Olika typer av mål Det finns två typer av mål i de

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Olika typer av mål

Det finns två typer av mål i de nationella kursplanerna:

Strävansmål. Dit siktar vi. De är ambitiösa. Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna.

Uppnåendemål. De motsvarar betyget G. De är måttstocken för vad eleven minst måste kunna.

Sedan finns det lokala mål. Det är dessa vi delar ut på papper i början av varje avsnitt. Här har vi förtydligat och förklarat vad de nationella målen innebär för oss i den praktiska verksamheten. De nationella målen är nämligen skrivna på ett fritt sätt. De måste tolkas för att bli användbara.

För att förklara bedömningen till Trommerslabben

Laborationerna inom livsmedelskemin syftar naturligtvis till att vi ska lära oss om livsmedel. Samtidigt ska vi även utveckla våra färdigheter i att laborera.

Det finns två mål i den nationella kursplanen för kemi som rör laborationer. De lyder så här:

– kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet,

– kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas,

Målen säger ingenting om vad vi ska göra. De handlar om hur vi ska jobba. På Johan Skytteskolan har vi bestämt att vi ska arbeta med Trommers prov och en hel del andra laborationer inom livsmedelskemin. Senare kommer det fler laborationer i nian. Så om målet verkar svårt att nå nu så gör det inte så mycket. Vi har gott om tid på oss Vi måste inte fixa det nu.

Vi behöver faktiskt inte tänka så mycket på det första målet nu. Hypotes och resultat känner ni redan till en del om.

Men just nu ska vi koncentrera oss på det andra målet. Om vi skriver om det genom att ta bort några bitar så får vi:

 Eleven ska kunna utforma och genomföra experiment.

Eller ändå enklare:

 Eleven ska kunna planera och laborera.

Antag att du planerar ditt experiment med Trommers prov. Nedanstående tabell är vad du tänkt dig att göra eftersom du har som hypotes att Stärkelsen behöver spjälkas för att ge en reaktion i trommers.

Prov 1 Glukos Utan saliv

Prov 2 Fruktos Utan saliv

Prov 3 Sackaros Utan saliv

Prov 4 Stärkelse Utan saliv

Prov 5 Stärkelse Med saliv

Nedanför ser du resultatet.

Prov 1 Glukos Utan saliv orange

Prov 2 Fruktos Utan saliv orange

Prov 3 Sackaros Utan saliv blå

Prov 4 Stärkelse Utan saliv blå

Prov 5 Stärkelse Med saliv orange

Under experimentets gång måste du alltså ta dig en funderare och planera in ytterligare ett prov eftersom resultatet ovan inte är entydigt. Prov nummer fem ger värdefull information men ett av de andra måste du undersöka mer.

Vad måste du göra för att du ska ha undersökt alla möjligheter?

Jo:

Prov 6 Sackaros Med saliv orange

Då har du visat att sackarosen är en sammansatt sockerart som måste spjälkas med saliv. Du visade detta genom att planera ett experiment och dessutom planera om under vägen genom experimentet.

(2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :