenjör TA-personal mfl

Finck  Robert Med  strålning forskare TA-personal mfl

Flasch  Alicja Neural  Plasti biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Flores  Bjurström  Carmen Dmh-­‐Stem  Cell forskare,  biträdan TA-personal mfl

(16)

Folker  Tina Handkirurgi, forskningsadminist TA-personal mfl

Follin  Cecilia Medicin,  Edvi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Forsare  Carina Onk  o  pat-­‐MV, forskningsingenjör TA-personal mfl

Forsberg  Alexandra -­‐2  Bibliotek  o bibliotekarie TA-personal mfl

Forsberg  Cecilia Onk  o  pat-­‐MV, forskningsingenjör TA-personal mfl

Forsberg-­‐Nilsson  Annett BMC  service laboratorieass TA-personal mfl

Forsell  Lena Vård  I  Högtek univadj TA-personal mfl

Forsell  Lena Vård  I  Högtek univadj TA-personal mfl

Forslid  Anders Universitetsv veterinär TA-personal mfl

Francardo  Veronica Basala  Gangli forskare,  biträdan TA-personal mfl

Frank  Henrik -­‐3  Bibliotek  o IT-­‐tekniker TA-personal mfl

Franzén  Tekla -­‐1  BMC teknik TA-personal mfl

Frick  Inga-­‐Maria Infektionsmed forskare TA-personal mfl

Friis  Mette AT  o  Akt.Vete projektassistent TA-personal mfl

Frondelius  Kasper Global  Hälsa, programsekreterare TA-personal mfl

Frost  Niklas Bibliotek  och IT-­‐samordnare TA-personal mfl

Frostner  Björn Onk  o  pat-­‐MV, forskningsadminist TA-personal mfl

Försti  Asta Allmänmedicin forskare TA-personal mfl

Gagnemo  Persson  Rebecca Hälsofrämjand univadj TA-personal mfl

Gallo  Widet Endokrinologi laboratorieing TA-personal mfl

Ganrot  David -­‐2  Kansli  M,  E ekonom TA-personal mfl

Gard  Thomas Endokrinologi administrativ  samo TA-personal mfl

Gawlik  Kinga Muskelbiologi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Gefors  Lina Lund  Universi forskningsingenjör TA-personal mfl

Gelkner  Liselott -­‐2  Kansli  M,  E ekonom TA-personal mfl

George  Anthony Onk  o  pat-­‐MV, laboratorieing TA-personal mfl

Geres  Susanne -­‐1  BMC teknik TA-personal mfl

Geres  Susanne Utv-­‐  och  Rege teknik TA-personal mfl

Ghasemi  Azar  Ali Neurofysiolog ingenjör TA-personal mfl

Gidlöf  Olof Kardiologi,  E forskare,  biträdan TA-personal mfl

Gidlöf  Ritha Lund  Universi laboratorieforskar TA-personal mfl

Giordano  Giuseppe  Nicola Genetisk  epid forskare,  biträdan TA-personal mfl

Glodzik  Dominik Onk  o  pat-­‐MV, forskare,  biträdan TA-personal mfl

Gonzalez  Ernesto Drug  target  d forskare TA-personal mfl

Gottschalk  Michael Lund  Universi laboratorieforskar TA-personal mfl

Gourdon  Pontus Membrane  Prot forskare TA-personal mfl

Graber-­‐Soudry  Anna -­‐4  Kansli  M,  I internationell  koo TA-personal mfl

Grafström  Gustav Lund  Universi laboratorieforskar TA-personal mfl

Granlöv  Anja -­‐1  Bibliotek  o IT-­‐samordnare TA-personal mfl

Gremsperger  Gabriella Endokrinologi ingenjör TA-personal mfl

Grims  Charlotta Biomedicinsk veterinär TA-personal mfl

Gränse  Mia Biomedicinsk forskningsadminist TA-personal mfl

Grönlund  Susanne Infektionsmed teknik TA-personal mfl

Grönning  Hansen  Marita Stemtherapy, forskningsingenjör TA-personal mfl

Gudmundson  Elin Exp  patologi, forskningsadminist TA-personal mfl

Gudmundson  Elin Translationel institutionsadmini TA-personal mfl

(17)

