Olika typer av mikrofoner

Download (0)

Full text

(1)

1 www.fofilm.se : Olika typer av mikrofoner

Olika typer av mikrofoner

Det spelar ingen roll om det är vid inspelning av en storfilm, amatörfilm, din egen semesterfilm är ljudet i filmen hur viktigt som helst. En dålig ljudkvalité kan förstöra hur bra film som helst. Ljudet är också en av de viktigaste och svåraste delarna i en produktion. Professionellt tar man in speciella ljudtekniker men för eget bruk får man göra det lite enklare. Man kan bättre sina egna produktioner genom att använda separata mikrofoner och inte använda den som finns inbyggd på kameran. Titta efter om du kan koppla in separat mikrofon till din kamera. I så fall kan du köpa en separat mikrofon och sladd till kameran och således höja ljudkvalitén betydligt i dina filmer.

Men valet av mikrofon har stor betydelse om du ska lyckas med ljudupptagningen, misslyckas du med detta kan det vara bättre att behållit kameramikrofonerna på istället.

Det finns olika ändamål med ljudupptagningar och de finns olika mikrofontyper som är speciellt utformade för just detta. Vissa tar upp ljud på riktigt nära håll medan andra kan stå på ett bord och ta upp diskussionen med de personer som finns runt bordet. Har du XLR anslutningar eller en mini phono kontakt. Känns det svårt och komplicerat? Vi försöker reda ut en del grundbegrepp här.

Det finns en massa olika mikrofoner, vi kommer att ta upp tre olika grundmodeller.

Dynamisk mikrofon Kondensatormikrofon Elektretmikrofon

Samt hur skillnaden är om mikrofonen är Rundupptagande

Riktad

Dynamiska mikrofoner.

Den dynamiska mikrofonen är väldigt vanlig och har du sjungit karaoke någon gång så har du säkert använd en sådan mikrofon. Mikrofonen är bra att använda för sång och starka instrument som trummor, blås, gitarrförstärkare m.fl. mikrofonen använder ingen extern strömkälla och tar upp ljud från nära håll.

+ Dynamiska mikrofoner är billiga att köpa.

+ De klarar kraftigt ljudtryck.

+ Dessa mikrofoner brukar vara ganska okänsliga, med andra ord tål de rätt mycket innan de går sönder.

+ Används för att upp ljud på nära håll. Ljudkällor som ligger längre bort från mikrofonen dämpas så mycket som möjligt.

- Ljudbilden från en dynamisk mikrofon kan upplevas som mindre äkta än andra mikrofoner. Ljudet kan upplevas som lite trögare

(2)

2 www.fofilm.se : Olika typer av mikrofoner

och märks när man placerar mikrofonen en bit bort från ljudkällan. Så det största problemet är att du ska vara extremt nära ljudkällan för att få ett bra ljud.

Kondensatormikrofon

Denna mikrofon behöver en drivspänning som kallas phantommatning som en ljudmixer kan leverera men också vissa dyrare

proffskameror. Dessa mikrofoner används oftast vid studioinspelningar och inspelningar där man har en extern mixer att tillgå. Med kondensatormikrofon höjer ljudkvalitén och jämfört med mot dynamiska mikrofonerna tar denna mikrofon upp ljud betydligt längre ifrån genom att kondensatormikrofonen förstärker

ljudbilden.

+ Ljudkvalitén.

+ Tar upp ljud som finns på längre avstånd i förhållande till den dynamiska mikrofonen.

- Är i förhållandevis ganska dyra att köpa

- Är ömtåliga och måste handskas med försiktighet och betydligt ömtåligare än den dynamiska modellen

- Vissa modeller är känsliga för starkt ljudtryck.

Elektretmikrofoner

Dessa mikrofoner liknar kondensmikrofonerna ovan men drivs oftast av ett vanligt batteri istället.

Dessa är billigare än ”riktiga” kondensmikrofoner och har ibland kallats för

fattigmanskondensmikrofon. Men detta anser jag lite oförskämt. Som allt annat måste man tänka på att köpa det man efterfrågar, kvalité kostar även här och vill man ha bra ljud så kan det kosta rätt mycket.

