7 Regler för ÖT/Flex

I dokument Utbildning i Hybron Tid med avseende på lön (sidor 24-29)

Det vanligaste är att systemet ska ge övertid automatiskt utifrån de regler som finns upplagda för respektive person. För att detta ska fungera måste varje person ha en kalender och ett avtal upplagt mot sig. Sedan finns det en inställning för Tid innan övertid under Grundinställningar som samverkar.

Detta kallas normal beräkning. Det finns också två specialsätt som heter Min/max och Kräv särskild knapptryckning för övertid. Dessa regler skiljer sig något från normalfallet och beskrivs därför separat längre ned.

7.1 Generella regler

7.1.1 Flex och övertid

Om flex tillåts så räknas all tid inom flextidsramen som flex. All tid utanför flexramen räknas som övertid OM man passerat mintiden för att övertid ska räknas.

Om flex inte tillåts så räknas all tid utanför normaltiden som övertid OM man passerat mintiden för att övertid ska räknas.

När man har plus- eller minusflex kommer närvarotiden alltid att bli normal tid och differensen hamnar på flexkontot.

Om man arbetar skift och har flex så kommer man att få ersättning för plusflexen om den ligger inom OB-ramen. Om man minusflexar så kommer man bara att få OB-ersättning för den tid man varit där.

Flex kan inte användas för min/maxschema och veckostämpling.

Flex kan användas för normala scheman och om övertid kräver särskild knapptryckning 7.1.2 Mintid innan övertid

Mintid innan övertid hanteras lite olika beroende på vilket sätt man stämplar.

Normalt räknas Mintid innan övertid som summan av tiden före normal IN och tiden efter normal UT.

Om min/maxschema används så räknas mintiden som differensen mellan stämplad tid och maxschemat.

Om kräv särskild knapptryckning krävs för övertid räknas Mintid innan övertid som summan av tiden före normal in OM Övertid In använts och tiden efter normal ut OM Övertid Ut använts. Det vill säga om en person kommer 10 minuter innan normal tid och stämplar på knappen In och sedan använder Övertid Ut 20 minuter efter normaltid så kommer tiden att räknas som 20 minuter och detta värde jämförs med inställningen för Mintid.

Mintid för veckostämpling hanteras enbart om posten räknas om med hjälp av Räkna nu under Visa tider. När själva registreringen görs sker ingen kontroll.

7.1.3 Varifrån övertidskod hämtas

Om normal övertidshantering eller kräv särskild knapptryckning används hämtas alltid övertidskoden från avtalsregistret.

Om min/maxschema så hämtas övertidskoden från schemat så länge övertiden ligger inom tidsintervallet som man tillåts arbeta. Om övertiden ligger utanför tidsintervallet hämtas övertidskod från avtalsregistret.

Om veckostämpling så hämtas ingen övertidskod automatiskt om det matas in i själva stämplingsbilden. Om det finns ett avtal kopplat till personen och posten räknas om inifrån Visa tider så hämtas övertidskod från avtalet..

7.1.4 Hur Helgdag påverkar övertidsberäkningen

För normala stämplingar och om kräv särskild knapptryckning gäller följande. Om den dag man arbetar över på är klassad som röd dag kommer avtalets regler för Helgdag att hämtas oavsett vilken veckodag det egentligen är.

För min/maxschema kommer alltid övertidskoden från schemat att hämtas om tiden ligger inom tidsintervallet för tiden man tillåts arbeta. Om det ligger utanför detta intervall kommer normalt avtal att användas.

Om veckostämpling så hämtas ingen övertidskod automatiskt om det matas in i själva stämplingsbilden. Om det finns ett avtal kopplat till personen och posten räknas om inifrån Visa tider så hämtas övertidskod från avtalet.

7.1.5 Hur övertiden beräknas

Generellt räknas all tid utanför flextidsramarna som övertid OM denna tid är större än mintiden.

Om det blir övertid räknas all tid som övertid, det vill säga inga raster räknas bort.

