Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare Motion 2020/21:569 av Patrik Jönsson (SD) - Riksdagen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD292

Motion till riksdagen

2020/21:569

av Patrik Jönsson (SD)

Räntetak för effektiv ränta gentemot

låntagare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt för många människor hamnar oönskat i en skuldfälla på grund av för hög skuld-sättning och belåning, vilket förvärras av att långivare tar ut väldigt hög ränta.

Skräckexempel med effektiva räntor på över 100 procent finns att tillgå. För att skydda låntagare skulle därför lagen om ocker behöva ses över för att undvika att vanligt folk hamnar i så hög skuldsättning att skuldsanering är enda utvägen. Ett kraftfullt sätt att få bukt med problemen med ockerränta kan vara att införa ett räntetak, där den effektiva räntan till låntagare får vara till exempel högst 30 eller 40 procent högre än Riksbankens utlåningsränta. Andra beräkningsmodeller kan vara aktuella men exemplet skulle kunna ligga till grund för en skärpt lagstiftning rörande ett stopp för uttag av ockerräntor. En översyn av lagen får därför anses önskvärd och nödvändig varför en utredning bör tillsättas i syfte att minska långivares möjlighet att ta ut oskäligt hög ränta.

Figure

Updating...

References

Related subjects :