• No results found

Intäkter från avyttrat stöldgods bör gå till Brottsofferfonden Motion 2019/20:2497 av Cecilia Widegren (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Intäkter från avyttrat stöldgods bör gå till Brottsofferfonden Motion 2019/20:2497 av Cecilia Widegren (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1707

Motion till riksdagen

2019/20:2497

av Cecilia Widegren (M)

Intäkter från avyttrat stöldgods bör gå till

Brottsofferfonden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om intäkter från polisens stöldgodsförsäljning kan gå till Brottsofferfonden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den vanligaste brottstypen i Sverige är stöldbrott, till exempel stöld ur bilar, cykel-stölder, snatterier och inbrott. Med det följer att stora mängder stöldgods skapas och i tursamma fall återtas av polisen. Därefter lyckas visst stöldgods via Polismyndigheten finna sin väg tillbaka till sin rätta ägare, men mycket stöldgods når aldrig hela vägen hem. Det stöldgods som ingen ägare hävdar sin rätt till kommer till slut antingen att destrueras eller säljas. Intäkterna går i nuläget enligt Polismyndighetens hittegods-avdelning direkt till statskassan, till något svart hål, då det i dag inte kan spåras.

Samtidigt utsätts dagligen människor för brott i Sverige. Brottsoffer som varje dag förtjänar samhällets stöd och ofta ersättning för kränkning eller skador.

Brottsofferfonden har sedan 1994 finansierat forskning och projekt för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. Forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter kan ansöka om projektbidrag två gånger per år. Målet för Brottsofferfonden är att stimulera omfattningen av och kvaliteten på det brottsofferarbete och den brottsofferforskning som bedrivs i Sverige. Fonden är en viktig finansiär för brottsofferjourer och andra organisationer som möter brottsoffer och vittnen samt för forskare som arbetar med brottsofferfrågor. Brottsofferfonden finansieras huvudsakligen av en avgift som betalas av personer som har dömts för brott. Den som har dömts eller fått ett strafföreläggande för ett brott som kan leda till fängelse ska betala en särskild avgift om 800 kronor till Brottsofferfonden.

(2)

2 Ett sätt att utöka resurserna till Brottsofferfonden är att låta intäkter från det stöld-gods som polisen säljer, efter att eventuella kostnader för t.ex. förvar har täckts, gå till fonden. På så vis säkerställs att intäkter från via brott tillskansade föremål går till att stödja brottsoffer och ingenting annat.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och