Gullstrand  Birgitta Reumatologi, laboratorieforskar TA-personal mfl

Gunnarsson  Johan -­‐1  Bibliotek  o IT-­‐tekniker TA-personal mfl

Gunnarsson  Lena Njurmedicin, biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Gunnarsson  Lena  B IKVL  Klin  vet administrativ  chef TA-personal mfl

Gunnarsson  Rebeqa Leukemi,  Joha forskare,  biträdan TA-personal mfl

Gustafsson  Birgitta  Å Hälsa  Tvärvet univadj TA-personal mfl

Gustafsson  Per CRC vaktmästare TA-personal mfl

Gustafzelius  Hanna Global  Hälsa, programsekreterare TA-personal mfl

Gustavsson  Christina Gastroenterol forskningsadminist TA-personal mfl

Gustavsson  Tina huset teknik TA-personal mfl

Gårdling  Jenny Vård  I  Högtek univadj TA-personal mfl

Gällentoft  Lina Neuronanoscie forskare,  biträdan TA-personal mfl

Göransson  Håkan IKVL  Klin  vet ekonom TA-personal mfl

Göransson  Marieanne Neurokirurgi, utbildningsadminis TA-personal mfl

Hagman  Lena Hälsovetenska praktikförmedlare TA-personal mfl

Halje  Pär Integrativ  Ne forskare,  biträdan TA-personal mfl

Hall  Sara Minnesforskni assistent  klinisk TA-personal mfl

Hallgren  Oskar Lungmedicin, laboratorieforskar TA-personal mfl

Hammaburg  Thorsten Laboratorieme ekonom TA-personal mfl

Hammarberg  Anna Molekylär  Neu forskningsingenjör TA-personal mfl

Hammarlund  Emma Molekylär  Med forskare TA-personal mfl

Hamrefors  Emma IKVM  Klin  vet ekonomiadministrat TA-personal mfl

Hansdotter  Frida Global  Hälsa, projektkoordinator TA-personal mfl

Hansdotter  Åsa Laboratorieme kommunikatör TA-personal mfl

Hansen  Anna  S Brains,  Kirik teknik TA-personal mfl

Hansén  Nord  Karolin Klin-­‐Gen,  Nor forskare TA-personal mfl

Hansson  Eva Obstetrik  och biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Hansson  Helena  C Epihealth,  Ni assistent  (adminis TA-personal mfl

Hansson  Håkan -­‐2  BMC driftledare TA-personal mfl

Hansson  Jennifer Molekylär  Tum laboratorieforskar TA-personal mfl

Hansson  Jenny Dmh,  Hansson forskare,  biträdan TA-personal mfl

Hansson  Julia Lund  Universi ekonom TA-personal mfl

Hansson  Linda BMC  ln teknik TA-personal mfl

Hansson  Ola Endokrinologi forskare TA-personal mfl

Hansvik  Per BMC  service ingenjör TA-personal mfl

Happonen  Lotta Infektionsmed forskare,  biträdan TA-personal mfl

Haraldsson  Karin Onk  o  pat-­‐MV, forskningsingenjör TA-personal mfl

Harbst  Katja Onk  o  pat-­‐MV, forskare,  biträdan TA-personal mfl

Hatem  Gad Endokrinologi projektassistent TA-personal mfl

Hauri  Simon Infektionsmed forskare,  biträdan TA-personal mfl

Hedelius  Anna Allmänmedicin biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Hedenfalk  Ingrid Onk  o  pat-­‐MV, forskare TA-personal mfl

Hedlund  Lena Fysioterapi, univadj,  adjungera TA-personal mfl

Hegardt  Cecilia Onk  o  pat-­‐MV, forskare,  biträdan TA-personal mfl

Heiberg  Einar Klinisk  fysio forskare TA-personal mfl

Heidenblad  Emmy IKVL  Klin  vet personalsamordnare TA-personal mfl

(18)