Övertid räknas enbart om ”extra tiden” är större än inställd Mintid. Se ovan för närmare beskrivning.

I kommande kapitel beskrivs hur ett visst exempel hanteras för de olika stämlingsalternativen.

Antag följande:

En person har en kalender kopplad till sig som heter Dagtid (med flex).

En viss dag gäller ett schema som heter Heldag (med flex), vilket innebär arbete 7-16 med löneart 110 = månadslön och om flex tillåts gäller flex 6-8 respektive 15-17.

Personen har ett avtal kopplat till sig som heter Metall (Almega) och innebär att vardagar mellan 06.00 och 17.00

Tid innan övertid är inställt på 29 minuter.

Alternativ 1: Personen stämplar in 05:45 och stämplar ut 18:12 Alternativ 2: Personen stämplar in 06:50 och stämplar ut 16:18

7.2 ÖT normalt enligt avtal (utan flex)

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Övertid 1 1 timma och 27 minuter, övertidskod 858

Övertid 2 2 timmar, övertidskod 857

Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

7.3 ÖT normalt enligt avtal (med flex)

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Övertid 1 1 timma och 27 minuter, övertidskod 858

Flex + 2 timmar

Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Flex + 28 minuter

7.4 ÖT enligt särskild knapptryckning (utan flex)

Här gäller att för att övertid ska beräknas måste knapparna Övertid in respektive Övertid ut användas. Därför måste man i detta fall se på de kombinationer som finns: knapparna In/Ut används, Övertid in/Ut används, In/Övertid ut används samt Övertid in/Övertid ut används.

7.4.1 I fallet In/Ut så gäller följande:

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

7.4.2 I fallet In/Övertid ut gäller följande:

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Övertid 1 1 timma, övertidskod 857

Övertid 2 1 timma och 12 minuter, övertidskod 858 Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

7.4.3 I fallet Övertid In/Ut gäller följande:

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Övertid 1 15 minuter, övertidskod 858

Övertid 2 1 timmar, övertidskod 857

Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

7.4.4 I fallet Övertid in/Övertid ut gäller följande:

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Övertid 1 1 timma och 27 minuter, övertidskod 858

Övertid 2 2 timmar, övertidskod 857

Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

7.5 ÖT enligt särskild knapptryckning (med flex)

Här gäller att för att övertid ska beräknas måste knapparna Övertid in respektive Övertid ut användas. Därför måste man i detta fall se på de kombinationer som finns: knapparna In/Ut används, Övertid in/Ut används, In/Övertid ut används samt Övertid in/Övertid ut används.

7.5.1 I fallet In/Ut så gäller följande:

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Flex + 2 timmar

Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Flex + 28 minuter

7.5.2 I fallet In/Övertid ut gäller följande:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Övertid 1 1 timma och 12 minuter, övertidskod 857

Flex + 2 timmar

Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Flex + 28 minuter

7.5.3 I fallet Övertid In/Ut gäller följande:

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Flex + 2 timmar

Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Flex + 28 minuter

7.5.4 I fallet Övertid in/Övertid ut gäller följande:

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Övertid 1 1 timma och 27 minuter, övertidskod 858

Flex + 2 timmar

Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Flex + 28 minuter

7.6 ÖT enligt min/max

Här får vi komplettera exemplet med att schemat gäller min/max och därmed tillåter arbete mellan 06.00 och 23.00.

Maxtid per dag är 8 timmar innan övertid börjar räknas. Övertidskoden inom min/max -intervallet är 900.

Flex kan inte kombineras med min/max-schema.

Alternativ 1 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 05:45-18:12 = 11 timmar och 27 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

Övertid 1 15 minuter, övertidskod 858

Övertid 2 3 timmar och 12 minuter, övertidskod 900 Alternativ 2 kommer att ge följande stämpling:

Total Närvaro 06:50-16:18 = 8 timmar och 28 minuter

Normal närvaro 8 timmar, löneart 110

I dokument Utbildning i Hybron Tid med avseende på lön (sidor 24-29)