Folder om yrkeshögskolan - Myndigheten för yrkeshögskolan

14  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Yrkeshögskolan är eftergymnasial,

varvar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Yrkeshögskolan

utbildar dig i

(3)

De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningarna är oftast 1 till 2 år.

(4)

Nästan alla utbildningar innehåller praktik som kallas LIA – lärande i arbete

(5)

Många arbetsgivare handplockar med- arbetare direkt från yrkeshögskolan.

(6)

Inom yrkeshögskolan finns det

(7)

Många av de som examineras inom yrkeshögskolan har anställning eller driver eget företag året efter att de tagit examen.

Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145, 721 05 Västerås www.myh.se

På fredag tar jag

examen, på måndag

går jag till jobbet

(8)

Utbildningarna uppdateras år från år för att vara aktuella för arbetsmarknaden.

(9)

Många av yrkeshögskolans lärare och föreläsare kommer direkt från arbetslivet.

(10)

Läs om behörighet, ansökan och antagning på yrkeshogskolan.se/behorighet

Många vägar in till

yrkeshögskolan!

(11)

Yrkeshögskoleutbildningarna finns spridda över hela Sverige.

(12)

Utbildningarna står under statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

(13)

Intresserad? Du hittar alla utbildningar på yrkeshogskolan.se. Har du frågor om

en utbildning så kontakta skolan direkt.

i

(14)

Hitta utbildningarna och läs

mer om yrkeshögskolan på

yrkeshogskolan.se

Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145, 721 05 Västerås www.myh.se ISBN-nr: 978-91-88619-83-9. Dnr: MYH 2019/6.

Figure

Updating...

References

Related subjects :