• No results found

LPP optik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LPP optik"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LPP – Optik

Avsnittet finns att hitta i Fysik direkt på s. 88 – 109. Anteckningar finns på bloggen. Om man vill lyssna till texten går den att hitta här:

http://www.sanomautbildning.se/m2/Grundskolan-6-9/Fysik/Fysik/Baslaromedel/Fysik-Direkt/

Centralt innehåll

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Kunskapsmål:

 Känna till det synliga ljusets egenskaper  Känna till vad som händer då ljus träffar

a) en spegelyta b) olika linser

c) ett mer eller mindre genomskinligt ämne

Exempel på begrepp som kan användas till ovanstående punkt är; Reflektionslagen, Fokus, Normal, Plan, Konkav, Konvex, Spektrum, Ljuskälla, Totalreflektion och Fiberoptik

 att kunna förklara hur ljusstrålar bryts i en vattenyta eller glasyta  att känna till när totalreflektion inträffar och hur det utnyttjas  att känna till ögats uppbyggnad och funktion

 att känna till vanliga synfel och hur de kan avhjälpas

 att känna till vardagliga optiska fenomen samt hur dessa kan tolkas fysikaliskt

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta med praktiska uppgifter, frågor och genomgångar samt se någon film.

Bedömning

(2)

Betygskrav

E C A

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det går att arbeta

systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med

frågeställningarna och drar då

enkla slutsatser med

viss koppling till

fysikaliska modeller

och teorier.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även

formulera

enkla

frågeställningar och planeringar som det

efter någon

bearbetning

går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och

ändamålsenligt

sätt. Eleven kan

jämföra resultaten

med

frågeställningarna och

drar då utvecklade

slutsatser med

relativt

god

koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även

formulera

enkla

frågeställningar och planeringar som det går att arbeta

systematiskt utifrån. I

undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan

jämföra resultaten

med

frågeställningarna och

drar då välutvecklade

slutsatser med god

koppling till fysikaliska

modeller och teorier.

Eleven kan föra

enkla och

till viss del

underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på

enkelt

identifierbara

fysikaliska samband.

Eleven kan föra

utvecklade och

relativt väl

underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på

förhållandevis

komplexa

fysikaliska samband.

Eleven kan föra

välutvecklade och

väl

underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på

komplexa

fysikaliska samband.

Eleven kan

ge exempel

och

beskriva

några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara

och visa på samband

mellan några centrala

naturvetenskapliga

upptäckter och deras

betydelse för

människors

levnadsvillkor.

Eleven kan förklara

och generalisera

kring några centrala

naturvetenskapliga

upptäckter och deras

betydelse för

människors

levnadsvillkor.

References

Related documents

Vi tror således att en kunskap om våra sociala system som vilar på välgrundade samtal och väl underbyggda resonemang har en större chans att bli accepterad som en grund för

relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. i huvudsak fungerande

relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. i huvudsak fungerande

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och

Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos

Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter