• No results found

Assessing the Influence of Neighbourhood Disadvantage on Violent Crime among Child Psychiatric Patients

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Assessing the Influence of Neighbourhood Disadvantage on Violent Crime among Child Psychiatric Patients"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

43

Adult Children’s Perceptions of Growing up with Parental Mental Illness using grounded theory and photovoice, this qualitative study explores the lived experiences of adult children who have grown up with parental mental illness in order to assist families currently living in these circumstances. Few studies have investigated adult children’s experiences as a source of authority and knowledge on outcomes of parental mental illness. To develop meaningful interventions for these families, their perspectives must be considered. Qualitative research has the capacity to humanize, destigmatize, and uncover the complexities of despair and resilience within this experience. While retrospective accounts may be considered of historical interest, key constructs influencing the phenomena remain constant: stigma towards mental illness, unclear etiology of mental illnesses; sporadic treatment access, and fragmented family services. Thus first person accounts of growing up with parental mental illness have significant potential to inform services. One in five Canadians will experience mental illness in their lifetime with estimates suggesting that 15 - 50% are parents. It is likely a considerable number are adult children of parental mental illness, given what is known about heredity, genetics, and risk factors. Preliminary results from this study inclusive of excerpts of photos will be discussed to promote a broader understanding of this experience and inform a more holistic approach to service delivery.

The Health of Adolescent Incarcerated Males: Future Directions

Duncan MacLennan, University of Alberta (duncanm@ualberta.ca)

Adolescents within forensic settings are affected by illness more frequently than their non-incarcerated counterparts. This presentation reflects on the findings of a recent literature review examining health issues among incarcerated adolescent males. A brief overview of the primary disparities in health is provided and areas of further investigation are discussed. An emphasis is placed on describing implications for current practice and considerations for future directions to support health within this vulnerable population.

15. Criminality and Children

Assessing the Influence of Neighbourhood Disadvantage on Violent Crime

among Child Psychiatric Patients

(2)

44

(anna-karin.ivert@mah.se)

The aim of this study is to assess the effect of neighbourhood socioeconomic disadvantage on violent crime among a group of children and adolescents who attended Psychiatric Child and Youth Clinics in Stockholm, Sweden. Data is drawn from The Stockholm Child-psychiatric database, which consists of approximately 7600 children and adolescents who consulted the Psychiatric Child and Youth Clinics (PBU) in the county of Stockholm. The children were born in 1981-1989, and finished their contacts with the Psychiatric Child and Youth Clinics between 2003 and 2005. Using multilevel techniques, incidences of violent crime in police registers were related to characteristics of the neighbourhood where the children and adolescents lived. About 7 percent of the variance in violent crime incidents is found at the neighbourhood level. Controlling for individual characteristics reduces the between-neighbourhood variance, though a significant between-neighbourhood effect remains. When neighbourhood-level disadvantage is added to the model, the between-neighbourhood variance in incidence of violent crime is further reduced, but still significant. This implies that neighbourhood characteristics, in addition to individual characteristics, should be considered in the design and development of psychiatric care for children, and for the development of strategies to prevent future criminality.

Children’s Pathways to Psychiatric Child and Youth Clinics: Are Ethnicity and

Neighbourhood of Residence Associated with Source of Referral?

Marie Torstensson Levander, Malmö Univeristy (marie.torstensson.levander@mah.se)

This study examines how child and adolescent referrals to psychiatric child and youth clinics are associated with ethnicity and neighbourhood of residence. Four sources of referrals are examined: family referrals, social/legal agency referrals, school referrals and health/mental health referrals. Referrals of 2054 children aged 11-19 from the Stockholm Child-Psychiatric Database were studied using multilevel logistic regression. Results indicate the importance of ethnicity for child and adolescent referrals to psychiatric child and youth clinics. Family referrals were more common among children and adolescents of Swedish background than among those of immigrant background. Referrals by social/legal agencies were more common among children and adolescents of African and Asian background, while children of Asian or South American background were more likely to have been referred by schools or by the health/mental health care sector. A significant neighbourhood effect was found only in relation to family referrals (i.e. it was more likely to be referred to psychiatric child and youth clinics by the family in some neighbourhoods than in other neighbourhoods). These

References

Related documents

[r]

Priserna för småhus var 8 procent högre under första kvartalet 2014 än motsvarande kvartal ett år tidigare, medan priserna för bostadsrätter i Stockholms stad var knappt 13

VBU delar utredarens bedömning att utgångspunkten i socialtjänstens arbete bör vara vilka insatser som erbjuds och vad insatserna ska syfta till, i stället för nuvarande inriktning

För att komma tillrätta med dödsolyckor och tillbud så behöver det genomföras en rad olika åtgärder för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och rikta fokus på

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att snarast möjligt vidta åtgärder för att stoppa försäljning av pass inom EU

Avtalet underlättar ytterligare samarbete mellan Sverige och Natos medlemsländer men innebär också ett bevis på att Sverige säkerhetspolitiskt, inte minst av Ryssland, är att se

Under många år har våra statliga verk och myndigheter centraliserats i en snabb takt, inte enbart till Stockholm utan till andra större städer på bekostnad av de

Samverkan bör vara ett krav för universitet och högskolor då fler forskningsresultat behöver bli nya innovationer och komma samhället

Det är till och med lagstadgat att kommunerna ska erbjuda barnomsorg inom rimlig tid så att ingen ska behöva säga upp sig från sitt jobb eller tacka nej till ett nytt jobb för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och Norge tillsammans bör överväga att planera sina investeringar på E16 i närtid och tillkännager detta

Ett av argumenten för att de större städerna ska tilldelas fler platser är att många företag där har behov av arbetskraft och att många personer behöver utbildning.. Men en

Ett av argumenten för att de större städerna ska tilldelas fler platser är att många företag där har behov av arbetskraft och att många personer behöver utbildning.. Men en

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att minska antalet handledartillstånd och stävja svarta körskolor och tillkännager detta för

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

Som visas i figurerna är effekterna av Almis lån som störst i storstäderna, MC, för alla utfallsvariabler och för såväl äldre som nya företag.. Äldre företag i

Second only to death by accident, suicide is currently the most common cause of death among Swedish adolescents and young adults (males and females) in the 15–25 age group [1]..

Comparison of the patients who were and were not given an ICD-10 diagnosis of schizophrenia and/or psychotic mood [affective] disorder in connection with CAP care

To isolate incapacitation, this table focuses on the sample who took the test at age 18 (and likely served from ages 19-20) and looks at crime outcomes at age 19 and 20. As

During the five years of observations (except for year 2008 among boys), the incidence rate of child injuries in the living environment was higher among boys and girls who lived

One important conclusion from the study is that differences in levels of exposure to violence, both within the group of single mothers and between this group and other women,

Re-examination of the actual 2 ♀♀ (ZML) revealed that they are Andrena labialis (det.. Andrena jacobi Perkins: Paxton & al. -Species synonymy- Schwarz & al. scotica while