• No results found

Innehåll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Innehåll"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

INNEHÅLL

LEDARE

Ledarskifte i högerpartiet . Hot mot pressen .

DAGENS FRÅGOR

Vänstervind mot tjänstemännen Samarbetssabotören . . . . . SAC, LO och fallet Hammargren Ny Europagiv . .

För många skolor? .

ARTIKLAR

Den västtyska utrikespolitiken. Av dr. jur. Laszlo Håmori Tjänstemännen och framtiden. Av förvaltare Axel Kind . Frihet och trygghet. Av docent Gunnar Hillerdal .

Liberalismens självupplösning. Av docent Erik Ryding .

DEBATT OCH REFLEXER Den politiska terminologien . . Herostratisk ryktbarhet

Kommunal parlamentarism? Av fil. lic. Birger Hagård.

LITTERATUR

66

68

71 72

73

75

77 79

86

90

98

104

104

106

Russificeringen i Balticum. Av professor Birger Nerman . . . . 110

NAMN ATT MINNAS

References

Related documents

lifter nigra ir i Stockholnr kom han i kontakt rued Entomologiska Ftir- eningen och ir l9l9 blev han medlem i Ftireningen. I denna egenskap lerkade han till

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S) informerar om att det vid tre olika tillfällen har bolagsstyrelserna, tekniska nämndens, socialnämndens och barn-

utbildningsnämnden /förvaltningen och bolagen Hörbybostader AB och Hörby Industri- fastighets AB relaterat till kommunstyrelsens beslut den 9 april 2018, §

Vi kan dock inte generalisera utifrån våra resultat då vi även finner flera gemensamma nämnare som skulle kunna ligga till grund för deras avvikande åsikter i undersökningen.

Susanne Meijer (S) yrkar att man ska tacka bolagsstyrelser, nämndspresidier och förvaltningar för deltagande i genomförda dialogmöten och att man ska informera kommunstyrelsen om

-Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att i samverkan med kommunens övergripande ledningsgrupp och relevanta fackliga organisationer att se över och arbeta fram modell

Det framkommer att det inom teamen finns behov av samverkan, autonomi, ömsesidig tillit och förståelse, eftersom alla funktioner i teamet besitter olika

“LIVBOJENS“ FÄSTFÖRESTÄLLNING I GÖTEBORG till förmån för “Svenska Sällskapet för räddning av skeppsbrutna“.. Två bilder från föreställningen