• No results found

Anställningsbevis Arbetstagareuppgifter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anställningsbevis Arbetstagareuppgifter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Anställningsbevis

Arbetstagareuppgifter

Efternamn: Tilltalsnamn:

Bostadsadress: Postnummer: Postadress:

Personnummer: Telefonnummer (även riktnummer): Mobiltelefonnummer:

Arbetsgivareuppgifter

Företag: Organisationsnummer: Telefonnummer:

Adress: Postnummer: Postadress:

Arbetsplatsens adress (om annan än företagets): Postnummer: Postadress:

Anställning

Befattning/anst.nr/avd el dyl: Arbetsuppgifter:

Anställningsform

Tillsvidare från och med

...

/

...

20

...

Vikariat för tiden

...

/

...

20

...

...

/

...

20

...

Provanställning

...

månad/er från och med

...

/

...

20

...

Visstidsanställning för tiden

...

/

...

20

...

...

/

...

20

...

Ovan angiven anställningsform avser Heltid Deltid,

...

timmar per vecka Anställningsvillkor Eventuell tillgodoräknad branschvana:

...

år Lön vid anställningstillfället:

...

kronor per månad vecka timme Övriga anställningsvillkor (till exempel ersättning för övertid och obekväm arbetstid):

... ... ...

Eventuella särskilda villkor (till exempel avdrag för kost och logi):

... ... ...

Kollektivavtal För anställningen gäller i övrigt mellan

...

och

...

gällande kollektivavtal. Underskrifter

...

den

...

/

...

20

... ...

den

...

/

...

20

...

... ...

...

Fackförbund Arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation

Du har laglig rätt till semesterersättning.

Den är minst 12 procent av det du tjänat och betalas ut utöver din lön.

Med anställningen följer semesterlön, en ekonomisk förmån som arbetstagare har rätt att erhålla av arbetsgivare under semesterledighet. Enligt semesterlagen (1977:480) ska semesterlön utgöra 12 procent av arbetstagarens lön i anställningen under intjänandeåret. Den som varit sjuk eller haft annan så kallad semester­

lönegrundande frånvaro (för vård av barn, vissa studier med mera) under intjänandeåret får, inom vissa gränser, tillgodoräkna sig semesterlön med samma procenttal också av det belopp som motsvarar normal lön under frånvarotiden. Lagens regler om semesterlön kan ersättas av kollektivavtal på förbundsnivå.

Arbetstagares underskrift Arbetsgivares underskrift

Namnförtydligande

References

Related documents

I detta arbete söks svaren på tre frågor om inställningen till sång: När byts sångglädjen hos flickor och pojkar ut till ”jag kan inte sjunga”.. Vad är det som

Barn Y skrattar till och springer efter barn X som nu gömt sig i kojan så att det inte syns, men som sedan blir hittad (påminner om en tittut lek). Barnen talar sitt modersmål

Svar: Bodens kommun har inget att invända mot utredningens förslag att upphäva automatspelslagen.. Med vänliga hälsningar

Göteborgs Stad avstår från yttra sig då förslagen inte bedöms ha någon större påverkan på kommunens verksamhet. Med vänliga hälsningar Ellinor Malmborg

Margareta: Istället för att posta det inbundna exemplaret till dig får du här länken till PDF:en på

Orsaken till detta anges vara att den svenska spelregleringen skall vara heltäckande och omfatta allt spel som tillhandahålls på svenskt territorium och på svenska fartyg samt

Spelinspektionen föreslår därför att det i spellagen införs en bestämmelse som uttryckligen undantar från lagens tillämpningsområde sådana spel på mekaniska eller

Sveroks föreningar ska vara öppna för alla och alla föreningar ska ha möjlighet att ta emot nya medlemmar. Vi ser också lärande som en viktig del av