• No results found

Tipspromenad om hösten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tipspromenad om hösten"

Copied!
16
625
2
Show more ( Page)

Full text

(1)

TIPSPROMENAD – NATURKUL.COM

FRÅGA 1

När där det höst enligt

meteorologisk definition?

1. När medeltemperaturen ligger mellan 0 och 10 grader och är sjunkande

X. När träden börjar ändra färg och gulna

2. När det har varit tre frostnätter i följd

(2)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 2

Varför blir löven röda och

gula om hösten?

1. Kylan aktiverar de gula och röda färgerna

X. Det gröna klorofyllet bryts ner och andra färger syns istället

2. Trädets kåda går in i löven och ger dem annan färg

(3)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 3

Varför går många djur i

dvala på hösten?

1. För att gömma sig från rovdjur X. För att kunna byta päls, fjäll eller

fjädrar i sitt gömställe

2. För att det inte finns tillräckligt med mat åt dem på vintern

(4)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 4

Vilket av följande djur

går inte i vintervila utan

är aktivt hela vintern?

1. Igelkott X. Lodjur 2. Björn

(5)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 5

Vad kallar man den

tidpunkt på hösten då

natt och dag är nästan

lika långa?

1. Allahelgonadagen X. Höstdagjämningen 2. Midvinterdagen

(6)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 6

Vad sägs höst ha för

betydelse här i Sverige?

1. Skörd X. Mörker 2. Arbete

(7)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 7

Vad brukar man

använda de röda

rönnbären till?

1. Till gelé och brännvinskrydda X. Som färgämne

2. Till pajer och desserter

(8)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 8

Vad kallar man de

fåglar som på hösten

flyger till andra

vinterkvarter?

1. Strykfåglar X. Flyttfåglar 2. Mesar

(9)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 9

När är det höst på det

södra halvklotet?

1. Samtidigt som på det norra X. När det är vår på det norra

2. Det blir aldrig höst på det södra halvklotet

(10)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 10

Vad menas det med att

man” nått fram till livets

höst”?

1. Man börjar att få röda hår

X. Man är på väg att bli gammal

2. Man är på väg att resa från landet

(11)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 11

Vad kallar man en höst

med ovanligt varmt

väder i slutet av hösten?

1. Indiansommar X. Sommarstänk 2. Tropisk höst

(12)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 12

Vilken matsvamp är

känd för att dröja sig

kvar ända tills frosten till

slut tar den?

1. Kantarellen

X. Trattkantarellen 2. Björksoppen

(13)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 13

Vad kallar man ett år

då det varit väldigt

mycket ekollon?

1. Ett bra nötår X. Ett bra ekår 2. Ett bra ollonår

(14)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 14

Vad heter Halloween

på svenska?

1. Alla helgons afton X. Heliga helgons kväll 2. Osaliga andars kväll

(15)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 15

Under vilken höstmånad

kan vi få njuta av

”brittsommarvärme”?

1. September X. Oktober

(16)

TIPSPROMENAD HÖST – NATURKUL.COM

FRÅGA 16

En stor svensk författares

sista verk heter ”Höst”.

Vad heter författaren?

1. Selma Lagerlöf X. August Strindberg 2. Pär Lagerkvist

References

Related documents

Som förberedelse för vintern då marken är frusen och trädet inte kan ta upp vatten, behöver det fälla sina löv för att inte dö av uttorkning.. Vissa år fälls löven redan

Under hösten 2021 fortsätter arbetet att anpassa beredskapsplanerna till att innehålla även vinterns förberedelser, för att 2022 hantera 2 beredskapsplaner istället för som

datum: Söndag 12 september tid: 13.00–14.30 plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan.. hearing inför kyrkovalet

Räcker den mänskliga hårdvaran till för att hantera all den information som behövs för att fatta ett genomtänkt politiskt beslut.. Hur påverkar politiska begreppsupp- delningar

åsar med längdriktning i norr och söder, vilka åtskiljas av en smal sänka. Den östligaste delen av området ligger iägre samt sluttar sakta ut emot myren,

notera följande. Theander betonar den stora öp- penheten för yrkeslivet i flickboken. 143 kon- stateras att i 90 böcker står flickornas yrkesar- bete i centrum, vilket ska ses som

Hans stil är på samma gång elegant, en- ergisk och i god mening enkel och fungerar en- ligt min mening på det hela taget också för den professionelle litteraturvetaren, även

Med anled- ning av att Vandenhaute har undersökt inte bara författarnas inträde i fältet utan även den första fasen i deras litterära karriärer har han i vissa av- seenden samlat

En investering i SHT Smart High-Tech AB uppfyller dessa villkor och bör där- för ge möjlighet till skattereduktion för personer som är skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige

50 personer: 1.250:-/ 800:- EKONOMI, ADMINISTRATION, PRESENTATIONSTEKNIK, SERVICE Kontaktperson: Björn Wallermark, 031-335 53 64, e-post: bjorn.wallermark@gr.to Ekonomi

Pedagogerna anser att kvalitativ undervisning är när de ger eleverna en helhet att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat, pedagogerna använder olika metoder, för att

Studier har även visat att fysisk träning kan minska risken för högt blodtryck i samband med preeklampsi, men fler studier behövs för att kunna ge evidensbaserade rekommendationer

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Avkastning, inklusive värdeförändring i fastigheter, på eget kapital mäter Bolagets avkastning under perioden i förhållande till det kapital som aktieägarna satt in i verk-

Blandstad är en återgång till en stadstyp med kvartersformer som innehåller tydliga gränser mellan offentligt och privat. Miljön ger en stadsmässighet som

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med den 5 november 2015 till och med den 18 november 2015. Värdepappersinstitut med erforderliga

Hon brukade alltid vara först vid tidningsut- lämningen, hon hade inte råd att mista det förtroende man hade för henne där, mycket mindre sitt arbete.. Så

In combination with the development and evaluation of AYOKA, this project has sought to       contribute to the research field by demonstrating the feasibility of the proposed cloud  

Evenemang för vuxna hittar du i programfoldern Bibliotek & Kultur som finns att hämta på kommunens bibliotek eller för nedladdning på www.karlshamn.se/kultur Gå med familjen

Många menar att en större kulturinstution som lockar publik både lokalt och regionalt bör byggas, för att visa att kommunen satsar i Amiralsstaden samt ge fler människor en

Alla målgrupper kan ges möjlighet till stöd om behov identifieras – aktiva, tränare och ledare, föräldrar, grup- per och föreningen själv. Så här ser

Biljetter à 50:- finns att köpa från och med två veckor innan föreställningen på Älmhults bibliotek och på Aktivitetshuset. Arr: Älmhults kommun, Aktivitetshuset

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Älmhults kommun och Möckelsnäs herrgård TISDAG..