Grundlagarna (pptx)

16  Download (0)

Full text

(1)

Land ska med lag

byggas

(2)

Land ska med lag byggas

No more leaching! Eller; http://www.youtub e.com/watch?v=PWA dZH_FESE

(3)

 Statsministern tröttnar på försvarsministern

för han är nämligen en idiot. Statsministern bestämmer sig då för att sparka idioten och istället insätta herr Glaveby som

försvarsminister istället:

 Får statsministern göra detta?

Betänk följande

(4)

 Herr Glaveby er försvarsminister sitter

framför tv:n och njuter av ett glas whisky!

Helt plötsligt visas ett hemskt inslag om krig och elände. Efter ett samtal till

statsministern så bestämmer vi oss att

skicka iväg svenska soldater till oroshärden.

 Får jag och statsministern ta detta beslut?

Antag nu att:

(5)

 Victoria övergår helt plötsligt till sin mors

ursprungsreligion och blir katolik.

 Har hon rätt att vara katolik och tronföljare i

Sverige?

(6)

 Författningen (konstitutionen) bestämmer

hur ett land ska styras och vem eller vilka som har rätt att besluta i vissa frågor.

(7)

 I Sverige består författningen till största del

av fyra grundlagar!

 Dessa grundlagar anger något som kan

liknas vid spelregler över hur Sverige ska styras.

(8)

 Gör följande!

 Skapa ett dokument som heter så styrs Sverige.

I detta dokument kommer du att skapa dig din egen guidebok/skolbok över hur Sverige ska

styras! Boken kommer sedan ligga till grund för det du ska kunna på provet.

 1. Vilka är de fyra grundlagarna? Ta reda på det

och beskriv dem utförligt.

 Beskriv även hur det går till när en grundlag

ändras.

(9)

Regeringsformen

”All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på

allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga

makten utövas under lagarna” RF 1 kap. 1 §

Innehåller reglerna för hur landet skall styras. Valet till riksdagen, regeringens arbete, grundläggande fri- och

rättigheter. Kommunernas självstyre. Är

den viktigaste grundlagen! De andra grundlagarna kan ses som

komplement till denna lag.

(10)

Makten utgår från folket – väljer representanter till riksdagen.  Makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde.

 Demokratins idéer skall vara vägledande inom alla områden i samhället.  Riksdagen – folkets främsta företrädare och tar beslut om lagar, skatter

och hur statens medel skall användas.

 Regeringen styr och driver igenom riksdagens beslut – är ansvarig inför

riksdagen.

 Kungen eller drottningen är landets statschef.

”Orubbliga rättigheter” – Kan inte inskränkas utan att RF ändras. Ex:

åsiktsfrihet, skydd mot åsiktsregistrering, skydd mott tortyr och kroppsstraff.

Övriga fri och rättigheter – Kan inskränkas genom riksdagsbeslut. Ex

demonstrationsfrihet, mötesfrihet yttrandefrihet. Dock endast speciella skäl för att inskränka dessa rättigheter.

(11)

Tryckfrihetsförordningen

Ett öppet och demokratiskt samhälle med fri åsiktsbildning

• Sverige först i världen med att grundlag för tryckfrihet (första

gången1766).

Får sprida vilken information vi vill i tryckt form (ej förtal,

kränkning, hets mot folkgrupp, sexuellt våld, landsförräderi och spioneri).

Offentlighetsprincipen – allmänna handlingar är i princip offentliga.

Tryckfrihet under ansvar (ÖP-andan) – stort ansvar på tidningar och utgivare. ”Pressetik” – regler pressen själva kommit överrens om.

(12)

för radio, TV m.m.

Den yngsta grundlagen (1991).

Stor likhet med tryckfrihetsförordningen.

Värnar om yttrandefrihet i andra medier

än tryckta.

Gäller också vissa webbsändningar.

(13)

Successionsordningen

Slår fast att Sverige är en Monarki.

Grundlagen slår fast att vi skall ha en kung eller drottning

som statschef.

Religionsfrihet gäller ej för den kungliga familjen

(protestantismen).

Prins eller prinsessa måste ha regeringens samtycke för att få

gifta sig.

”Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung

Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf. Äldre syskon och äldre

syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande.” –

(14)

 1. Sök reda på svaren på de frågor jag

ställde i början av lektionen. Försök besvara dessa.

 2. Det finns en lag som heter

Riksdagsordningen. Lagen brukar anses vara ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag.

 Ta reda på vad Riksdagsordningen

innehåller och hur det går till att ändra lagen!

(15)

 Uppgift! Besvara följande!  1. Vad är en statschef?

 2. Vem är statschef i Sverige?

 3. Vad har den svenska statschefen för

uppgifter? Förklara vad uppgifterna går ut på.

 4. Pimpa din guidebok med en bild på

Sveriges statschef!

(16)

 Bra jobbat. Du har nu påbörjat din guidebok

om hur Sverige styrs.

 Du kommer att ha mycket nytta av boken

både inför provet men framförallt i det verkliga livet.

 Ta nu några minuter och läs igenom boken

och se så du verkligen förstår. Tänk på att det är din bok och det är du som ska förstå den.

Stanna upp lite i

vardagen!

Figure

Updating...

References

Related subjects :