Heissler  Simon Klin  vet  Hels utbildningssamordn TA-personal mfl

Heister-­‐Trygg  Boel Logopedi  fon univadj TA-personal mfl

Hell  Marika Ortopedi,  Åke forskningsadminist TA-personal mfl

Hellgren  Susanna MedCUL amanuens  grundutbi TA-personal mfl

Hellman  Karin Kemisk  Biolog tekniker TA-personal mfl

Hellsten  Rebecka Urologi,  Bjar laboratorieforskar TA-personal mfl

Hemle  Jerntorp  Sofia Hälsa  Tvärvet univadj TA-personal mfl

Hemminki  Kari Allmänmedicin forskare TA-personal mfl

Henriksson  Johanna MedCUL amanuens  grundutbi TA-personal mfl

Hien  Tran  Thi Innate  Imm  & forskare,  biträdan TA-personal mfl

Hilborn  Ingrid Aktivt  Hälso forskningsadminist TA-personal mfl

Hillman  Magnus Medicin,  Edvi forskare TA-personal mfl

Hindy  George Endokrinologi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Hindy  George Endokrinologi forskare,  biträdan TA-personal mfl

Holm  Karolina Onk  o  pat-­‐MV, forskare,  biträdan TA-personal mfl

Holm  Lucas Logopedi  fon univadj TA-personal mfl

Holmberg  Johan Molekylär  Kär forskare,  biträdan TA-personal mfl

Holmén-­‐Pålbrink  Ann-­‐Krist Signaltransdu biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Holmgren  Christian Tumörcellsbio forskare,  biträdan TA-personal mfl

Holmgren  Kristin Stemtherapy, biomedicinsk  analy TA-personal mfl

Holmgren  Sara -­‐3  Kansli  M,  U utbildningskoordin TA-personal mfl

Holmquist  Mengelbier  Lind Geninstabilit laboratorieforskar TA-personal mfl

Holst  Elisabet Med  Mikrobiol expert TA-personal mfl

Holst  Ing-­‐Marie Oftalmologi, forskningsskötersk TA-personal mfl

Holst-­‐Hansson  Annette Hälsa  Tvärvet univadj TA-personal mfl

Honeth  Gabriella Onk  o  pat-­‐MV, forskare,  biträdan TA-personal mfl

Hovbrandt  Pia Arbetsterapi, univadj TA-personal mfl

Hovde  Magnus Bibliotek  och systemadministratö TA-personal mfl

Hovold  Gisela Infektionsmed laboratorieing TA-personal mfl

Hudin  Karlsson  Roger Hälsovetenska utbildningsadminis TA-personal mfl

Hug  Kristina Medicinsk  eti forskare,  biträdan TA-personal mfl

Hughes  Velocity Ortopedi,  Dah vetenskaplig  samor TA-personal mfl

Hughes  Wulkan  Gunilla Endokrinologi administratör TA-personal mfl

Huhtaniemi  Ilpo Mol  repro  med forskare TA-personal mfl

Hultman  Johan Medicin,  Gome systemingenjör TA-personal mfl

Hultman  Özek  Yvonne Bibliotek  och bibliotekarie  1:e TA-personal mfl

Hultquist  Ingemar -­‐6  Kansli  M,  K webbmaster TA-personal mfl

Hultqvist  Jenny AT  o  Akt.Vete forskare,  biträdan TA-personal mfl

Hwasser  Anna Kirurgi,  Thor IT-­‐samordnare TA-personal mfl

Häger  Ann-­‐Katrin Onk  o  pat-­‐Kam forskningsingenjör TA-personal mfl

Hägglund  Gunnar Ortopedi,  Dah forskare TA-personal mfl

Häkkinen  Jari Onk  o  pat-­‐MV, forskare TA-personal mfl

Högberg  Carl Leukemi,  Järå forskningsingenjör TA-personal mfl

Högwall  Susanne Ortopedi,  Dah projektledare TA-personal mfl

Ibertsson  Tina Logopedi  fon univadj TA-personal mfl

Ilskog  Annika -­‐3  Kansli  M,  U studievägledare TA-personal mfl

Figure

Updating...

References

Related subjects :