+ Dessa mikrofoner behöver inte tillgång till phantommatning utan driv med ett vanligt batteri.

+ Har som kondensmikrofonerna bättre ljudkvalité och klarar att ta upp ljud från längre avstånd

+ Betydligt billigare än en kondensmikrofon

- Ljudkvalitén kan upplevas som sämre än i kondensmikrofon.

(3)

3 www.fofilm.se : Olika typer av mikrofoner Vilken mikrofon ska då välja?

Du kanske har bestämt dig för att använda en extern mikrofon till kameran, grattis detta kommer att öka dina chanser för en bättre ljudkvalité. Men vilken sort ska du då använda och vilka anslutningar har du på kameran, ska jag använda mig av riktad eller rundupptagande mikrofoner?

Som nybörjare kan det kännas som man är i en djungel och det finns hur många alternativ som helst men man vet inte riktigt hur man ska göra för att det ska bli rätt. Vi fortsätter med enkla förklaringar runt riktingskarakteristik ”upptagningsområde” för mikrofoner.

Vi kommer att ta upp

 Rundupptagande

 Riktad

 Super-riktad

Rundupptagande mikrofon

Den rundupptagande mikrofonen används mest för att ta upp miljöljudet i den miljö som man filmar i. Fördelen med en rundupptagande mikrofon är att den är helt okänslig för vind och blåst, men man måste däremot hålla sig väldigt nära motivet för att fånga upp ljudet. Den fångar in allt inom en rund radie se figuren till höger.

Den är dock sämre att använda som t.ex. intervjumikrofon eftersom du måste vara extremt nära ljudkällan och vid intervju är det väldigt känsligt att trycka upp mikrofonen några få centermetrar från intervjupersonens mun. Samtidigt så tar den upp ljudkällor runt omkring, detta bidrar till att man inte riktigt kanske får fram det man vill rikta uppmärksamheten åt i ljudet.

Riktad mikrofon

Den mest använda mikrofonen är den riktade mikrofonen, till skillnad mot den rundupptagande mikrofonen tar den riktade mikrofonen endast upp ljudbilden i ett begränsat område och framför allt längre bort än den rundupptagande. Riktar man mikrofonen lite åt sidan i förhållande till ljudkällan blir ljudkällan svagare. På detta sätt kan man skärma av andra oljud i närheten. Denna mikrofontyp kallas även njure eftersom

infallsvinkeln är format som en.

Riktad mikrofon är väldigt användbar som mikrofoner och det finns även modeller som kan variera infallsvinkel. Har man en sådan kan man rikta ljudet ännu mer.

(4)

4 www.fofilm.se : Olika typer av mikrofoner Superriktad mikrofon

En superriktad mikrofon har en ännu smalare känslighetsvinkel än en riktad mikrofon. Den stänger ute mer ljud genom sitt smalare vinkel och kan fånga in ljud på längre håll än andra mikrofoner. Men här måste man rikta

mikrofonen direkt mot ljudkällan, annars kan det finnas risk att ljudet försvagas eller försvinna helt från inspelningen.

Nackdelen med superriktad mikrofoner är att de är känsligare för

vindpuffar och blåst än andra mikrofoner, detta kan man förebygga genom kraftigare vindskydd för mikrofonen. Superriktad mikrofon kallas även supernjure.

Mikrofonen på kameran då?

Har du en videokamera så har du mikrofon eller mikrofoner inbyggda med kameran. Dessa mikrofoner är antagligen riktad eller rundupptagen. Vilken sort det är finner du i manualen för kameran. Har du en professionell eller semiprofessionell kamera finner man ofta en riktad mikrofon på en utstickande bom. Man kan använda mikrofonen på kameran vid miljöljud och om man inte har tillgång till en extern mikrofon. Men för att få ett bättre ljud så använder man en extern mikrofon eller mikrofoner. För vissa kameror kan ta in dubbla mikrofoner, men du måste också veta vilken typ av mikrofoningång du har på kameran och vilka sladdar du kan använda. Titta efter noga innan du handlar dessutom kolla alltid utrustningen innan ni åker iväg till inspelningsplats. Det är aldrig roligt att sumpa en del av inspelningstiden p.g.a trasig teknik.

