Förslag till ändringar i UHRs föreskrifter om bilagan till examensbevis samt allmänna råd, januari 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sveriges universitets- 2018-12-18

och högskoleförbund Dnr 0011-17

Tryckerigatan 8 YTTRANDE

111 28 Stockholm

Universitets- och högskolerådet

registrator@uhr.se

Remiss av förslag till ändring i Universitets- och

högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till

examensbeviset samt allmänna råd

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att yttra sig över rubricerat förslag, ert diarienummer 4.1.2-01267-2018.

SUHF stöder förslaget till ändring i föreskrifterna och att UHR har tagit fram allmänna råd. SUHF anser vidare att det är viktigt att UHR fortsätter arbetet med att komplettera och uppdatera dessa föreskrifter och allmänna råd i nära samarbete med lärosätena och Ladokkonsortiet.

Utöver detta hänvisar SUHF till de enskilda lärosätenas svar.

Enligt uppdrag

Marita Hilliges generalsekreterare

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :