• No results found

Delprov E 2015/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Delprov E 2015/2016"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Elevens namn och klass/grupp

Matematik

6

Årskurs

(2)

Äp6Ma16 Delprov E 2

Uppgift 34. (5/5/5)

I. Olika sorts äpplen

Röda äpplen Gula äpplen 20 kr/kg Gröna äpplen

a) Samira köper 1,5 kg gula äpplen. Hur mycket ska hon betala?

Visa hur du löser uppgiften.

b) Här ser du en tabell som hör till de gula äpplena. Fyll i tabellen.

I diagrammet finns två linjer inritade. c) Du har 45 kr. Hur många kilogram

gröna äpplen kan du köpa?

Skriv bara svar : _______________

d) Rita en linje för de gula äpplena.

Vikt (kg) Pris (kr) 0,5 1 20 1,5 2 2,5

(3)

e. Kevins mamma har köpt en sorts äpplen. På påsen sitter en lapp där det står:

Har hon köpt gröna, röda eller gula äpplen?

Motivera ditt svar. Vikt: 2,4 kg Pris: 60 kr Ät mer frukt!

(4)

Äp6Ma16 Delprov E 4

II. Olika frukter

a) Här ser du ett diagram som visar priset per kilogram för apelsiner.

Citroner är dyrare per kilogram jämfört med apelsiner.

Vilket av diagrammen A–E visar priset per kilogram för citroner?

Motivera ditt svar.

(5)

III. Fruktaffären

I en fruktaffär finns det påsar med olika frukter. I påsarna finns päron, bananer eller någon annan frukt. Diagrammet visar olika påsar med olika frukter.

a) Vilka två påsar väger lika mycket?

Skriv bara svar: _________________________

b) Vilka två påsar har samma pris per kilogram?

Förklara hur du med hjälp av diagrammet kan veta det.

c) Påse G har samma pris per kilogram som påse A, men den väger mer. Skriv ett G för påse G i diagrammet.

(6)
(7)
(8)

References

Related documents

Som Persson (2012, s. 19) nämner menar Skolverket att skönlitteraturen ska fungera som en inkörsport till den svenska värdegrunden och den svenska kulturen. Frågan är vad som

Under experimentets gång måste du alltså ta dig en funderare och planera in ytterligare ett prov eftersom resultatet ovan inte är entydigt. Prov nummer fem ger värdefull

I livsmedelsaffärernas frukt- och grönsaksdiskar finns många frukter och grönsaker, som man kan hämta frön och andra växtdelar från och plantera, som framgår av bilderna har

När det gäller valet att belysa hur dessa föreställningar ser ut i relation till faktorerna kön, klass och etnicitet, gör vi detta med fokus på hur hemtjänstpersonalen ser

Vidare var syftet att undersöka hur pedagoger kan arbeta för att barn ska få verktyg för att kunna göra ett medvetet och meningsfullt förlåt, för att barn inte bara ska säga

Som tidigare har nämnts menar Nikolajeva att kvinnor förväntas vara vackra vilket vi även kan finna hos de manliga karaktärer som främst beskrivs ha kvinnliga

När det gäller hur lärarna arbetar med litteratur i de olika kurserna så uttrycker alla lärare att de i A-kursen, oavsett om det är i svenska eller i svenska som andraspråk, vill

Om det fastnar frön på tejpen så plocka försiktigt bort dem och ta med tillbaka till klassrummet.. Tillbaka