Vilken val av mikrofon ska jag då göra?

Kanske funderar du på vilken av mikrofonerna man ska välja. Det är ingen lätt sak att säga om du måste välja en, de har olika användningsområden och är bra och dåliga på olika sätt. Allt beror på vilka ändamål man har. Den riktade mikrofonen är en grundmikrofon som du kommer att få nytta av i de flesta fall. Men när det gäller miljöljud så är den rundupptagande bäst, men ska du spela in film med dialoger och vill rikta mikrofonen en bit ifrån skådespelarna är den superriktade bäst. Som ni märker är det inte ett lätt val. Mitt tips är att först införskaffa en riktad mikrofon, för att sedan kunna köpa till rundupptagande och superriktade längre fram vid behov.

(5)

5 www.fofilm.se : Olika typer av mikrofoner Mikrofonanslutning

På professionella och semiprofessionella modeller finns alltid mikrofoningångar, när det gäller konsumentkameror har många av dessa mikrofoningångar men vissa kameramodeller saknar denna möjlighet och kan inte ansluta en extern mikrofon. Har du handboken till hands kan du titta om du har möjlighet att koppla in en extern mikrofon eller inte. Annars kan du se om du har någon av följande anslutningar på kameran.

XLR : Hittar du på professionella och semiprofessionella kameror. De sitter oftast ganska synliga men kan ha gummiskydd över sig. De karaktäristiska runda cirkeln med tre piggar inuti cirkeln hittar du parvis och sitter oftast vid objektivet fram på kameran eller på sidan längstbak på kameran. Men du kan även hitta de på andra ställen beroende på modell. XLR är en standard som används även inom andra yrkesområden och ska du spela in en konsert eller teater. Där finns även

professionella ljudtekniker och det kan vara en god idé att fråga om man kan få ta in ljudet genom deras mixer.

Då får du garanterat bra ljud.

Tänk på att du i sådana fall måste köpa XLR sladdar och dessa finns i olika längd och kvalitéer. Om du har XLR ingång på kameran bör du även köpa en mikrofon med XLR anslutning också. Det finns XLR sladdar som du kan koppla in annan ingång till också som phono, mini phono eller RCA m.fl.

Då kan du koppla in andra mikrofoner eller andra ljudkällor. Men jag rekommendera XLR till XLR.

Mini Phono Plug

För att ansluta mikrofon till konsument videokameror används oftast mini phono plug ingång. Om du tittat i manualen var en sådan ingång kan finnas vet du det redan. Annars kan du titta om du hittar en mic ingång på kameran, denna anslutning är liten och finns oftast dolt bakom en lucka eller skydd. Men det brukar alltid stå markerat med MIC och oftast i samband med AV utgången. Du ska dock inte blanda ihop dessa två. Mikrofoningången ska vara märkt med MIC samt oftast har den en röd markering. Alltså inte koppla några mikrofonsladdar till AV utan till MIC. Till dessa kopplingar går det att köpa billigare mikrofoner med mini phono kontakt eller att köpa en XLR till mini phono kontakt och således kan man kopplan in en XLR-ansluten mikrofon till mini phono.

(6)

6 www.fofilm.se : Olika typer av mikrofoner

Det var en liten genomgång om mikrofoner. Vi har nu gått igenom de vanligaste mikrofonerna och anslutningar och jag hoppas att ni har haft någon lärdom av detta. Ni har säkert många frågor kvar att ställa och problem som ni kan ställas inför vid inspelning. Men träning ger färdighet och vi kommer att även gå in djupare på mikrofoner och ljud längre fram i kursen.

Figure

Updating...

References

Related subjects :