• No results found

Olika typer av mål Det finns två typer av mål i de

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Olika typer av mål Det finns två typer av mål i de"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Olika typer av mål

Det finns två typer av mål i de nationella kursplanerna:

Strävansmål. Dit siktar vi. De är ambitiösa. Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna.

Uppnåendemål. De motsvarar betyget G. De är måttstocken för vad eleven minst måste kunna.

Sedan finns det lokala mål. Det är dessa vi delar ut på papper i början av varje avsnitt. Här har vi förtydligat och förklarat vad de nationella målen innebär för oss i den praktiska verksamheten. De nationella målen är nämligen skrivna på ett fritt sätt. De måste tolkas för att bli användbara.

För att förklara bedömningen till Trommerslabben

Laborationerna inom livsmedelskemin syftar naturligtvis till att vi ska lära oss om livsmedel. Samtidigt ska vi även utveckla våra färdigheter i att laborera.

Det finns två mål i den nationella kursplanen för kemi som rör laborationer. De lyder så här:

– kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet,

– kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas,

Målen säger ingenting om vad vi ska göra. De handlar om hur vi ska jobba. På Johan Skytteskolan har vi bestämt att vi ska arbeta med Trommers prov och en hel del andra laborationer inom livsmedelskemin. Senare kommer det fler laborationer i nian. Så om målet verkar svårt att nå nu så gör det inte så mycket. Vi har gott om tid på oss Vi måste inte fixa det nu.

Vi behöver faktiskt inte tänka så mycket på det första målet nu. Hypotes och resultat känner ni redan till en del om.

Men just nu ska vi koncentrera oss på det andra målet. Om vi skriver om det genom att ta bort några bitar så får vi:

 Eleven ska kunna utforma och genomföra experiment.

Eller ändå enklare:

 Eleven ska kunna planera och laborera.

Antag att du planerar ditt experiment med Trommers prov. Nedanstående tabell är vad du tänkt dig att göra eftersom du har som hypotes att Stärkelsen behöver spjälkas för att ge en reaktion i trommers.

Prov 1 Glukos Utan saliv

Prov 2 Fruktos Utan saliv

Prov 3 Sackaros Utan saliv

Prov 4 Stärkelse Utan saliv

Prov 5 Stärkelse Med saliv

Nedanför ser du resultatet.

Prov 1 Glukos Utan saliv orange

Prov 2 Fruktos Utan saliv orange

Prov 3 Sackaros Utan saliv blå

Prov 4 Stärkelse Utan saliv blå

Prov 5 Stärkelse Med saliv orange

Under experimentets gång måste du alltså ta dig en funderare och planera in ytterligare ett prov eftersom resultatet ovan inte är entydigt. Prov nummer fem ger värdefull information men ett av de andra måste du undersöka mer.

Vad måste du göra för att du ska ha undersökt alla möjligheter?

Jo:

Prov 6 Sackaros Med saliv orange

Då har du visat att sackarosen är en sammansatt sockerart som måste spjälkas med saliv. Du visade detta genom att planera ett experiment och dessutom planera om under vägen genom experimentet.

(2)

References

Related documents

Vi ville undersöka vad det fanns för likheter respektive skillnader mellan uppdragsförvaltande bolag, fastighetsförvaltning i egen regi samt företag som står för hela processen

De vanligast förekommande jämförelserna mellan skolor är baserade på betyg eller provresultat eller andelen elever som klarar eller inte klarar ett visst betyg i ett eller

Det förutsätts (enligt definitionen för högtempe- raturlager som valts i denna utredning) att värme-.. pumpen behövs i systemet även utan lager, så att dess kostnad ej

Vatten som läcker ner under golvbeläggningen i betongplattan kommer här inte att torka ur, för att senare ge upphov till mögel eller rötskador.. Det är också viktigt att

Bra konsistens; fast gel, mild smak, mjölig, smältande fruktkött men för lite

I Champagne tillverkas världens främsta mousserande vin, men det finns även många högklassiga viner från andra områden och länder.. Klimat, jordmån och

Data från förtesten användes för att fastställa hastigheten i huvudtestet, varvid skillnaden i VO 2 mellan gång utan stavar, gång med stavar och gång med

Denna del av metoden fungerade mycket bra, då alla gener som undersöktes kunde hittas i alla prover, från alla STEC-varianter och från både sammansatt livsmedel och juice.. Den